Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9552

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Cảm xúc23/07/2017
52Chương 52Thái tử cùng Ung Vương23/07/2017
53Chương 53Thái tử cùng Ung Vương (2)23/07/2017
54Chương 54Thái tử cùng Ung Vương (3)23/07/2017
55Chương 55Gia yến23/07/2017
56Chương 56Phản chế23/07/2017
57Chương 57Thần tử kỳ tài23/07/2017
58Chương 58Ngọc Lung công chúa23/07/2017
59Chương 59Chuồn ra cung đi23/07/2017
60Chương 60Ngọc Lung công chúa (2)23/07/2017
61Chương 61Tháng 5 chung23/07/2017
62Chương 62Tháng 623/07/2017
63Chương 63Đi gặp23/07/2017
64Chương 64Nhã phong thơ sẽ23/07/2017
65Chương 65Oán khích23/07/2017
66Chương 66Ác liệt đề23/07/2017
67Chương 67Đồng Hiến lời khuyên23/07/2017
68Chương 68Tiết lộ23/07/2017
69Chương 69Thánh ý23/07/2017
70Chương 70Thăm dò23/07/2017
71Chương 71Thăm dò (2)23/07/2017
72Chương 72Sai lầm23/07/2017
73Chương 73Sai lầm (2)23/07/2017
74Chương 74Dạ23/07/2017
75Chương 75Hồi cung23/07/2017
76Chương 76Tàng23/07/2017
77Chương 77Tàng (2)23/07/2017
78Chương 78Vướng tay chân tình cảnh23/07/2017
79Chương 79Đại Ngụy thần tử thái độ23/07/2017
80Chương 80Bát hoàng tử lễ vật23/07/2017
81Chương 81Bát hoàng tử lễ vật (2)23/07/2017
82Chương 82Tuấn Thủy Doanh23/07/2017
83Chương 83Quốc tôn sư nghiêm23/07/2017
84Chương 84Hoàng tử thủ biên giới23/07/2017
85Chương 85Hoàng tử thủ biên giới (2)23/07/2017
86Chương 86Thay đổi chiến xa23/07/2017
87Chương 87Đệ 1 Viên kim lệnh23/07/2017
88Chương 88Sơ chống đỡ Yên Lăng23/07/2017
89Chương 89Sơ chống đỡ Yên Lăng (2)23/07/2017
90Chương 90Tiếp quản23/07/2017
91Chương 91An bài23/07/2017
92Chương 92Yên Lăng cuộc chiến23/07/2017
93Chương 93Yên thủy cuộc chiến (2)23/07/2017
94Chương 94Yên thủy cuộc chiến (3)23/07/2017
95Chương 95Truy cùng trốn thi chạy23/07/2017
96Chương 96Phục kích23/07/2017
97Chương 97Phục kích (2)23/07/2017
98Chương 98Truy kích23/07/2017
99Chương 99Sở quân tiên phong diệt23/07/2017
100Chương 100Duy 1 âm thanh23/07/2017
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng