[Dịch] Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

Fri, 11 May 2018 14:41:00 +0700

[Dịch] Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 1134

[Dịch] Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Ý nghĩa của từng chữ trong tựa đề:
Khiêu lương: nhảy nhót; ngang ngược tàn ác; dối trên gạt dưới
Tiểu sửu: vở hài kịch; vai hề; kẻ tiểu nhân; thằng hề;
Hỗn thế: từ “hỗn” trong hỗn tạp (cách sống), như hỗn xã hội đen.
Ký: ký sự
Tiêu đề của truyện có ẩn chứa rất nhiều nội dung trong truyện, như là khiêu lương, tiểu sửu chỉ tính cách, đặc điểm nhân vật trong
truyện như La Truyền Sơn, Đào Hoa, “hỗn thế” là cách các nv sống, ừm, cũng hơi khó diễn tả nữa, hì.

5 Chương mới cập nhật truyện [Dịch] Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

Danh sách chương [Dịch] Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 57Quyển 6 - Chương 1-2: Tranh đoạt ...19/05/2018
52Chương 58Quyển 6 - Chương 2 19/05/2018
53Chương 59Quyển 6 - Chương 3 19/05/2018
54Chương 60Quyển 6 - Chương 4 19/05/2018
55Chương 61Quyển 6 - Chương 5 19/05/2018
56Chương 62Quyển 6 - Chương 6 19/05/2018
57Chương 63Quyển 6 - Chương 7 19/05/2018
58Chương 64Quyển 6 - Chương 8 19/05/2018
59Chương 65Quyển 6 - Chương 9 19/05/2018
60Chương 66Quyển 6 - Chương 10 19/05/2018
61Chương 68Quyển 7 - Chương 1-2: Đào hoa ...01/06/2018
62Chương 69Quyển 7 - Chương 2 01/06/2018
63Chương 70Quyển 7 - Chương 3 01/06/2018
64Chương 71Quyển 7 - Chương 4 01/06/2018
65Chương 72Quyển 7 - Chương 5 01/06/2018
66Chương 73Quyển 7 - Chương 6 01/06/2018
67Chương 74Quyển 7 - Chương 7 01/06/2018
68Chương 75Quyển 7 - Chương 8 01/06/2018
69Chương 76Quyển 7 - Chương 9 01/06/2018
70Chương 77Quyển 7 - Chương 10 01/06/2018
71Chương 79Quyển 8 - Chương 1-2: Dưỡng thành ...01/06/2018
72Chương 80Quyển 8 - Chương 2 01/06/2018
73Chương 81Quyển 8 - Chương 3 01/06/2018
74Chương 82Quyển 8 - Chương 4 01/06/2018
75Chương 83Quyển 8 - Chương 5 01/06/2018
76Chương 84Quyển 8 - Chương 6 01/06/2018
77Chương 85Quyển 8 - Chương 7 01/06/2018
78Chương 86Quyển 8 - Chương 8 01/06/2018
79Chương 87Quyển 8 - Chương 9 01/06/2018
80Chương 88Quyển 8 - Chương 10 01/06/2018
81Chương 89Quyển 8 - Chương 11 01/06/2018
82Chương 90Quyển 8 - Chương 12 01/06/2018
83Chương 92Quyển 9 - Chương 1-2: Dự tuyển ...01/06/2018
84Chương 93Quyển 9 - Chương 2 01/06/2018
85Chương 94Quyển 9 - Chương 3 01/06/2018
86Chương 95Quyển 9 - Chương 4 01/06/2018
87Chương 96Quyển 9 - Chương 5 01/06/2018
88Chương 97Quyển 9 - Chương 6 01/06/2018
89Chương 98Quyển 9 - Chương 7 01/06/2018
90Chương 99Quyển 9 - Chương 8 01/06/2018
91Chương 100Quyển 9 - Chương 9 01/06/2018
92Chương 101Quyển 9 - Chương 10 01/06/2018
93Chương 102Quyển 9 - Chương 11 01/06/2018
94Chương 103Quyển 9 - Chương 12 01/06/2018
95Chương 104Quyển 9 - Chương 13 01/06/2018
96Chương 105Quyển 9 - Chương 14 01/06/2018
97Chương 106Quyển 9 - Chương 15 01/06/2018
98Chương 107Quyển 9 - Chương 16 01/06/2018
99Chương 108Quyển 9 - Chương 17 01/06/2018
100Chương 109Quyển 9 - Chương 18 01/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng