Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9546

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Duy 1 âm thanh (2)23/07/2017
102Chương 102Lập kế hoạch23/07/2017
103Chương 103Tăng trúc doanh trại23/07/2017
104Chương 104Ám chiêu23/07/2017
105Chương 105Dương Thành Quân Hùng Thác23/07/2017
106Chương 106Dương Thành Quân Hùng Thác (2)23/07/2017
107Chương 1071 Phong thư23/07/2017
108Chương 108Tranh đấu đối lập23/07/2017
109Chương 109Chiều gió23/07/2017
110Chương 110Giết uy23/07/2017
111Chương 111Bức hàng23/07/2017
112Chương 112Bức hàng (2)23/07/2017
113Chương 113Gian nan tín nhiệm23/07/2017
114Chương 114Xúi giục23/07/2017
115Chương 115Phóng thích tù binh23/07/2017
116Chương 116Nổi giận Hùng Thác23/07/2017
117Chương 117Lòng nghi ngờ23/07/2017
118Chương 118Như đã đoán trước bất hòa23/07/2017
119Chương 119Như đã đoán trước bất hòa (2) ...23/07/2017
120Chương 120Hùng Thác quyết định23/07/2017
121Chương 121Ngụy doanh công phòng23/07/2017
122Chương 122Ngụy quốc công phòng chiến (2)23/07/2017
123Chương 123Ngụy doanh công phòng chiến (3)23/07/2017
124Chương 124Ngụy doanh công phòng chiến (4)23/07/2017
125Chương 125Ngụy doanh công phòng chiến (5)23/07/2017
126Chương 126Bại thế23/07/2017
127Chương 127Bại thế (2)23/07/2017
128Chương 128Bại thế (3)23/07/2017
129Chương 129Kỳ tập chi sách23/07/2017
130Chương 1302 khối bính đồ23/07/2017
131Chương 131Phục binh23/07/2017
132Chương 132Phục binh (2)23/07/2017
133Chương 133Nặng như sơn, vững như nhạc23/07/2017
134Chương 134Nặng như sơn, vững như nhạc (2) ...23/07/2017
135Chương 135Thấy xa23/07/2017
136Chương 136Khuất Thăng hiến kế23/07/2017
137Chương 137Cuối cùng 1 tấm bính đồ23/07/2017
138Chương 138Cuối cùng 1 tấm bính đồ (2) ...23/07/2017
139Chương 139Sở doanh chi loạn23/07/2017
140Chương 140Không tưởng tượng nổi phục kích23/07/2017
141Chương 141Sở quân tan tác23/07/2017
142Chương 142Lấy vũ ngừng chiến23/07/2017
143Chương 143Tin chiến thắng an Đại Lương23/07/2017
144Chương 144Tin chiến thắng an Đại Lương (2) ...23/07/2017
145Chương 145Tù binh tranh luận23/07/2017
146Chương 146Nói hàng23/07/2017
147Chương 147Nói hàng (2)23/07/2017
148Chương 148Hùng Hổ ước hòa23/07/2017
149Chương 149Dao động sở đem23/07/2017
150Chương 150Cõi lòng cùng tín nhiệm23/07/2017
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng