Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3459

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 153Đỉnh cao cuộc chiến15/05/2018
152Chương 154Nữ nhân giác quan thứ sáu15/05/2018
153Chương 155Kỳ Lân các15/05/2018
154Chương 156Thiên hỏa chi thề15/05/2018
155Chương 157Phong vân loạn15/05/2018
156Chương 158Ngạn vũ vong15/05/2018
157Chương 159Biến bên trong biến15/05/2018
158Chương 160Thiên hỏa đốt người15/05/2018
159Chương 161Bắc Mông động15/05/2018
160Chương 162Hắn còn sống sót15/05/2018
161Chương 163Binh bại như núi đổ15/05/2018
162Chương 164Thiên thư tái hiện15/05/2018
163Chương 165Âm phần15/05/2018
164Chương 166Bảy toà cửa lớn15/05/2018
165Chương 167Tin tức kinh người15/05/2018
166Chương 168Đại Hạ cáo nguy15/05/2018
167Chương 169Hồi phủ15/05/2018
168Chương 170Vũ hóa cốc15/05/2018
169Chương 171Phượng huyết15/05/2018
170Chương 172Lại xông Âm phần15/05/2018
171Chương 173Cổ hiền giả15/05/2018
172Chương 174Hai quân giao phong15/05/2018
173Chương 175A Man Yến thân vương15/05/2018
174Chương 176Song cường hội15/05/2018
175Chương 177Xán lạn cuộc chiến15/05/2018
176Chương 178Ninh Thần ra15/05/2018
177Chương 179Kiếm15/05/2018
178Chương 180Mạnh nhất Phàm Linh Nguyệt15/05/2018
179Chương 181Tịnh nghiệp thái sơ15/05/2018
180Chương 182Ngọn lửa chiến tranh15/05/2018
181Chương 183Sinh biến15/05/2018
182Chương 184Huyết chiến15/05/2018
183Chương 185Kiếm trên kiếm15/05/2018
184Chương 186Người trên người15/05/2018
185Chương 187Đông Lâm Vương gia15/05/2018
186Chương 188Vương gia Lão tổ15/05/2018
187Chương 189Thiên hỏa kiếp15/05/2018
188Chương 190Vong tình vô tình có tình15/05/2018
189Chương 191Nguy Lâu15/05/2018
190Chương 192Ý người ngoại lai15/05/2018
191Chương 193Thất vọng tuyệt vọng15/05/2018
192Chương 194Giết chóc một đêm15/05/2018
193Chương 195Tiên Thiên cuộc chiến15/05/2018
194Chương 196Kiếm Nhất Kiếm Nhị15/05/2018
195Chương 197Cầu y15/05/2018
196Chương 198Xa cách sơn15/05/2018
197Chương 199Quái vật15/05/2018
198Chương 200Đệ nhất thiên hạ15/05/2018
199Chương 201Phe thứ ba thế lực15/05/2018
200Chương 202Loạn Chi Quyển15/05/2018