Dark World Người Tiến Hóa

Thu, 24 Nov 2016 18:28:01 +0700

Dark World Người Tiến Hóa

Tác giả: Trao Đổi Chất

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 3339

Dark World Người Tiến Hóa Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện Dark World Người Tiến Hóa của tác giả Trao Đổi Chất với cốt truyện được xây dựng từ câu chuyện của những xác sống, thể loại đang được yêu thích hiện nay. Mạt thế phủ xuống, ám vật chất cùng ám năng lượng mang tất cả toàn cầu. Người bị chết biến thành sống thi, ám thế giới sinh vật mầm móng cải biến toàn cầu. Toàn bộ địa cầu, trở nên hoàn toàn thay đổi, không gì sánh được xa lạ.

Chủ tể thế giới nhân loại, dường như rơi vào tiến địa ngục vực sâu. Giang Phong, mang theo mười sáu cuối năm thế ký ức, thức tỉnh hơn tai nạn đến trước một ngày đêm. Để có thể sống xuống phía dưới, để có thể tìm về người nhà. Giang Phong phải cầm lấy đao, đi hướng đây nguy hiểm vô cùng thế giới, xông ra một cái con đường cường giả. Mời các bạn tiếp tục đọc truyện để xem con đường cường giả của Giang Phong nhé.

5 Chương mới cập nhật truyện Dark World Người Tiến Hóa

Danh sách chương Dark World Người Tiến Hóa

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương chương 201Chặn đường núi non24/11/2016
202Chương chương 202Phù không thảo24/11/2016
203Chương chương 203Lân vượn24/11/2016
204Chương chương 204Theo đuổi không bỏ24/11/2016
205Chương chương 205Sau đó có thể sẽ tìm ta ...24/11/2016
206Chương chương 206Chỉ có một phương hướng24/11/2016
207Chương chương 207Không tiến cũng phải tiến24/11/2016
208Chương chương 208Năng lượng thể quái vật24/11/2016
209Chương chương 209Tình huống tựa hồ không ổn24/11/2016
210Chương chương 210Gói không thấy24/11/2016
211Chương chương 211Nhản hiệu24/11/2016
212Chương chương 212Tín nhiệm nguy cơ sao?24/11/2016
213Chương chương 213Vào không được làm sao bây giờ ...24/11/2016
214Chương chương 214Bị người mưu hại24/11/2016
215Chương chương 215Sẽ đếm một chút sao24/11/2016
216Chương . chương 216Ẩn thân áo choàng24/11/2016
217Chương chương 217Bị lợi dụng hoạt thi Vương24/11/2016
218Chương chương 218Đừng chiêu nàng24/11/2016
219Chương chương 219Thật là người tốt sao24/11/2016
220Chương chương 220Hai nghìn thừa bảy24/11/2016
221Chương chương 221Đều phân đến24/11/2016
222Chương . chương 222Muốn đi tìm người sống24/11/2016
223Chương chương 223Ngươi thế nào liền sống nhỉ24/11/2016
224Chương 224Chỉ đổi một bữa cơm24/11/2016
225Chương 225Còn muốn thức ăn24/11/2016
226Chương 226Ăn một siêu thị24/11/2016
227Chương . 227Ở đâu có túi24/11/2016
228Chương 228Ao trong dịch thể24/11/2016
229Chương 229Cường hóa cốt cách24/11/2016
230Chương 230Trình tự sai rồi đi24/11/2016
231Chương 231Thạch bản cùng xích sắt24/11/2016
232Chương 232Tạm thời không ra được24/11/2016
233Chương 233Càng ngày càng nhiều24/11/2016
234Chương 234Bạch lớn như vậy vóc dáng24/11/2016
235Chương 235Thế nào tựu không nhớ lâu ni ...24/11/2016
236Chương 236Trên vách động tự24/11/2016
237Chương 237Bọn họ đi xuống24/11/2016
238Chương 238Không chút do dự24/11/2016
239Chương 239Cường hãn quái vật24/11/2016
240Chương 240. 240Chỉ có đánh một trận24/11/2016
241Chương 241Năng lực bày ra24/11/2016
242Chương 242Còn sống24/11/2016
243Chương 243Nguyên nhân24/11/2016
244Chương 244Xem vận khí của ngươi24/11/2016
245Chương 245Mới tới nhiều hơn lực24/11/2016
246Chương 246Ngươi suy nghĩ nhiều24/11/2016
247Chương 247Đi qua nứt ra24/11/2016
248Chương 248Bởi vì hài tử24/11/2016
249Chương 249Giao dịch địa phương24/11/2016
250Chương 250Cầm đến phân nửa24/11/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng