Đại Ngụy Cung Đình

Sun, 23 Jul 2017 00:17:30 +0700

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: Converter : Lion_namson

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9549

Đại Ngụy Cung Đình Review Rating: 5.50 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

———— Hoằng Nhuận ( ngươi không được ta trên )"

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Ngụy Cung Đình

Danh sách chương Đại Ngụy Cung Đình

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Việc trọng đại “thêm chương một / ...23/07/2017
202Chương 202Không khác trạng “thêm chương hai / ...23/07/2017
203Chương 203Mị Khương cùng Ngụy phong tục23/07/2017
204Chương 204Mị Khương cùng Ngụy phong tục (2) ...23/07/2017
205Chương 205Nguyên Dương Vương Thế tử “ba / ...23/07/2017
206Chương 206Nguyên Dương Vương Thế tử (2)23/07/2017
207Chương 207Hoang23/07/2017
208Chương 208Lấy ác trì ác23/07/2017
209Chương 209Nguyên do23/07/2017
210Chương 210Tông phủ23/07/2017
211Chương 211Nhắc nhở23/07/2017
212Chương 212Tiệc khánh công23/07/2017
213Chương 213Tín hiệu23/07/2017
214Chương 214Muốn phân canh23/07/2017
215Chương 215Muốn phân canh (2)23/07/2017
216Chương 216Muốn phân canh (3) “bốn / mười ...23/07/2017
217Chương 217Túc Vương thủ đoạn23/07/2017
218Chương 218Túc Vương thủ đoạn (2)23/07/2017
219Chương 219Túc Vương thủ đoạn (3)23/07/2017
220Chương 220Túc Vương thủ đoạn (4)23/07/2017
221Chương 221Khuyên can23/07/2017
222Chương 222Hộ bộ thất quyền23/07/2017
223Chương 223Phụ tá Lạc Tần “thêm chương năm ...23/07/2017
224Chương 224Việc nhà23/07/2017
225Chương 225Luận công hành thưởng23/07/2017
226Chương 226Tự thiên23/07/2017
227Chương 227Tự thiên (2)23/07/2017
228Chương 228Tự thiên (3)23/07/2017
229Chương 229Tự thiên (4)23/07/2017
230Chương 230Chim sẻ23/07/2017
231Chương 231Chim sẻ (2)23/07/2017
232Chương 232Tiếng vọng23/07/2017
233Chương 233Tiếng vọng (2)23/07/2017
234Chương 234Khó bề phân biệt “thêm chương sáu ...23/07/2017
235Chương 235Đi nhậm chức23/07/2017
236Chương 236Dã Tạo Cục23/07/2017
237Chương 237Tư cải chế độ23/07/2017
238Chương 238Giết gà dọa khỉ23/07/2017
239Chương 239Giết gà dọa khỉ (2)23/07/2017
240Chương 240Bước ra đệ 1 bộ23/07/2017
241Chương 241Túc thước “thêm chương bảy / mười ...23/07/2017
242Chương 242Túc thị đo lường tân quy23/07/2017
243Chương 243Cùng Lý Lương cá cược23/07/2017
244Chương 244Hạn chế23/07/2017
245Chương 245Áp lực23/07/2017
246Chương 246Hùng Thác đến23/07/2017
247Chương 247Hùng Thác ý đồ đến23/07/2017
248Chương 248Ngầm đồng ý23/07/2017
249Chương 249Quyết định23/07/2017
250Chương 250Cố Lăng Quân Hùng Ngô23/07/2017
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng