Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5538

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Trở lại cổ đại làm thái giám ...15/05/2018
2Chương 2Sơ ngộ15/05/2018
3Chương 3Một đồng tiền15/05/2018
4Chương 4Huỳnh Hoặc thủ tâm15/05/2018
5Chương 5Trưởng Tôn câu hỏi15/05/2018
6Chương 6Thiên Tử15/05/2018
7Chương 7Xuất cung15/05/2018
8Chương 8Cứu người15/05/2018
9Chương 9Thế cuộc15/05/2018
10Chương 10Hắn nhật gặp lại không nên lại ...15/05/2018
11Chương 11Một bước mười toán15/05/2018
12Chương 12Có chuyện15/05/2018
13Chương 13Chạy ra hoàng cung15/05/2018
14Chương 14Gặp lại thì khó đừng cũng khó ...15/05/2018
15Chương 15Lăng Yên các15/05/2018
16Chương 16Xà phòng lại thấy xà phòng15/05/2018
17Chương 17Không may trùng hợp15/05/2018
18Chương 18Hồi cung không hồi cung?15/05/2018
19Chương 19Trưởng Tôn phát hỏa15/05/2018
20Chương 20Dạ đàm15/05/2018
21Chương 21Xin hỏi ai tới?15/05/2018
22Chương 22Bỏng chết ngươi cái tôn tử15/05/2018
23Chương 23Người không da mặt15/05/2018
24Chương 24Đàm điều kiện15/05/2018
25Chương 25Ván thứ ba15/05/2018
26Chương 26Phá cục15/05/2018
27Chương 27Trưởng Tôn tức giận15/05/2018
28Chương 28Vũ Quân15/05/2018
29Chương 29Một con hoang lang15/05/2018
30Chương 30Có nữ Diệu Ngữ15/05/2018
31Chương 31Vĩnh dạ thần tử15/05/2018
32Chương 32Võ đạo15/05/2018
33Chương 33Một chiêu tình15/05/2018
34Chương 34Bố Y Hầu15/05/2018
35Chương 35Xe lăn thiếu niên15/05/2018
36Chương 36Giám thị15/05/2018
37Chương 37Bắc hành15/05/2018
38Chương 38Nhuốm máu mặc kiếm15/05/2018
39Chương 39Tuyết dạ15/05/2018
40Chương 40Tuyết dạ sương ninh15/05/2018
41Chương 41Cổ chi di tích15/05/2018
42Chương 42U Minh Địa phủ15/05/2018
43Chương 43Minh15/05/2018
44Chương 44Nam tử mặc áo trắng15/05/2018
45Chương 45Kiếm thành15/05/2018
46Chương 46Viện trưởng15/05/2018
47Chương 47Trở lại Hoàng thành15/05/2018
48Chương 48Này một chiêu kiếm phong tình15/05/2018
49Chương 49Y vĩ gió lạnh15/05/2018
50Chương 50Trưởng Tôn xuất cung15/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng