Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tue, 15 May 2018 14:33:06 +0700

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Tác giả: Nhất Tịch Yên Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3453

Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám) Review Rating: 8.83 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bảy năm trước, Bắc Mông Vương Đình một vị tên là Phàm Linh Nguyệt nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngăn ngắn bảy năm, thống nhất triều chính, ngàn năm vô địch Đại Hạ hoàng triều đối mặt ngàn năm qua uy hiếp lớn nhất, đang lúc này, hạ cung bên trong đi tới một vị ngại ngùng thiếu niên lang. . .

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

Danh sách chương Đại Hạ Vương Hầu (Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám)

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 203Xương Lê ngoài thành15/05/2018
202Chương 204Mộ Bạch15/05/2018
203Chương 205Kiếm đạo15/05/2018
204Chương 206Tái ngộ con trai của Thần15/05/2018
205Chương 207Nguy cơ15/05/2018
206Chương 208Ninh Thần xuất quan15/05/2018
207Chương 209Bước cuối cùng15/05/2018
208Chương 210Nho môn chưởng lệnh15/05/2018
209Chương 211Phá địch15/05/2018
210Chương 212Huyết y rời khỏi sàn diễn15/05/2018
211Chương 213Đưa lê15/05/2018
212Chương 214Nho phật cuộc chiến15/05/2018
213Chương 215Minh Nguyệt đại hôn15/05/2018
214Chương 216Cuối cùng cuối cùng15/05/2018
215Chương 217La Sát có lệ15/05/2018
216Chương 218Cửu Tiêu tiên sơn15/05/2018
217Chương 219Sơn biến15/05/2018
218Chương 220Lao tù15/05/2018
219Chương 221Đại điển bái sư15/05/2018
220Chương 222Trường Sinh Điện15/05/2018
221Chương 223Tâm tư15/05/2018
222Chương 224Loạn Phong Trần15/05/2018
223Chương 225Kinh biến15/05/2018
224Chương 226Kết minh15/05/2018
225Chương 227Thánh Địa sứ giả15/05/2018
226Chương 228Bảy ngày chi duyên15/05/2018
227Chương 229Bọ ngựa bắt ve15/05/2018
228Chương 230Cầu kiếm15/05/2018
229Chương 231Kiếm thành15/05/2018
230Chương 232Ly Hỏa vương triều15/05/2018
231Chương 233Lý Ấu Vi15/05/2018
232Chương 234Song Vương hội15/05/2018
233Chương 235Ninh Thần sư phụ15/05/2018
234Chương 236Song kiếm chi tranh15/05/2018
235Chương 237Tin tức kinh người15/05/2018
236Chương 238Không rõ phong tình15/05/2018
237Chương 239Huyền Linh các15/05/2018
238Chương 240Phượng Tê Sơn15/05/2018
239Chương 241Phượng Hoàng15/05/2018
240Chương 242Trường Sinh trì15/05/2018
241Chương 243Chiến Họa Vương15/05/2018
242Chương 244Đổi trắng thay đen15/05/2018
243Chương 245Tương Tâm15/05/2018
244Chương 246Truyền đạo15/05/2018
245Chương 247Tứ Cực Cảnh chủ15/05/2018
246Chương 248Tiên Thiên đệ tam kiếp15/05/2018
247Chương 249Lửa giận ngập trời15/05/2018
248Chương 250Đỉnh cao chiến15/05/2018
249Chương 251Thánh Địa vây giết15/05/2018
250Chương 252Kế tạm thời15/05/2018