Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3279

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Đi về phía đông15/05/2018
52Chương 52Thiên thư15/05/2018
53Chương 53Đánh nhau15/05/2018
54Chương 54Yến thân vương15/05/2018
55Chương 55Nghiền ép15/05/2018
56Chương 56Đoạt kiếm15/05/2018
57Chương 57Giết người15/05/2018
58Chương 58Dài nhất một đêm15/05/2018
59Chương 59Chuyển thiên đan15/05/2018
60Chương 60A Man15/05/2018
61Chương 61Mạnh nhất kiếm15/05/2018
62Chương 62Man cung có cô gái mới lớn ...15/05/2018
63Chương 63Kiếm thành kiếm15/05/2018
64Chương 64Đánh người15/05/2018
65Chương 65Tiếng gõ cửa15/05/2018
66Chương 66Vi phủ15/05/2018
67Chương 67Quý Ngọc hầu15/05/2018
68Chương 68Nổ Vũ Hầu phủ15/05/2018
69Chương 69Đột nhiên tới kiếm15/05/2018
70Chương 70Lăng tinh hoa15/05/2018
71Chương 71Về nhà15/05/2018
72Chương 72Ngọn lửa chiến tranh vô tình15/05/2018
73Chương 73Tỉnh lại hai người15/05/2018
74Chương 74Tin dữ15/05/2018
75Chương 75Trong doanh trại đối đáp15/05/2018
76Chương 76Trong gió rét một mũi tên15/05/2018
77Chương 77Một phong thư15/05/2018
78Chương 78Thiên hạ thái bình15/05/2018
79Chương 79Kinh Lôi15/05/2018
80Chương 80Quân sư quân thần15/05/2018
81Chương 81Truyền kỳ15/05/2018
82Chương 82Đại Hạ nguy cơ15/05/2018
83Chương 83Chọn rể15/05/2018
84Chương 84Buổi tối15/05/2018
85Chương 85Giăng đèn kết hoa15/05/2018
86Chương 86Nàng lại không phải A Man15/05/2018
87Chương 89Tình gia15/05/2018
88Chương 90Khách khanh15/05/2018
89Chương 91Mặc kiếm15/05/2018
90Chương 92Trốn! !15/05/2018
91Chương 93Minh Nguyệt15/05/2018
92Chương 94Bàn tay lớn dắt tay nhỏ15/05/2018
93Chương 95Thiên hạ khiếp sợ15/05/2018
94Chương 96Lửa giận15/05/2018
95Chương 97Chính nghĩa phật giả15/05/2018
96Chương 98Thanh Hà Hầu15/05/2018
97Chương 99Kỳ chu sơn mạch15/05/2018
98Chương 100Cơ Thái Thức15/05/2018
99Chương 101Kinh thiên biến15/05/2018
100Chương 102Thao Thiết15/05/2018