Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9543

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Hàng quân chỉnh đốn23/07/2017
152Chương 152Phiên hiệu “Bình Dương quân”23/07/2017
153Chương 153Trên thái hiểu biết “khen thưởng thêm ...23/07/2017
154Chương 154Quân nghị23/07/2017
155Chương 155Không đánh mà thắng23/07/2017
156Chương 156Ngụy binh tố chất “khen thưởng thêm ...23/07/2017
157Chương 157Tiểu thị Dương Thiệt23/07/2017
158Chương 158Tào Giới trở về23/07/2017
159Chương 159Buổi tiệc23/07/2017
160Chương 160Sở phong tục23/07/2017
161Chương 161Xua quân Chính Dương23/07/2017
162Chương 162Thói quen23/07/2017
163Chương 163Lư thị 1 tộc “khen thưởng thêm ...23/07/2017
164Chương 164Tư không nhìn quen “khen thưởng thêm ...23/07/2017
165Chương 165Tạm thời đình chiến23/07/2017
166Chương 166Sôi dương Đại Lương23/07/2017
167Chương 167Sôi dương Đại Lương (2)23/07/2017
168Chương 168Tề Ngụy chi minh23/07/2017
169Chương 169Tề Ngụy chi minh (2)23/07/2017
170Chương 170Tề Ngụy chi minh (3)23/07/2017
171Chương 171Sở quốc thái độ23/07/2017
172Chương 172Sở quốc thái độ (2)23/07/2017
173Chương 173Giảng hòa “khen thưởng thêm chương năm ...23/07/2017
174Chương 174Giảng hòa (2)23/07/2017
175Chương 175Giảng hòa (3)23/07/2017
176Chương 176Gặp mặt “khen thưởng thêm chương sáu ...23/07/2017
177Chương 177Đàm phán “khen thưởng thêm chương bảy ...23/07/2017
178Chương 178Tàn nhẫn tể “khen thưởng thêm chương ...23/07/2017
179Chương 179Ngụy sở đình chiến Chính Dương hòa ...23/07/2017
180Chương 180Lại gõ 1 bút23/07/2017
181Chương 181Lợi ích phân phối “thêm chương chín ...23/07/2017
182Chương 182Bị tập kích23/07/2017
183Chương 183Kèm hai bên23/07/2017
184Chương 184Đàn gảy tai trâu23/07/2017
185Chương 185Cổ trùng23/07/2017
186Chương 186Ô long “thêm chương mười / hai ...23/07/2017
187Chương 187Tà vật23/07/2017
188Chương 188Đường về23/07/2017
189Chương 189Trao đổi lập trường địch hữu23/07/2017
190Chương 190Trao đổi lập trường địch hữu (2) ...23/07/2017
191Chương 191Đối thoại “thêm chương mười một / ...23/07/2017
192Chương 192Đối thoại (2) “mười hai / hai ...23/07/2017
193Chương 193Cứng cỏi tâm23/07/2017
194Chương 194Sơ tiếp xúc23/07/2017
195Chương 195Cơ Nhuận cùng Hùng Thác23/07/2017
196Chương 196Rút quân sở cảnh23/07/2017
197Chương 197Khắc phục hậu quả23/07/2017
198Chương 198Khắc phục hậu quả (2)23/07/2017
199Chương 199Đâm tâm đâm phổi người thắng23/07/2017
200Chương 200Đâm tâm đâm phổi người thắng (2) ...23/07/2017
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng