Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3456

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1351Chương 1374Thiên hạ là địch thì lại làm ...31/05/2018
1352Chương 1375Ta chết rồi31/05/2018
1353Chương 1376Ma01/06/2018
1354Chương 1377Tru thần02/06/2018
1355Chương 1378Chúng thần chi điện03/06/2018
1356Chương 1380Thần cung nguy cơ05/06/2018
1357Chương 1381Nhổ cỏ tận gốc07/06/2018
1358Chương 1382Nho đạo07/06/2018
1359Chương 1383Đại Vũ hoàng chủ08/06/2018
1360Chương 1384Nho môn kẻ phản bội09/06/2018
1361Chương 1385Long chi đem thệ giáng xuống yêu ...10/06/2018
1362Chương 13861387Cảnh giới thứ năm11/06/2018
1363Chương 13881389 chương phật cùng ma12/06/2018
1364Chương 13901391Diêm Quân13/06/2018
1365Chương 1392Cầu sinh14/06/2018
1366Chương 1393Bồ Tát tâm địa15/06/2018
1367Chương 1394Côn Bằng16/06/2018
1368Chương 1395Hỗn độn chân nguyên17/06/2018
1369Chương 1396Không diệt ma thân18/06/2018
1370Chương 1397Đồ phật19/06/2018
1371Chương 1398Ái Nhiễm Minh Vương20/06/2018
1372Chương 1399Ăn thịt người21/06/2018
1373Chương 1400Trấn áp23/06/2018
1374Chương 1401Bồ Tát24/06/2018
1375Chương 1402Phật giới đại loạn24/06/2018
1376Chương 1403Đoạt tháp26/06/2018
1377Chương 1404Bị ăn Bạch Hổ thần chủ26/06/2018
1378Chương 1405Nguyên tinh tháp27/06/2018
1379Chương 1407Điên cuồng kế hoạch29/06/2018
1380Chương 1408Đánh chúng thần điện30/06/2018
1381Chương 1409Giết thần trận03/07/2018
1382Chương 1410Thần trận ra03/07/2018
1383Chương 1411Tru Tiên tứ kiếm03/07/2018
1384Chương 1412Thần chiến04/07/2018
1385Chương 1413Thần vẫn?06/07/2018
1386Chương 1414Chinh chiến06/07/2018
1387Chương 1415Tứ tượng07/07/2018
1388Chương 14161417Nửa bước thiên cảnh08/07/2018
1389Chương 14181419Nhân gian có đi không09/07/2018
1390Chương 1420Thần tiên hạ phàm10/07/2018
1391Chương 1421Bạn tốt11/07/2018
1392Chương 14221423Tứ tượng bổn nguyên12/07/2018
1393Chương 1424Nữ yêu13/07/2018
1394Chương 1425Đấu thần tướng14/07/2018
1395Chương 1426Thiên Tử Kiếm Chủ15/07/2018
1396Chương 14271428Trở lại! ! !16/07/2018
1397Chương 1429Bất khuất chiến hồn! !17/07/2018
1398Chương 14301431Kiếm tiên chi nguyên17/07/2018
1399Chương 1432Đại náo Kính Thiên Các17/07/2018
1400Chương 1433Sơ đại đấu thần tướng18/07/2018