Diệt Sát Chủ Giác

Sat, 06 Jun 2015 14:17:12 +0700

Diệt Sát Chủ Giác

Tác giả: Tiểu Hôi Đích Nhan Sắc

Thể loại: Xuyên Không

Nguồn: Tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2828

Diệt Sát Chủ Giác Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tại can thanh thị nhất xử âm ám đích giác lạc, tam danh hồn thân tán phát xuất do như luyện ngục bàn đích tử vong khí tức đích nam nhân.

Khán trứ nhãn tiền đích nhất cá thiết quán nhất dạng đích đông tây đô lộ xuất liễu phục tạp đích biểu tình, trạm tại trung gian đích nam nhân khán trứ thiết quán đầu trầm mặc liễu nhất hội, tự
thị tại truy ức trứ thập yêu.

"Diệt Sát Chủ Giác " thuộc thể xuyên qua thời không quay về quá khứ. Triệu Chiêu Tín được quay về để nắm lấy tình yêu và vận mệnh của mình.

5 Chương mới cập nhật truyện Diệt Sát Chủ Giác

Danh sách chương Diệt Sát Chủ Giác

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Bắt đầu động08/06/2015
2Chương 2Găng tay08/06/2015
3Chương 3Hệ thống08/06/2015
4Chương 4Hối đoái08/06/2015
5Chương 5Danh hiệu L33708/06/2015
6Chương 6Người mới vị diện08/06/2015
7Chương 7Danh vọng08/06/2015
8Chương 8Nỗ lực tích góp danh vọng hằng ...08/06/2015
9Chương 9nỗ lực tích góp danh vọng hằng ...08/06/2015
10Chương 10nhà xưởng13/09/2015
11Chương 11trở về13/09/2015
12Chương 12mộng06/09/2015
13Chương 13: bức ảnh06/09/2015
14Chương 14: thế kỷ mới thần06/09/2015
15Chương 15: trước khi đi chuẩn bị ...06/09/2015
16Chương 16: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
17Chương 17: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
18Chương 18: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
19Chương 19: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
20Chương 20: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
21Chương 21: cất bước tại bản sắc anh ...06/09/2015
22Chương 22: anh hùng bi ca06/09/2015
23Chương 23: phất tay một cái, không mang ...06/09/2015
24Chương 24: khen thưởng cùng chiến đấu mới ...06/09/2015
25Chương 25: đang làm xấu bụng nam ở ...06/09/2015
26Chương 26: đánh ngã Chủ thần Luân ...06/09/2015
27Chương 27: ta đối thủ không thể ...06/09/2015
28Chương 28: giam cầm06/09/2015
29Chương 29: Luân Hồi giả tình báo ...06/09/2015
30Chương 30: Anna06/09/2015
31Chương 31: trước khi đi hằng ngày ...06/09/2015
32Chương 32: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
33Chương 33: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
34Chương 34: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
35Chương 35: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
36Chương 36: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
37Chương 37: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
38Chương 38: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
39Chương 39: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
40Chương 40: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
41Chương 41: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
42Chương 42: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
43Chương 43: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
44Chương 44: phá diệt! Bầu trời gặp ...06/09/2015
45Chương 45: mười năm06/09/2015
46Chương 46: ngủ không được làm sao bây ...06/09/2015
47Chương 47: liền như thế qua ba ...06/09/2015
48Chương 48: tan vỡ thế giới ( ...06/09/2015
49Chương 49: tan vỡ thế giới ( ...06/09/2015
50Chương 50: tan vỡ thế giới ( ...06/09/2015

Truyện Xuyên Không mới đăng