Dark World Người Tiến Hóa

Thu, 24 Nov 2016 18:28:01 +0700

Dark World Người Tiến Hóa

Tác giả: Trao Đổi Chất

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3345

Dark World Người Tiến Hóa Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Dark World Người Tiến Hóa của tác giả Trao Đổi Chất với cốt truyện được xây dựng từ câu chuyện của những xác sống, thể loại đang được yêu thích hiện nay. Mạt thế phủ xuống, ám vật chất cùng ám năng lượng mang tất cả toàn cầu. Người bị chết biến thành sống thi, ám thế giới sinh vật mầm móng cải biến toàn cầu. Toàn bộ địa cầu, trở nên hoàn toàn thay đổi, không gì sánh được xa lạ.

Chủ tể thế giới nhân loại, dường như rơi vào tiến địa ngục vực sâu. Giang Phong, mang theo mười sáu cuối năm thế ký ức, thức tỉnh hơn tai nạn đến trước một ngày đêm. Để có thể sống xuống phía dưới, để có thể tìm về người nhà. Giang Phong phải cầm lấy đao, đi hướng đây nguy hiểm vô cùng thế giới, xông ra một cái con đường cường giả. Mời các bạn tiếp tục đọc truyện để xem con đường cường giả của Giang Phong nhé.

5 Chương mới cập nhật truyện Dark World Người Tiến Hóa

Danh sách chương Dark World Người Tiến Hóa

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
701Chương 701Có người không nghĩ ngươi sống14/06/2017
702Chương 702Tu bổ bên trong học tập14/06/2017
703Chương 703Rút đi tin tức14/06/2017
704Chương 704Người mới cùng lão binh14/06/2017
705Chương 705Xuống thuyền14/06/2017
706Chương 706Chợ đêm gặp tập kích14/06/2017
707Chương 707Hứa gia nhân14/06/2017
708Chương 708Bày tảng đá14/06/2017
709Chương 709Đến chuỗi lớn thận14/06/2017
710Chương 710Ta là người đàng hoàng14/06/2017
711Chương 711Người khổng lồ cùng tiểu bàn tử ...14/06/2017
712Chương 712Không dạy14/06/2017
713Chương 713Thù lao thì sao14/06/2017
714Chương 714Đi Hắc Hải14/06/2017
715Chương 715Vào Thanh Long thành14/06/2017
716Chương 716Cầm chìa khóa là có thể mở ...14/06/2017
717Chương 717Đi bên này14/06/2017
718Chương 718Thềm đá14/06/2017
719Chương 719Giang Phong trong lúc bất chợt quay ...14/06/2017
720Chương 720Thanh Long bên trong14/06/2017
721Chương 721Hắc Long14/06/2017
722Chương 722Bay đi14/06/2017
723Chương 723Không với cao nổi14/06/2017
724Chương 724Trận Khí oai14/06/2017
725Chương 725Thanh Long Tỏa14/06/2017
726Chương 726Ta là Chiến Soái14/06/2017
727Chương 727Ta người đến14/06/2017
728Chương 728Trình gia tiêu diệt14/06/2017
729Chương 729Bắt đầu đi xa14/06/2017
730Chương 730Truyền bá14/06/2017
731Chương 731Đâm xuống14/06/2017
732Chương 732Thắng liền14/06/2017
733Chương 733Cảnh giới đột phá14/06/2017
734Chương 734Phong Ảnh Di Bảo14/06/2017
735Chương 735Phong Độn thuật14/06/2017
736Chương 736Bị cuốn đi14/06/2017
737Chương 737Bảy đại khu vực một trong14/06/2017
738Chương 738Bị mang đi14/06/2017
739Chương 739Động thủ dò xét14/06/2017
740Chương 740Sẽ phế bỏ14/06/2017
741Chương 741Thiên tinh đá14/06/2017
742Chương 742Thiên Tinh Sơn14/06/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng