Đế Bá

Sat, 04 Apr 2015 06:29:34 +0700

Đế Bá

Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 186463

Đế Bá Review Rating: 7.41 out of 10 based on 153 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Cùng thưởng thức bộ truyện Đế Bá qua ngồi bút của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh nhé các bạn. Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần,
dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép. Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

5 Chương mới cập nhật truyện Đế Bá

Danh sách chương Đế Bá

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151U Minh thuyền xuất thế (thượng)07/08/2015
152Chương 152U Minh thuyền xuất thế (hạ)07/08/2015
153Chương 153Thiên Cổ thành (thượng)07/08/2015
154Chương 154Thiên Cổ thành (hạ)07/08/2015
155Chương 155Cùng ta đấu phú? (thượng)07/08/2015
156Chương 156Cùng ta đấu phú? (hạ)07/08/2015
157Chương 157Tiên dân cửu ngữ (thượng)07/08/2015
158Chương 158Tiên dân cửu ngữ (hạ)07/08/2015
159Chương 159Thiên Cổ Thi Địa (thượng)07/08/2015
160Chương 160Thiên Cổ Thi Địa (hạ)07/08/2015
161Chương 161Cùng người chết làm giao dịch 〔 ...07/08/2015
162Chương 162Cùng người chết làm giao dịch ( ...07/08/2015
163Chương 163Trung châu chi bảo (thượng)07/08/2015
164Chương 164Trung châu chi bảo (hạ)07/08/2015
165Chương 165Kiến dời quan tài (thượng)07/08/2015
166Chương 166Kiến dời quan tài (hạ)07/08/2015
167Chương 167Bảo Trụ Thánh Tử (thượng)07/08/2015
168Chương 168Bảo Trụ Thánh Tử (hạ)07/08/2015
169Chương 169Cổ nhai (thượng)07/08/2015
170Chương 170Cổ nhai (hạ)07/08/2015
171Chương 171Mở không ra rương đá ...07/08/2015
172Chương 172Mở không ra rương đá ...07/08/2015
173Chương 173Tinh Không Thiên Bàn (thượng)07/08/2015
174Chương 174Tinh Không Thiên Bàn (hạ)07/08/2015
175Chương 175Một mảnh ngói úp dẫn ...07/08/2015
176Chương 176Một mảnh ngói úp dẫn ...07/08/2015
177Chương 177Thần bí ngói úp (thượng)07/08/2015
178Chương 178Thần bí ngói úp (hạ)07/08/2015
179Chương 179Giết thiên tài (thượng)07/08/2015
180Chương 180Giết thiên tài (hạ)07/08/2015
181Chương 181Đem thiên tài đạp ở dưới chân ...07/08/2015
182Chương 182Đem thiên tài đạp tại dưới chân ...07/08/2015
183Chương 183Cửu Dương Tỏa Thiên Công (thượng)07/08/2015
184Chương 184Cửu Dương Tỏa Thiên Công (hạ)07/08/2015
185Chương 185Lão quỷ (thượng)07/08/2015
186Chương 186Lão quỷ (hạ)07/08/2015
187Chương 187Lão Quỷ tiểu điếm (thượng)07/08/2015
188Chương 188Lão Quỷ tiểu điếm (hạ)07/08/2015
189Chương 189Tế tổ (thượng)07/08/2015
190Chương 190Tế tổ (hạ)07/08/2015
191Chương 191Lừa Vũ Thần (thượng)07/08/2015
192Chương 192Lừa Vũ Thần (hạ)07/08/2015
193Chương 193Bá Tiên Sư Vương (thượng)07/08/2015
194Chương 194Bá Tiên Sư Vương (hạ)07/08/2015
195Chương 195Thần bí người chết (thượng)07/08/2015
196Chương 196Thần bí người chết (hạ)07/08/2015
197Chương 197Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn (thượng) ...07/08/2015
198Chương 198Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn (hạ) ...07/08/2015
199Chương 199Huyết chiến (thượng)07/08/2015
200Chương 200Huyết chiến (hạ)07/08/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử