Đạo Khí Vũ

Thu, 14 Jun 2018 15:31:43 +0700

Đạo Khí Vũ

Tác giả: Thái Thượng Quan Nguyệt

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1245

Đạo Khí Vũ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Huyết bào ánh hồng nhật, sát khí chiếu Cửu U.
Vũ bộ như lưu tinh, tiên ( roi) xuất quỷ thần kinh.
Thập bộ sát nhất yêu, thiên lý bất lưu hành.
Chuyện rũ áo đi, ẩn sâu thân cùng danh.
Nhàn quá lâm tuyệt ẩm, thoát tiên tất thượng hoành.
. . .
Túng tử hiệp cốt hương, bất quý thế thượng anh.
Thùy năng như tại hạ, bạch thủ thái huyền kinh.
——— 《 thiểu niên hành

5 Chương mới cập nhật truyện Đạo Khí Vũ

Danh sách chương Đạo Khí Vũ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Cử trọng nhược khinh14/06/2018
52Chương 52Bạn cũ trùng phùng14/06/2018
53Chương 53Lột da14/06/2018
54Chương 54Đánh lại nói14/06/2018
55Chương 55Bạch14/06/2018
56Chương 56Cường đại tâm14/06/2018
57Chương 57Là chim là gà14/06/2018
58Chương 58Kỳ phùng địch thủ14/06/2018
59Chương 59Thay đổi lề lối14/06/2018
60Chương 60Không có đánh mặt14/06/2018
61Chương 61Toàn lực ứng phó14/06/2018
62Chương 62Khách không mời mà đến14/06/2018
63Chương 63Hẹn14/06/2018
64Chương 64Ô ô lộc minh14/06/2018
65Chương 65Tâm an lễ đắc14/06/2018
66Chương 66Lễ khí14/06/2018
67Chương 67Hải châu14/06/2018
68Chương 68Phong khởi tiêu tường14/06/2018
69Chương 69Đầy đất lông gà14/06/2018
70Chương 70Ta tức giận14/06/2018
71Chương 71Đi ăn chùa14/06/2018
72Chương 72Giận14/06/2018
73Chương 73Thất công tử14/06/2018
74Chương 74Một hoa mở bốn lá14/06/2018
75Chương 75Ngươi đánh ta a16/06/2018
76Chương 76Văn võ Phu tử16/06/2018
77Chương 77Trăm năm đại tế16/06/2018
78Chương 78Lễ tông16/06/2018
79Chương 79Tế16/06/2018
80Chương 80Phong sát16/06/2018
81Chương 81Đỏ cùng bạch16/06/2018
82Chương 82Tâm hàn16/06/2018
83Chương 83Đánh cược16/06/2018
84Chương 84Bàng môn tả đạo16/06/2018
85Chương 85Trong tuyết bí16/06/2018
86Chương 86Tam Phân Quy Nguyên16/06/2018
87Chương 87Bèo nước gặp nhau18/06/2018
88Chương 88Dị nhân dị hành18/06/2018
89Chương 89Lòng người18/06/2018
90Chương 90Yêu hận18/06/2018
91Chương 91Mê vụ18/06/2018
92Chương 92Hóa châm18/06/2018
93Chương 93Lập thệ18/06/2018
94Chương 94Thế huynh xin dừng bước18/06/2018
95Chương 95Lại vào Hoàng thành18/06/2018
96Chương 96Vấn lễ18/06/2018
97Chương 97Quan lễ18/06/2018
98Chương 98Thiều18/06/2018
99Chương 99Quay về18/06/2018
100Chương 100Thừa thế mà tới18/06/2018