Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 15276

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Văn Đức điện loạn phú23/07/2017
2Chương 2Quái thơ phản đối23/07/2017
3Chương 3Chơi diều23/07/2017
4Chương 4Linh động chi23/07/2017
5Chương 5Khuyên học23/07/2017
6Chương 6Giao dịch luận23/07/2017
7Chương 7Phụ tử chiến tranh23/07/2017
8Chương 8Đốt đàn nấu hạc23/07/2017
9Chương 9Hoàng tử vung quyền23/07/2017
10Chương 10Thiên tử phản kích23/07/2017
11Chương 11Quấy rối Thùy Củng điện23/07/2017
12Chương 12Ngự bút lệnh cấm23/07/2017
13Chương 13Giữa sân nghỉ ngơi23/07/2017
14Chương 14Trầm Thục Phi23/07/2017
15Chương 15Trần Thục Viện23/07/2017
16Chương 16Cùng hoạt23/07/2017
17Chương 17Làm lớn23/07/2017
18Chương 18Thân sơ23/07/2017
19Chương 19Cung học hằng ngày23/07/2017
20Chương 20Cung học hằng ngày (2)23/07/2017
21Chương 21Khanh phụ tiến hành thì23/07/2017
22Chương 22Lùi mà thứ yếu23/07/2017
23Chương 23Xuất cung!!23/07/2017
24Chương 241 phương nhà thuỷ tạ23/07/2017
25Chương 251 Phương nhà thuỷ tạ (2)23/07/2017
26Chương 26Hạc hỏi!23/07/2017
27Chương 27Tô cô nương23/07/2017
28Chương 28Tô cô nương (2)23/07/2017
29Chương 29Tô cô nương (3)23/07/2017
30Chương 30Tô cô nương (4)23/07/2017
31Chương 31Khách không mời mà đến23/07/2017
32Chương 32Tai bay vạ gió23/07/2017
33Chương 33Bại lộ23/07/2017
34Chương 34Thiết kế23/07/2017
35Chương 35Tông phủ tham gia23/07/2017
36Chương 36Duỗi tay23/07/2017
37Chương 37Chuẩn bị23/07/2017
38Chương 38Cơ hội23/07/2017
39Chương 39Bốc thăm23/07/2017
40Chương 40Bốc thăm23/07/2017
41Chương 41Thi hội23/07/2017
42Chương 42Bái!23/07/2017
43Chương 431 báo còn 1 báo!23/07/2017
44Chương 44Ẩn tệ23/07/2017
45Chương 45Đông cung can thiệp23/07/2017
46Chương 46Lại 1 cái kỳ hoa23/07/2017
47Chương 47Kế chúc23/07/2017
48Chương 48Kế chúc (2)23/07/2017
49Chương 49Kế chúc (3)23/07/2017
50Chương 50Doanh gia23/07/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng