Đạo Khí Vũ

Thu, 14 Jun 2018 15:31:43 +0700

Đạo Khí Vũ

Tác giả: Thái Thượng Quan Nguyệt

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1857

Đạo Khí Vũ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Huyết bào ánh hồng nhật, sát khí chiếu Cửu U.
Vũ bộ như lưu tinh, tiên ( roi) xuất quỷ thần kinh.
Thập bộ sát nhất yêu, thiên lý bất lưu hành.
Chuyện rũ áo đi, ẩn sâu thân cùng danh.
Nhàn quá lâm tuyệt ẩm, thoát tiên tất thượng hoành.
. . .
Túng tử hiệp cốt hương, bất quý thế thượng anh.
Thùy năng như tại hạ, bạch thủ thái huyền kinh.
——— 《 thiểu niên hành

5 Chương mới cập nhật truyện Đạo Khí Vũ

Danh sách chương Đạo Khí Vũ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Trong mộng không biết thân là khách ...14/06/2018
2Chương 2Bình sinh ta tự biết14/06/2018
3Chương 3Võ Giả bắt đầu14/06/2018
4Chương 4Tiến hành theo chất lượng14/06/2018
5Chương 5Đồng lúc minh hữu kim an tại ...14/06/2018
6Chương 6Ôn cố mà tri tân14/06/2018
7Chương 7Mãng Ngưu nguyên thượng nhân ngưu đấu ...14/06/2018
8Chương 8Tích Thủy kinh14/06/2018
9Chương 9Nhất Điều Tiên pháp14/06/2018
10Chương 10Lo ngại14/06/2018
11Chương 11Cầu sinh14/06/2018
12Chương 12Vị Danh hồ bờ14/06/2018
13Chương 13Nam nhân tình hoài14/06/2018
14Chương 14Ngưu cùng sư14/06/2018
15Chương 15Làm ngưu những ngày kia14/06/2018
16Chương 16Tên điên Ninh Trạch14/06/2018
17Chương 17Người đấu ngưu14/06/2018
18Chương 18Trạch trạch lưu14/06/2018
19Chương 19Chữ cổ truyền thừa14/06/2018
20Chương 20Bế quan ngộ pháp14/06/2018
21Chương 21Trạch Tử Ngũ pháp14/06/2018
22Chương 22Lông dê xuất hiện ở dê trên ...14/06/2018
23Chương 23Kho vũ khí tuyển roi14/06/2018
24Chương 24Liễu mộc đả quỷ14/06/2018
25Chương 25Thiếu niên Ninh Ngọc phiền não14/06/2018
26Chương 26Tứ pháp quy tông14/06/2018
27Chương 27Roi thành đả thần14/06/2018
28Chương 28Pháp nhập bàng môn14/06/2018
29Chương 29Tế luyện thần tiên14/06/2018
30Chương 30Công tích viên mãn14/06/2018
31Chương 31Trong lòng nhất cán xưng14/06/2018
32Chương 32Tiên pháp một đầu14/06/2018
33Chương 33Được mời Phù Dung viên14/06/2018
34Chương 34Phù Dung viên luận kiếm14/06/2018
35Chương 35Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất ...14/06/2018
36Chương 36Kỳ hoa14/06/2018
37Chương 37Pháp truyền thiên hạ14/06/2018
38Chương 38Cha cùng con14/06/2018
39Chương 39Không lập văn tự14/06/2018
40Chương 40Cười một tiếng chi14/06/2018
41Chương 41Một chữ khó cầu14/06/2018
42Chương 42Một roi đả thần14/06/2018
43Chương 43Thế gian nào có vô song pháp ...14/06/2018
44Chương 44Sáu tuổi đồng tử biện triêu thiên ...14/06/2018
45Chương 45Bằng hữu tửu14/06/2018
46Chương 46Chân truyền một câu14/06/2018
47Chương 47Lập đạo14/06/2018
48Chương 48Truyền pháp14/06/2018
49Chương 49Sát sinh14/06/2018
50Chương 50Huyết mãng14/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng