Đại Kiếp Chủ

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ

Chương 47: Pháp này cũng không khó

Nhất khí xuất huyền hoàng, phù diêu lên thương khung!

Huyền Hoàng Nhất Khí quyết, sở dĩ danh liệt Thanh Dương tông năm đại truyền thừa đứng đầu, chính là do sự cường đại của hắn.

Hắn muốn tới, nói đến đơn giản, chính là tu luyện Huyền Hoàng chi khí.

Chờ người tu hành đem một thân pháp lực luyện làm Huyền Hoàng chi khí về sau, đủ khinh thường thiên địa, có được vô tận tiên uy. Chỉ nói là đơn giản, nhưng bây giờ tu luyện rất khó khăn, cần biết pháp lực vốn là tu hành căn bản, một bước đạp sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục.

Cho dù là lúc trước Thanh Dương tông truyền thừa này chưa ngừng lúc, mỗi khi tìm một cái truyền nhân, cũng là muôn vàn khó khăn, lại càng không cần phải nói bây giờ.

Tại trong mắt rất nhiều người, Phương Nguyên lựa chọn pháp này thời điểm, kỳ thật liền là bước lên một đầu tuyệt lộ.

Đương nhiên, trong rất nhiều người này cũng không bao gồm Phương Nguyên. . .

Hắn cũng rất may mắn mình có thể đạt được một môn huyền công truyền thừa này.

Bởi vì pháp quyết này xác thực rất mạnh!

Chẳng qua là đại thể hiểu rõ một chút tu luyện pháp này uy lực về sau, hắn liền biết mình không có chọn sai!

Tu vi đạt đến Luyện Khí bốn tầng về sau, hắn liền bắt đầu dốc lòng lĩnh hội Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết này.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Phương Nguyên đầu tiên là đem bên trong pháp môn đại thể đọc hiểu một lần, trong lòng có cái đo đếm, sau đó liền bắt đầu quan sát lên ba trăm năm trước vị kia Thanh Dương tông đệ tử thiên tài lúc tu luyện pháp quyết này lưu lại tâm đắc, nhìn xem vị đệ tử kia là như thế nào từng bước một đi tới gần nhất thành công cảnh giới, nhưng lại như thế nào tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, dẫn đến cả bàn đều thua.

Thậm chí hắn còn thông qua truyền pháp áo bào xám trưởng lão, hiểu được trước đó vô số ý đồ kia tu luyện pháp này, cuối cùng lại thất bại hết thảy tiên môn đệ tử trải qua tao ngộ, hiểu rõ bọn hắn là khi nào tu hành, ở nơi nào thành công, lại ở nơi nào thất bại. . .

Thẳng đến những thứ này đều hiểu rõ không sai biệt lắm, hắn liền chuẩn bị xuống núi.

Bây giờ hắn tại trên Phi Vân Sơn, ngây người vẫn chưa tới nửa tháng, tiên môn đệ tử khác tại Phi Vân Sơn đắc truyền huyền công về sau, thường thường cũng sẽ ở dưới trợ giúp chỉ điểm của trưởng lão, đem huyền công tu luyện nhập môn, căn cơ vững chắc, mới có thể xuống núi, nhưng mà Phương Nguyên tu luyện huyền công này, nhưng là truyền pháp trưởng lão cũng giúp không được hắn, như vậy tiếp tục lưu lại trên Phi Vân Sơn cũng không còn tác dụng gì nữa, lãng phí thời gian mà thôi!

“Ngươi nếu muốn xuống núi, cũng là hết thảy theo ngươi, tại trên tu luyện Huyền Hoàng Nhất Khí quyết, lão phu xác thực không giúp được ngươi rất nhiều, bất quá ta đã cùng chư vị chấp sự bắt chuyện qua, ngươi tại trong tiên môn, hết thảy hành động thuận tiện, tất cả tài nguyên không lo, trong đoạn thời gian này, tiên môn sẽ cho ngươi lớn nhất thư thả, mà ngươi, cũng nên hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ tiên môn hậu ái mới là. . .”

Áo bào xám trưởng lão dặn dò qua đi, liền đem Phương Nguyên đưa xuống núi.

Bất quá Phương Nguyên xuống núi, nhưng không có trước đó Thanh Dương Tiểu Thất Tử xuống núi thời điểm long trọng như vậy, ánh sáng chói mắt, thậm chí đều có chút lặng yên không một tiếng động, tiên môn một đám đệ tử, cũng không biết hắn lúc này liền xuống núi, bởi vậy lúc ở trong núi gặp Phương Nguyên, cả đám đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không biết ít nhất cũng phải tại Phi Vân Sơn ở lại mấy tháng nửa năm Phương Nguyên, tại sao lại đột nhiên xuống núi?

“Truyền công đã thôi, lại lưu ở trên núi cũng không có ý nghĩa, đương nhiên liền xuống núi!”

Phương Nguyên cũng chỉ là cười giải thích một câu, liền về tới trong phòng nhỏ của mình, lưu lại một đầu nghi vấn đồng môn.

Hắn biết mình sớm xuống núi, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người, nhưng cũng không thèm để ý những chuyện này, sau khi thu thập xong phòng ốc của mình, liền giống người không việc gì đồng dạng, tiếp tục trải qua tại trong tiên môn Tiểu Trúc phong tu hành sinh hoạt, giống như trước đây.

Bất quá, tại sau khi xuống núi ngày thứ ba, hắn lại là đi sơn cốc bên cạnh Thanh Lô phong một chuyến, đem trước đó chôn ở nơi đó “Cửu Hoa Tụ Khí Đan” lấy trở về, sau đó về tới gian phòng của mình, ngồi nửa đêm về sau, hắn mở mắt, nhìn lấy trong tay bưng lấy “Huyền Hoàng Nhất Khí quyết” tu luyện quyển trục, quyết định thi triển Thiên Diễn chi thuật thôi diễn một phen con đường tu hành của công pháp này!

Thi triển Thiên Diễn chi thuật, là cần tiêu hao đại lượng linh khí, hơn nữa là thôi diễn đồ vật càng khó, tiêu hao linh khí liền càng lớn.

Mà Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết này, huyền ảo khó lường, tuyệt không phải trước đó Phương Nguyên thôi diễn trôi qua Luyện Khí tâm pháp có thể so sánh, thậm chí liền Vô Khuyết Kiếm Kinh, trên độ khó cũng không sánh bằng một huyền công này, mà Phương Nguyên trên tay chỉ có mấy khối linh thạch, căn bản cũng không đủ để chèo chống loại này thôi diễn tiêu hao, nếu là tiêu hao tâm thần mình, vậy liền càng không cần phải nói, đoán chừng Phương Nguyên đem chính mình sinh sinh mài chết, cũng thôi diễn không được!

Dưới loại tình huống này, Phương Nguyên lại không thể trực tiếp hướng về phía tiên môn đòi hỏi đại lượng tài nguyên, mặc dù nếu như hắn mở miệng, tiên môn chưa chắc sẽ cự tuyệt hắn, thế nhưng là nếu giải thích không rõ tài nguyên này dùng ở nơi nào, Thiên Diễn chi thuật bí mật khả năng liền sẽ phơi sáng!

Thiên Diễn chi thuật, dù sao cũng là Đạo Nguyên Chân Giải bí mật lớn nhất, mà Đạo Nguyên Chân Giải, lại từng là tu hành giới đệ nhất kỳ thư.

Nhiều môn phái lớn như vậy, nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, cuối cùng tâm thần, cũng không giải khai bí mật, bây giờ lại rơi tại trong tay mình, một khi bị người biết được, lúc đó dẫn đến hậu quả gì?

Nói là tai họa bất ngờ đều không đủ lấy hình dung hung hiểm trong đó đi, ít nhất cũng là vạn kiếp bất phục kết cục!

Cũng nguyên nhân chính là đây, Phương Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch, chính mình nhất định phải bảo thủ bí mật này.

Bất quá còn tốt, mặc dù không cách nào trực tiếp hướng về phía tiên môn đòi hỏi tài nguyên, nhưng lần trước vì giá họa chôn ở trong sơn cốc Cửu Hoa Tụ Khí Đan, ngược lại là có thể giúp đỡ chính mình đại ân, đây là một loại cực kỳ trân quý tu hành tài nguyên, mỗi một khỏa đều phi thường trân quý, có thể đáng mấy khối linh thạch độ cao, bây giờ Phương Nguyên trong tay có trọn vẹn bảy tám bình, chắc hẳn ứng phó lúc đầu một bước thôi diễn cũng đủ. . .

“Trong Huyền Hoàng Nhất Khí quyết nói minh bạch, Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết này tu luyện, có thể đại thể chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, chính là tu luyện ra luồng thứ nhất Huyền Hoàng chi khí, giai đoạn thứ hai, liền đem một thân pháp lực, đều luyện hóa thành Huyền Hoàng chi khí, mà giai đoạn thứ ba, thì là thông qua Huyền Hoàng bí pháp, Trúc Cơ Huyền Hoàng đạo cơ, từ đó Huyền Hoàng chi khí liền có thể tự hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. . .”

“Chờ dựng thành Huyền Hoàng đạo cơ, pháp quyết này liền coi như đại thành, liền có thể giống bồi dưỡng truyền nhân. . .”

“Trước đây trong tiên môn tu luyện pháp quyết này các đệ tử, trong mười thành, cũng có chín thành, là tại cấp thứ nhất liền thất bại, ngẫu có mấy cái dị bẩm thiên phú, có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, nhưng thành công vượt qua giai đoạn thứ hai, lại là vạn người không được một, về phần có thể thành công vượt qua giai đoạn thứ hai, tiếp cận giai đoạn thứ ba, vậy cái này gần ngàn năm đến, cũng chỉ có một vị như vậy. . .”

“Ba trăm năm trước vị kia Thanh Dương tông đệ tử thiên tài, chính là một cái duy nhất này, hắn kỳ thật liền là tại Trúc Cơ thời điểm thất bại, cho nên tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn giai đoạn thứ hai là thành công, luyện thành một thân Huyền Hoàng chi khí, ta nếu là án lấy hắn lưu lại bút ký, cẩn thận tu luyện, cũng không chưa chắc không có có chút thành tựu khả năng, bất quá tu hành chuyện lớn, vẫn là trước thôi diễn một phen đi. . .”

Sau một phen suy nghĩ như thế, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó đem một viên Cửu Hoa Tụ Khí Đan nuốt xuống.

Đan này chính là tiên môn Trúc Cơ cảnh giới tu sĩ phục dụng, dược tính cực mạnh, Phương Nguyên một viên này Cửu Hoa Tụ Khí Đan nạp vào trong bụng, rất nhanh liền cảm giác thể nội dược lực cuồn cuộn, cường đại đến cực điểm linh khí bạo phát ra, cơ hồ muốn đem hắn một thân kinh mạch xé rách, bất quá Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, lập tức liền khoanh chân ngồi lên, tâm niệm vừa động, đã vận hành lên Thiên Diễn Chi Thuật huyền diệu vô tận kia, chậm đợi kết quả. . .

Quả nhiên, lúc Thiên Diễn chi thuật vận chuyển, viên kia Cửu Hoa Tụ Khí Đan mang đến khổng lồ linh khí, bỗng nhiên tầm đó liền bị tiêu hao sạch sẽ, sau đó Phương Nguyên chỉ cảm thấy chính mình huyễn vào một loại hư vô cảnh giới, trong lòng pháp môn tu luyện liên quan đến Huyền Hoàng chi khí kia, một đạo một đạo, mỗi chữ mỗi câu, đều nhao nhao hóa thành chân thực, không ngừng trong lòng hắn diễn hóa cũng sắp hàng!

Thất bại! Thất bại! Thất bại!

Phương Nguyên cơ hồ trong nháy mắt, liền thấy được vô số loại khả năng tu luyện Huyền Hoàng chi khí này, từ vô số góc độ cắt vào, sau đó một lần một lần thôi diễn, nhưng cuối cùng được ra kết quả, nhưng đều là thất bại, không có có một loại là có thể để cho mình đi hướng thành công!

“Cái này cũng nằm trong dự liệu, nếu là Huyền Hoàng chi khí dễ dàng như vậy thôi diễn đi ra, cũng sẽ không mạnh mẽ như thế. . .”

Phương Nguyên trong lòng đã sớm chuẩn bị, thừa dịp thể nội linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lúc, vừa vội nuốt vội một đan Cửu Hoa Tụ Khí Đan.

Liền như thế, hắn một khắc không ngừng thôi diễn, liên phục chín khỏa Cửu Hoa Tụ Khí Đan!

Thẳng đến trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà đi qua, cử động điên cuồng này của hắn, mới đột nhiên ngừng lại!

Mà tại trong thức hải của hắn, mê vụ hắc ám vô cùng vô tận kia, cũng đột nhiên bị đẩy nứt, xuất hiện một cái chớp mắt ánh sáng!

“Là, chính là như vậy. . .”

Phương Nguyên thần tình kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Nhưng hắn cưỡng ép kềm chế chính mình, lại nghỉ ngơi một lát, thẳng đến tâm tình bình tĩnh, mới đi thể ngộ trong đầu xuất hiện pháp môn tu luyện, nhưng là càng xem càng chấn kinh, càng xem càng cảm khái, lúc đến cuối cùng, một vòng tiếu dung chậm rãi xuất hiện ở trên mặt của hắn. . .

“Thì ra là thế, Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết này, quả nhiên là có thể tu luyện thành công. . .”

“Trên quyển trục này ghi lại pháp môn tu luyện, đại thể là chính xác, nhưng mà chỗ rất nhỏ lại ít đi rất nhiều biến hóa, càng mấu chốt chính là, tu luyện Huyền Hoàng chi khí này, cùng thế gian đại bộ phận pháp môn cũng khác nhau, tùy từng người mà khác nhau, biến hóa vô tận, coi như là hoàn toàn phương pháp chính xác, tại đổi một cá nhân tu luyện thời điểm, chỉ sợ cũng phải thất bại, đại khái, đây chính là một mực không người nào có thể thành công nguyên nhân a?”

Hắn cười khổ một tiếng, đưa trong tay bản sách nhỏ kia bỏ lên bàn, cũng có chút ít bội phục.

“Vị này ba trăm năm trước thiên kiêu đệ tử, cũng thật sự là lợi hại, hắn lúc trước tu luyện phương hướng, nhưng thật ra là sai, bởi vậy hắn tại cuối cùng Trúc Cơ thời điểm, thất bại cũng là tất nhiên, cũng không phải là giống áo bào xám trưởng lão nói như vậy một không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, bất quá, vị tiền bối kia nhưng không có Thiên Diễn chi thuật, có thể suy nghĩ khác người, dùng loại kia phương pháp tu luyện ra Huyền Hoàng khí, cũng là hiếm thấy!”

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là biết mình không thể lại tham khảo vị tiền bối kia phương pháp tu luyện.

Chính mình bây giờ đã biết rõ nên làm như thế nào. . .

“Vị kia ba trăm năm trước thiên kiêu đệ tử, là trước tu luyện ra một luồng tinh thuần Huyền Hoàng chi khí, sau đó tại phá Luyện Khí bảy tầng đạo này cánh cửa nhỏ về sau, lại đem một thân pháp lực, toàn bộ luyện thành Huyền Hoàng chi khí, đây cũng đúng là chuyện không có cách nào khác, Huyền Hoàng chi khí quá mức bá đạo, nhục thân rất khó tiếp nhận, muốn tu luyện thành công, tựa hồ chỉ có làm như thế, nhưng ta lấy Thiên Diễn chi thuật thôi diễn đi ra phương pháp, nhưng là thận trọng từng bước, chậm rãi tu luyện, giai đoạn trước chuẩn bị, so với vị kia nhiều vô số lần, nhưng hậu kỳ lại có thể càng ổn định. . .”

Hắn âm thầm suy tư một phen, thần sắc cũng là thả dễ dàng hơn: “Như thế nói đến, pháp này cũng là không khó!”

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =