Đế Bá

Sat, 04 Apr 2015 06:29:34 +0700

Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 209122

Đế Bá Review Rating: 7.44 out of 10 based on 162 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cùng thưởng thức bộ truyện Đế Bá qua ngồi bút của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh nhé các bạn. Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần,
dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép. Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

5 Chương mới cập nhật truyện Đế Bá

Danh sách chương Đế Bá

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng ...22/08/2015
52Chương 52Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng ...07/08/2015
53Chương 53Âm Dương Huyết Hải (thượng)07/08/2015
54Chương 54Âm Dương Huyết Hải (hạ)07/08/2015
55Chương 55Lô thần (thượng)07/08/2015
56Chương 56Lô thần (hạ)07/08/2015
57Chương 57Dược sư, đây chẳng qua là hứng ...07/08/2015
58Chương 58Dược sư, đây chẳng qua là hứng ...07/08/2015
59Chương 59Âm mưu (thượng)07/08/2015
60Chương 60Âm mưu (hạ)07/08/2015
61Chương 61Dương thần uy (thượng)07/08/2015
62Chương 62Dương thần uy (hạ)07/08/2015
63Chương 63Chiến Thần Quyết (thượng)07/08/2015
64Chương 64Chiến Thần Quyết (hạ)07/08/2015
65Chương 65Lật tay thành mây trở tay thành ...07/08/2015
66Chương 66Lật tay thành mây trở tay thành ...07/08/2015
67Chương 67Tử Dương Thập Nhật Công (thượng)07/08/2015
68Chương 68Tử Dương Thập Nhật Công (hạ)07/08/2015
69Chương 69Bày mưu nghĩ kế (thượng)07/08/2015
70Chương 70Bày mưu nghĩ kế (hạ)07/08/2015
71Chương 71Quỷ lâu (thượng)07/08/2015
72Chương 72Quỷ lâu (hạ)07/08/2015
73Chương 73Tô Ngọc Hà (thượng)07/08/2015
74Chương 74Tô Ngọc Hà (hạ)07/08/2015
75Chương 75Binh lâm thành hạ (thượng)07/08/2015
76Chương 76Binh lâm thành hạ (hạ)07/08/2015
77Chương 77Phất tay giết ngàn địch (thượng)07/08/2015
78Chương 78Phất tay giết ngàn địch (hạ)07/08/2015
79Chương 79Tử Sơn Hầu (thượng)07/08/2015
80Chương 80Tử Sơn Hầu (hạ)07/08/2015
81Chương 81Nhân Hoàng chi uy (thượng)07/08/2015
82Chương 82Nhân Hoàng chi uy (hạ)07/08/2015
83Chương 83Trú Thiên Tiên Bí (thượng)07/08/2015
84Chương 84Trú Thiên Tiên Bí (hạ)07/08/2015
85Chương 85Hoàng thể cao (thượng)07/08/2015
86Chương 86Hoàng thể cao (hạ)07/08/2015
87Chương 87Vô Cấu Tiên thể (thượng)07/08/2015
88Chương 88Vô Cấu Tiên thể (hạ)07/08/2015
89Chương 89Tẩy Nhan Cựu Chỉ (thượng)07/08/2015
90Chương 90Tẩy Nhan Cựu Chỉ (hạ)07/08/2015
91Chương 91Một con ốc sên (thượng)07/08/2015
92Chương 92Một con ốc sên (hạ)07/08/2015
93Chương 93Sư phụ là mỹ nữ (thượng)07/08/2015
94Chương 94Sư phụ là mỹ nữ (hạ)07/08/2015
95Chương 95Chu Hoàng Thánh thể (thượng)07/08/2015
96Chương 96Chu Hoàng Thánh thể (hạ)07/08/2015
97Chương 97Nhận tổ quy tông07/08/2015
98Chương 98Nhận tổ quy tông (hạ)07/08/2015
99Chương 99Ma Bối Lĩnh (thượng)07/08/2015
100Chương 100Ma Bối Lĩnh (hạ)07/08/2015

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử