Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9564

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1551Chương 1551Kiêu hùng đường cùng (2)13/02/2018
1552Chương 1552Vệ Du chết15/02/2018
1553Chương 1553Phản ứng15/02/2018
1554Chương 1554Nước Vệ suy bại16/02/2018
1555Chương 1555Hưng Yên năm thứ ba17/02/2018
1556Chương 1556Các quốc gia bang giao17/02/2018
1557Chương 1557Các quốc gia bang giao (2)21/02/2018
1558Chương 1558Quận Tống tiến công chiếm đóng21/02/2018
1559Chương 1559Quận Tống tiến công chiếm đóng (2) ...24/02/2018
1560Chương 1560Hồ Lăng thuỷ quân24/02/2018
1561Chương 1561Người đã đi đến cuối con đường ...24/02/2018
1562Chương 1562Bình định quận Tống26/02/2018
1563Chương 1563Cuối Năm26/02/2018
1564Chương 1564Tiền tệ04/03/2018
1565Chương 1565Muôn đời nền móng04/03/2018
1566Chương 1566Muôn đời nền móng (2)04/03/2018
1567Chương 1567Muôn đời nền móng (3)04/03/2018
1568Chương 1568Bách gia đua tiếng04/03/2018
1569Chương 1569Danh ngạch tuyển định04/03/2018
1570Chương 1570Thiên hạ anh kiệt cố gắng vào ...07/03/2018
1571Chương 1571Ngụ Giáo Vu Nhạc07/03/2018
1572Chương 1572Trong ngoài đồng thời30/03/2018
1573Chương 1573Dẫn dắt dư luận30/03/2018
1574Chương 1574Dời đô Lạc Dương30/03/2018
1575Chương 1575Nước Sở quật khởi dự báo30/03/2018
1576Chương 1576Âm mưu chinh phạt30/03/2018
1577Chương 1577Âm mưu chinh phạt (2)30/03/2018
1578Chương 1578Ngụy Hàn giằng co30/03/2018
1579Chương 1579Ngụy Hàn giằng co (2)30/03/2018
1580Chương 1580Ngụy Hàn giằng co (3)30/03/2018
1581Chương 1581Ngụy Hàn giằng co (4)30/03/2018
1582Chương 1582Ngụy Hàn giằng co (5)30/03/2018
1583Chương 1583Hàn Nhiên đối sách30/03/2018
1584Chương 1584Ngươi tới ta đi30/03/2018
1585Chương 1585Ngươi tới ta đi (2)30/03/2018
1586Chương 1586Ngoại giao đàm phán30/03/2018
1587Chương 1587Đi vào tuyệt cảnh nước Hàn30/03/2018
1588Chương 1588Chiến tranh đã tới30/03/2018
1589Chương 1589Chiến lược trên lừa dối30/03/2018
1590Chương 1590Hàn Vương Nhiên cùng Ngụy Vương Nhuận ...30/03/2018
1591Chương 1591Hàn Vương Nhiên cùng Ngụy Vương Nhuận ...30/03/2018
1592Chương 1592Giả chết kế hoạch30/03/2018
1593Chương 1593Khó bề phân biệt30/03/2018
1594Chương 1594Mưu đồ30/03/2018
1595Chương 1595Nguyên Ấp Hầu Hàn Phổ30/03/2018
1596Chương 1596Bày cuộc05/04/2018
1597Chương 1597Hư hư thật thật05/04/2018
1598Chương 1598Hư hư thật thật (2)05/04/2018
1599Chương 1599Huynh đệ05/04/2018
1600Chương 1600Ngụy Tề Thái Sơn chiến trường05/04/2018
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng