Đạo Khí Vũ

Tác giả: Thái Thượng Quan Nguyệt

Chương 29: Tế luyện thần tiên

“Ninh Trạch ngay tại hoàn thiện cuối cùng nhất pháp, ta đã phái người tiến đến chờ đợi, một khi hoàn thành, có thể mời các vị tộc lão lại làm cuối cùng nhất pháp ước định. . .” Ninh hùng đề nghị.

Tộc lão nhóm nghĩ nghĩ, cảm thấy hợp lý, này pháp còn không viên mãn, mọi người nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, cuối cùng lại chỉ xuất một bộ không trọn vẹn pháp, làm sao cũng nói không đi qua, một tháng đều làm trễ nải, cũng không kém mấy ngày nay.

Ninh Trạch xuất quan vừa định đi ra ngoài, liền bị Võ Đạo các chấp sự vây lại.

Ninh Trạch hiểu rõ đến tộc lão đại hội đã mở năm ngày, hiện tại cần Ninh Trạch bổ đủ cuối cùng nhất pháp, hắn cũng không nói hai lời, liền đem đã sớm chuẩn bị xong công pháp giao cho chấp sự.

Cuối cùng nhất pháp đã đến, Tộc Lão hội tiếp tục, bởi vì chỉ có một bản công pháp, tộc lão liền chia mấy khối, cùng nhau nghiên cứu bản này “Định pháp”, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trạch thân bút viết Định pháp, rất là chấn kinh, đây tuyệt đối là đại sư thủ bút, cái này thư pháp cảnh giới cho dù ở đại sư bên trong, cũng bài danh phía trên.

Có vài vị rất là si mê, thậm chí có tiến đến cầu lấy mặc bảo ý nghĩ.

« Định pháp » rất nhanh liền nghiên cứu xong, này pháp muốn so trước mặt bốn pháp thâm ảo nhiều phức tạp, bên trong rất nhiều lý niệm, suy nghĩ, trí tuệ càng là làm cho người sợ hãi thán phục, rất nhiều tư tưởng bọn hắn cũng chỉ có thể lý giải cái đại khái, nhìn có chút không rõ.

Chư vị tộc lão đều nếm thử tu luyện Định pháp, chỉ có chút ít mấy người có thể nhập định, dù cho nhập định người cũng chỉ là sơ định, cho nên cuối cùng quyết định đem nó nhập vào trước bốn pháp, như cũ định vì bàng môn trung cấp, mọi người lại cân nhắc đến Ninh Trạch công pháp bên trong trí tuệ cùng cảnh giới thư pháp, cảm thấy có chút thua thiệt Ninh Trạch, Tộc Lão hội làm ra quyết định, tại ban thưởng bên trên phá lệ đền bù, dạng này lần này tộc lão đại hội cũng liền kết thúc, tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng được viên mãn.

Ninh Trạch biết Tộc Lão hội tại tổ chức, bỏ đi đi ra ngoài suy nghĩ, trong nhà tế luyện lên Đả Thần Tiên, Võ Giả tế luyện vũ khí nghe rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng chân khí tẩy luyện ôn dưỡng vũ khí, hai tay nâng vũ khí, làm chân khí tại vũ khí bên trên đều đều lưu động.

Chỉ gặp Đả Thần Tiên bị Ninh Trạch hai tay nâng lên, trong trẻo Tích Thủy chân khí, tại cốt bạch sắc roi thượng lưu chuyển. . .

Ninh Trạch trên lòng bàn tay là chân khí, không phải chân nguyên, làm sao lại không phải chân nguyên?

Đạo lý rất đơn giản, Tử Phủ chứa đựng chính là thể lỏng chân nguyên, sử dụng lúc nhất định phải chuyển thành chân khí, cái này có chút giống hoá lỏng khí nguyên lý, áp súc thành chất lỏng, vì nhiều giả.

Võ đạo người một mực tu luyện đều là khí, cho nên công pháp được xưng là khí đạo công pháp, thuần tu khí đạo công pháp tu giả, được xưng là Luyện Khí sĩ, bọn hắn không tu võ kỹ, chuyên tu khí đạo, để cầu trường sinh.

Võ đạo người vận chuyển chính là khí, trong gân mạch cũng chỉ có trạng thái khí mới có thể vận hành, nếu là chân nguyên trực tiếp nhập gân mạch, làm sao vận chuyển đến động, kia được nhiều thô gân mạch? Nhân thể mạch lạc đều là cực kỳ nhỏ phức tạp, khí có thể thực hiện đi quanh thân, khắp chư mạch.

Võ kỹ tranh đấu, lấy khí vì nguồn năng lượng, Võ Giả đánh nhau chết sống, sử dụng cũng là khí, mỗi lần vật lộn, đều muốn trước hết để cho Tử Phủ bên trong chân nguyên hoá khí, kết hợp với võ kỹ sử xuất, cho nên Võ Giả so Luyện Khí sĩ nhiều tu trì võ kỹ, nhưng khí đạo cuối cùng là hết thảy căn bản, khí đạo đột phá, thọ nguyên mới có thể gia tăng, luyện khí vì bản, ai cũng không thể phủ nhận.

Như vậy mọi người đều sử dụng chính là chân khí, Khai Phủ cùng Trúc Cơ võ giả là không thực lực không kém nhiều đâu?

Xác thực đều là sử dụng chân khí, nhưng cả hai đối khí chứa đựng cùng sử dụng bên trên khác nhau rất lớn, nhiều cùng ít, gần cùng chậm. . .

Nhiều cùng ít rất rõ ràng, trạng thái khí chứa đựng ít, thể lỏng chân nguyên nhiều.

Sử dụng liền dính đến vận chuyển chân khí nhanh chậm vấn đề, Khai Phủ kỳ Võ Giả một khắc đồng hồ có thể vận chuyển một chu thiên, như vậy Trúc Cơ kỳ chính là mười cái chu thiên, Khai Phủ kỳ một chưởng đánh ra, một giây đồng hồ đánh ra một đoàn chân khí, đồng dạng thời gian, Trúc Cơ kỳ Võ Giả một chưởng đánh ra mười đám chân khí, đến, thử một đôi chưởng, rõ ràng Khai Phủ kỳ muốn chết.

Nói trực tiếp một chút, chính là cùng một cái ống nước, chảy ra lượng: Một cái là một phương lượng nước mỗi giây, một cái khác là thập phương lượng nước mỗi giây.

. . .

Ninh Trạch hai tay liên tục không ngừng chuyển vận Tích Thủy chân khí, tế luyện Đả Thần Tiên. . .

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. . .

“Tiến đến. . .” Ninh Trạch thu công đứng dậy, đem trong tay Đả Thần Tiên đặt ở phòng chính bàn vuông giá đỡ bên trên

“Công tử, ba vị tộc lão đến đây bái phỏng, ngay tại ngoài cửa lớn chờ. . .” Liễu Như thanh âm có chút run rẩy,

Hẳn là võ kỹ ước định hoàn thành, Ninh Trạch chỉnh lý y quan, đi ra ngoài nghênh đón. . .

Ninh Trạch người mặc màu xanh tím cao cổ váy dài gợn nước trường bào, tơ bạc mang buộc tóc, cất bước đi ra ngoài, áo bào phiêu đãng, phong lưu vô tận.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =