Địa Sản Chi Vương

Sun, 20 Jan 2019 18:54:43 +0700

Địa Sản Chi Vương

Tác giả: Bào Bàn

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5922

Địa Sản Chi Vương Review Rating: 6.63 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Chu Mạnh là bất động sản môi giới công ty người đại diện, công việc hàng ngày là mang khách hàng xem phòng, phòng cho thuê, mua nhà, vì sinh hoạt mà bôn ba bận rộn.

Một lần tình cờ, đạt được một cái tương
lai nhật ký quyển, ghi lại tương lai phòng nguyên, khách hàng, lại để cho Chu Mạnh có thể biết trước tất cả, tại bất động sản ngành sản xuất sống sao cho phong sinh thủy khởi (*).

Lấy lão bà, muốn mua phòng, muốn mua phòng, tìm Chu Mạnh !

5 Chương mới cập nhật truyện Địa Sản Chi Vương

Danh sách chương Địa Sản Chi Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tương lai quyển nhật ký20/01/2019
2Chương 2Đồng sự20/01/2019
3Chương 3Trung Vĩ bất động sản20/01/2019
4Chương 4Vương Đông Nguyên20/01/2019
5Chương 5Đánh một cái tát cho cái ngọt ...20/01/2019
6Chương 6Đánh một cái tát cho cái ngọt ...20/01/2019
7Chương 7Tìm phòng nguyên20/01/2019
8Chương 8Thật giả phòng nguyên20/01/2019
9Chương 9Minh tranh20/01/2019
10Chương 10Ám đấu20/01/2019
11Chương 11Lưu Gia bất động sản20/01/2019
12Chương 12Ngô Nguyệt20/01/2019
13Chương 13Cắt khách hàng20/01/2019
14Chương 14Ngụy Đông20/01/2019
15Chương 15Say rượu lời thật20/01/2019
16Chương 16Tri kỷ20/01/2019
17Chương 17Khách hàng đến cửa20/01/2019
18Chương 18Đánh nhịp người20/01/2019
19Chương 19Xem phòng20/01/2019
20Chương 20Âm soa dương thác20/01/2019
21Chương 21Điện thoại thế công20/01/2019
22Chương 22Thuyết phục20/01/2019
23Chương 23Mưu đồ20/01/2019
24Chương 24Tương kế tựu kế20/01/2019
25Chương 25Dương ca20/01/2019
26Chương 26Thăm dò20/01/2019
27Chương 27Trù bị20/01/2019
28Chương 28Đàm phán20/01/2019
29Chương 29Giá trị!20/01/2019
30Chương 30Đổ phòng20/01/2019
31Chương 31Tìm tới cửa20/01/2019
32Chương 32Tâm cơ20/01/2019
33Chương 33Đến cửa khách hàng20/01/2019
34Chương 34Nháo đại20/01/2019
35Chương 35Nghi vấn20/01/2019
36Chương 36Mô phỏng20/01/2019
37Chương 37Phòng nguyên20/01/2019
38Chương 38Chu Kiến20/01/2019
39Chương 39Mắc câu rồi20/01/2019
40Chương 40Có việc20/01/2019
41Chương 41Thẳng thắn20/01/2019
42Chương 42Lừa dối20/01/2019
43Chương 43Mời20/01/2019
44Chương 44Lần nữa mang xem20/01/2019
45Chương 45Ký kết20/01/2019
46Chương 46Mộng tưởng20/01/2019
47Chương 47Nằm vùng20/01/2019
48Chương 48Sưu tầm20/01/2019
49Chương 49Khách hàng tiềm năng20/01/2019
50Chương 50Sưu tầm 20/01/2019

Truyện Đô Thị Đề Cử