Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3276

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 103Phu tử15/05/2018
102Chương 104Cái kia một vệt đỏ sẫm15/05/2018
103Chương 105Tri Mệnh15/05/2018
104Chương 106Hạ Hoàng chi bi15/05/2018
105Chương 107Hạ Hoàng băng hà15/05/2018
106Chương 108Lên phía bắc15/05/2018
107Chương 109Quen biết hai người15/05/2018
108Chương 110Đối chọi gay gắt15/05/2018
109Chương 111Dưới trăng người tới15/05/2018
110Chương 112Ngoài ý muốn nhất người15/05/2018
111Chương 113Tin dữ15/05/2018
112Chương 114Đại Hạ nguy cơ15/05/2018
113Chương 115Xuôi nam15/05/2018
114Chương 116Mượn đường15/05/2018
115Chương 117Nhân gian phật15/05/2018
116Chương 118Trên núi tượng Phật15/05/2018
117Chương 119Độc phật15/05/2018
118Chương 120Diệt phật15/05/2018
119Chương 121Cấm chế15/05/2018
120Chương 122Đưa ma15/05/2018
121Chương 123Đoản kiếm15/05/2018
122Chương 124Cột máu15/05/2018
123Chương 125Khó nhất cuộc chiến15/05/2018
124Chương 126Bất ngờ hai người15/05/2018
125Chương 127Bên trong ưu15/05/2018
126Chương 128Vũ Hầu15/05/2018
127Chương 129Lôi kéo15/05/2018
128Chương 130Tiệc mừng thọ15/05/2018
129Chương 131Thái lý ti chủ15/05/2018
130Chương 132Hạ Tử Y15/05/2018
131Chương 133Thiên Dụ Điện bên trong cãi vã ...15/05/2018
132Chương 134Cường thế15/05/2018
133Chương 135Tam hoàng tử15/05/2018
134Chương 136Thanh hồng15/05/2018
135Chương 137Tam vương gia kiếm15/05/2018
136Chương 138Tố Phi Yên15/05/2018
137Chương 139Tám tuổi15/05/2018
138Chương 140Trưởng Tôn tự thân tới15/05/2018
139Chương 141Hoa khôi đại hội15/05/2018
140Chương 142Vượt ải15/05/2018
141Chương 143Thích khách15/05/2018
142Chương 144Quỷ nữ tái hiện15/05/2018
143Chương 145Thân phận của Tố Phi Yên15/05/2018
144Chương 146Mưu bên trong mưu15/05/2018
145Chương 147Sinh bệnh tiểu tổ tông15/05/2018
146Chương 148Giết người đêm15/05/2018
147Chương 149Diệt trại15/05/2018
148Chương 150Một vai gánh vác vạn phu chỉ ...15/05/2018
149Chương 151Cửu Diệu ly hợp hoa15/05/2018
150Chương 152Mượn kiếm15/05/2018