Đại Gian Tặc

Tue, 08 Dec 2015 11:20:33 +0700

Đại Gian Tặc

Tác giả: Khái Bính

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Ngưng

Lượt xem: 22633

Đại Gian Tặc Review Rating: 7.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đề cập này Lạc Dương Cao thị một mạch,Đại Gian Tặc có thể không được, truy bản tố nguyên thậm chí có thể tìm tới thượng cổ Hoàng Đế hồi đó, truyền thừa cửu viễn vô cùng.

Lại đơn giản thô bạo kiểm kê dưới các đời Cao thị tuấn kiệt từ chính nhập ngũ từng ra hai vị Đại tướng quân, hai vị thừa tướng mà lại không nói còn
lại cái khác huy hoàng, sách! Rất lợi hại không phải? Đáng tiếc, đại khái chính đáp lại một cái "Thịnh cực mà suy" từ, mấy năm trước biến cố lớn sau, trước mắt nhưng chỉ còn lại lão lão, tiểu nhân : nhỏ bé tiểu, như vậy ba ba hai hai rồi.

Chung quy là Tần quốc công phủ chủ nhân, Vu tổng quản không thể trắng trợn qua loa cho xong, đến trước tiên tới xem xem. Một đường quen tay làm nhanh, Vu tổng quản đến Thế tử nơi ở.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Gian Tặc

Danh sách chương Đại Gian Tặc

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hổ Sinh Ba Con Trai, Tất Có ...12/12/2015
2Chương 2Nội Tức12/12/2015
3Chương 3Vương Gia, Ngươi Đang Hãi Sợ12/12/2015
4Chương 4Vì Là Quân Giải Ưu12/12/2015
5Chương 5Thiếu Thông Minh Chơi Ứng12/12/2015
6Chương 6Vô Lại12/12/2015
7Chương 7Nàng Là Phong (Điên)12/12/2015
8Chương 8Thất Tông Ngũ Tính, Thượng Cổ Tứ ...12/12/2015
9Chương 9Phong Tuyết Dạ Người Về12/12/2015
10Chương 10Dư Đồ Cùng Tình Báo12/12/2015
11Chương 11Trung Tâm Chân Chó12/12/2015
12Chương 12Mẹ Kiếp Gặp Quỷ12/12/2015
13Chương 13Âm Mưu Không Địch Lại Dối Trá ...12/12/2015
14Chương 14Thu Mua Lòng Người12/12/2015
15Chương 15Tạo Hóa Chung Tuấn Tú12/12/2015
16Chương 16Không Muốn Bại Bởi Hắn12/12/2015
17Chương 17Ngài Chính Là Ta Ngoại Tổ Phụ ...12/12/2015
18Chương 18Không Tưởng Tượng Súc Sinh Như Thế ...12/12/2015
19Chương 19Này Xem Như Là Một Loại Duyên ...12/12/2015
20Chương 20Một Nặc Hứa Người Khác, Thiên Kim ...12/12/2015
21Chương 21Ba Mươi Sáu Kế12/12/2015
22Chương 22Pháp Thập Tam12/12/2015
23Chương 23Chỉ Có Thể Nhìn, Không Thể Ăn ...12/12/2015
24Chương 24Ta Ở Mặt Trời Mọc, Ngươi Ở ...12/12/2015
25Chương 25Xúi Giục12/12/2015
26Chương 26Có Muốn Hay Không Giết Hắn12/12/2015
27Chương 27Cảm Tình Bài12/12/2015
28Chương 28Thu Lấy Lấy Trái Cây Tháng Ngày ...12/12/2015
29Chương 29Đánh Lão Tử Làm Đệ Cái Gì ...12/12/2015
30Chương 30Truyền Kỳ Khốn Nạn12/12/2015
31Chương 31Ta, Phun Đệ12/12/2015
32Chương 32Nợ Ơn12/12/2015
33Chương 33Đào Hầm Chôn Người12/12/2015
34Chương 34Đêm nay là có thể12/12/2015
35Chương 35Tí tách, tí tách, tí tách12/12/2015
36Chương 36Không biết, quả nhiên đáng sợ12/12/2015
37Chương 37Dương Thiên Tử12/12/2015
38Chương 38Có thân thích quan hệ siêu cấp ...12/12/2015
39Chương 39Di nương đi chỗ nào12/12/2015
40Chương 40Tết Nguyên Tiêu ngự yến12/12/2015
41Chương 41Nàng người này, rất cáu kỉnh a ...12/12/2015
42Chương 42Rút điếu vô tình người kia12/12/2015
43Chương 43Khuôn mặt đáng ghét12/12/2015
44Chương 44Học tập Cam La gương tốt12/12/2015
45Chương 45Nhân vật nguy hiểm12/12/2015
46Chương 46Bệ hạ đến12/12/2015
47Chương 47Nguyện làm thần12/12/2015
48Chương 48Ngươi quản được sao12/12/2015
49Chương 49Quỷ xả 1 thông12/12/2015
50Chương 50Người không lớn, tâm không nhỏ12/12/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng