Đại Y Lăng Nhiên

Tue, 12 Jun 2018 20:07:31 +0700

Đại Y Lăng Nhiên

Tác giả: Chí Điểu Thôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 579

Đại Y Lăng Nhiên Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Y học viện học sinh Lăng Nhiên có một cái tiểu mục tiêu, muốn trở thành trên thế giới vĩ đại nhất y sinh, kết quả không cẩn thận thực hiện.

5 Chương mới cập nhật truyện Đại Y Lăng Nhiên

Danh sách chương Đại Y Lăng Nhiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Đá thử vàng12/06/2018
52Chương 52Thẩm tra12/06/2018
53Chương 53Có thể động chính là tốt12/06/2018
54Chương 54Khen ngợi12/06/2018
55Chương 55Ta không ở nhà lão mụ làm ...12/06/2018
56Chương 56Bữa sáng14/06/2018
57Chương 57Ngoéo tay hiệp14/06/2018
58Chương 58Khoa thảo17/06/2018
59Chương 59Luyện tập17/06/2018
60Chương 60Khai đao17/06/2018
61Chương 61Châm mang17/06/2018
62Chương 62Bệnh lịch17/06/2018
63Chương 63Chiêu bài tiếu dung18/06/2018
64Chương 64Cộng hưởng từ hạt nhân18/06/2018
65Chương 65Ngài muốn phá nang bệnh nhân đến ...19/06/2018
66Chương 66Hoàn quân minh châu19/06/2018
67Chương 67Thái kê24/06/2018
68Chương 68Một ngày kia đao tại tay24/06/2018
69Chương 69Tiền giải phẫu26/06/2018
70Chương 70Lão Bạch thỏ uy nghiêm26/06/2018
71Chương 71Trụ viện y vĩnh viễn không bao ...26/06/2018
72Chương 72Kho y sinh27/06/2018
73Chương 73Ngươi ở bên ngoài có mèo khác ...27/06/2018
74Chương 74Tự sờ28/06/2018
75Chương 75Nhà ta phòng khám bệnh28/06/2018
76Chương 76Không có vấn đề03/07/2018
77Chương 77Kiểm tra phòng03/07/2018
78Chương 78Mồ hôi đúc thành03/07/2018
79Chương 793000 lần03/07/2018
80Chương 80Quan sát06/07/2018
81Chương 81Thiên phú dị bẩm06/07/2018
82Chương 82Không thể đem người mới nhốt tại ...06/07/2018
83Chương 83Vân Hoa cấp cứu quốc tế y ...06/07/2018
84Chương 84Tuyên truyền sách không đủ06/07/2018
85Chương 85Phi06/07/2018
86Chương 86Thấy rõ thế giới mỉm cười11/07/2018
87Chương 87Phan chủ nhiệm trở về11/07/2018
88Chương 88Hashimoto Shiro suy đoán11/07/2018
89Chương 89Minh tinh y sinh (canh thứ hai) ...13/07/2018
90Chương 90Phòng giải phẫu. avi13/07/2018
91Chương 91Đặc sắc tiểu điếm13/07/2018
92Chương 92Muốn ở cái nào ở cái nào ...13/07/2018
93Chương 93Ngồi chờ nhiệm vụ16/07/2018
94Chương 94Vừa vặn gặp được16/07/2018
95Chương 95Nhẹ nhõm25/07/2018
96Chương 96Có thể sống không?25/07/2018
97Chương 97Ta có xe25/07/2018
98Chương 98Nhớ kỹ muốn kiểm tra25/07/2018
99Chương 99Ban thưởng25/07/2018
100Chương 100Sắt ký25/07/2018