Đế Lâm Võ Hiệp

Thu, 27 Jul 2017 22:57:22 +0700

Đế Lâm Võ Hiệp

Tác giả: cách bích lão vương 01

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 7857

Đế Lâm Võ Hiệp Review Rating: 8.50 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

1 khỏa Tử Sắc Viên Châu, một đoạn Bất Hủ Truyền Kỳ, một cái xuyên toa Chư Thiên Vị Diện người. Phùng duệ lần đầu tiên mặc việt dị vị diện, là một cái tu chân vị diện, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục bái nhập thất đại môn phái một trong Thanh Hư Môn, nhưng bởi vì ở Tàng Kinh Các trộm đạo công pháp, thiếu chút nữa bị Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ đánh giết, cuối phải chạy về Địa Cầu. Nói ngắn lại, đây là một cái Tu Chân Giả, vi cầu Trường Sinh Cửu Thị, không ngừng xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Đế Lâm Võ Hiệp

Danh sách chương Đế Lâm Võ Hiệp

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tầm Tần - Chương 1: Địa Cầu ...27/07/2017
2Chương 2Tầm Tần - Chương 2: Tái lâm ...27/07/2017
3Chương 3Tầm Tần - Chương 3: Cự Lộc ...27/07/2017
4Chương 4Tầm Tần - Chương 4: Hàm Đan ...27/07/2017
5Chương 5Tầm Tần - Chương 5: Tiên Nhân ...27/07/2017
6Chương 6Tầm Tần - Chương 6: Câu cá ...27/07/2017
7Chương 7Tầm Tần - Chương 7: Bần đạo ...27/07/2017
8Chương 8Tầm Tần - Chương 8: Thị nữ ...27/07/2017
9Chương 9Tầm Tần - Chương 9: Tam cố ...27/07/2017
10Chương 10Tầm Tần - Chương 10: Tam cố ...27/07/2017
11Chương 11Tầm Tần - Chương 11: Luyện Khí ...27/07/2017
12Chương 12Tầm Tần - Chương 12: Hoà Thị ...27/07/2017
13Chương 13Tầm Tần - Chương 13: Triệu Quốc ...27/07/2017
14Chương 14Tầm Tần - Chương 14: Kiếm Lục ...27/07/2017
15Chương 15Tầm Tần - Chương 15: Lên ngôi ...27/07/2017
16Chương 16Tầm Tần - Chương 16: Ma Thuật? ...27/07/2017
17Chương 17Tầm Tần - Chương 17: Miệng phun ...27/07/2017
18Chương 18Tầm Tần - Chương 18: Vương Cung ...27/07/2017
19Chương 19Tầm Tần - Chương 19: Ô Gia ...27/07/2017
20Chương 20Tầm Tần - Chương 20: Ô Đình ...27/07/2017
21Chương 21Tầm Tần - Chương 21: Tiên Lộ ...27/07/2017
22Chương 22Tầm Tần - Chương 22: Danh chấn ...27/07/2017
23Chương 23Tầm Tần - Chương 23: Hóa Hình ...27/07/2017
24Chương 24Tầm Tần - Chương 24: Yến hội ...27/07/2017
25Chương 25Tầm Tần - Chương 25: Kỷ Yên ...27/07/2017
26Chương 26Tầm Tần - Chương 26: Hạng Thiếu ...27/07/2017
27Chương 27Tầm Tần - Chương 27: Phiếu Miểu ...27/07/2017
28Chương 28Tầm Tần - Chương 28: Thích Khách ...27/07/2017
29Chương 29Tầm Tần - Chương 29: Nhất phu ...27/07/2017
30Chương 30Tầm Tần - Chương 30: Tru diệt ...27/07/2017
31Chương 31Tầm Tần - Chương 31: Luyện Khí ...27/07/2017
32Chương 32Tầm Tần - Chương 32: Lâm Sở ...27/07/2017
33Chương 33Tầm Tần - Chương 33: Độc sấm ...27/07/2017
34Chương 34Tầm Tần - Chương 34: Thủ ngươi ...27/07/2017
35Chương 35Tầm Tần - Chương 35: Tùy Hầu ...27/07/2017
36Chương 36Tầm Tần - Chương 36: Uy hiếp ...27/07/2017
37Chương 37Tầm Tần - Chương 37: Các nước ...27/07/2017
38Chương 38Tầm Tần - Chương 38: Thứ 4 ...27/07/2017
39Chương 39Tầm Tần - Chương 39: Hôn lễ ...27/07/2017
40Chương 40Xạ Điêu - Chương 1: Thái Huyền ...27/07/2017
41Chương 41Xạ Điêu - Chương 2: Quỳ Hoa ...27/07/2017
42Chương 42Xạ Điêu - Chương 3: Mã Ngọc ...27/07/2017
43Chương 43Xạ Điêu - Chương 4: Kinh vi ...27/07/2017
44Chương 44Xạ Điêu - Chương 5: Kiếm Ma ...27/07/2017
45Chương 45Xạ Điêu - Chương 6: Mượn tiền ...27/07/2017
46Chương 46Xạ Điêu - Chương 7: Luyện hóa ...27/07/2017
47Chương 47Xạ Điêu - Chương 8: Huyền thiết ...27/07/2017
48Chương 48Xạ Điêu - Chương 9: Giá lâm ...27/07/2017
49Chương 49Xạ Điêu - Chương 10: Cừu Thiên ...27/07/2017
50Chương 50Xạ Điêu - Chương 11: Luyện Khí ...27/07/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng