Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

Tue, 05 Apr 2016 15:49:17 +0700

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

Tác giả: Bạch Thái Thang

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Converted By:Nvccanh

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 17064

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Review Rating: 8.14 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Truyện đô thị Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Convert của tác giả Bạch Thái Thang. Câu chuyện xoay quanh Làm thanh thuần cô gái nông thôn, xinh đẹp nữ CEO, phong lưu bà chủ, nóng bỏng nữ giáo sư, yêu mị mê người giáo hoa, nóng bỏng cảnh hoa vờn quanh lúc, Vương Tiểu Phi bối rối.

Thu được Viễn Cổ truyền thừa, tiểu nông dân từ đây đi tới ánh mặt
trời Đại Đạo. Ta chỉ là một cái tiểu nông dân mà thôi, các ngươi không thể. Để cho các ngươi nhìn xem tiểu nông dân mạnh mẽ!

5 Chương mới cập nhật truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

Danh sách chương Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Tân sinh 05/04/2016
2Chương 2Thiếu tiền 05/04/2016
3Chương 3Phối dược 05/04/2016
4Chương 4Thử dược 05/04/2016
5Chương 5Vào thành 05/04/2016
6Chương 6Rượu ngon 05/04/2016
7Chương 7Xảo ngộ 05/04/2016
8Chương 8Ngưu tổng 05/04/2016
9Chương 9Tìm thuốc 05/04/2016
10Chương 10Hỗ trợ 05/04/2016
11Chương 11Được rồi 05/04/2016
12Chương 12Về thôn 05/04/2016
13Chương 13Quyết định 05/04/2016
14Chương 14Vô sỉ 05/04/2016
15Chương 15Quy hoạch 05/04/2016
16Chương 16Cảm động 05/04/2016
17Chương 17Đánh cược 05/04/2016
18Chương 18Sửa trị 05/04/2016
19Chương 19Mỹ nữ 05/04/2016
20Chương 20Phá của hành vi05/04/2016
21Chương 21Sửa đường13/05/2017
22Chương 22Lại 1 việc vui13/05/2017
23Chương 23Nhân sâm13/05/2017
24Chương 24Dược lực13/05/2017
25Chương 25Doạ ngã người13/05/2017
26Chương 26Trợ giúp13/05/2017
27Chương 27Cảm tạ28/05/2017
28Chương 28Chế phù28/05/2017
29Chương 29Chôn phù28/05/2017
30Chương 30Oan hồn28/05/2017
31Chương 31Chẩn bệnh28/05/2017
32Chương 32Bùa hộ mệnh28/05/2017
33Chương 33Làm sợ gia nhân28/05/2017
34Chương 34Mở trận28/05/2017
35Chương 35Cầu viện28/05/2017
36Chương 36Tần gia 3 thiếu28/05/2017
37Chương 37Cứu chết28/05/2017
38Chương 38Sống28/05/2017
39Chương 39Cao nhân hành vi28/05/2017
40Chương 40Bạn học cũ28/05/2017
41Chương 41Xứng bàn thái cho ngươi ăn28/05/2017
42Chương 42Nhà có ma28/05/2017
43Chương 43Oán khí xung thiên28/05/2017
44Chương 44Diệt oan hồn28/05/2017
45Chương 45Tà phiên28/05/2017
46Chương 46Tranh chấp28/05/2017
47Chương 47Mua sắm28/05/2017
48Chương 48Lâm tổng lấy lòng28/05/2017
49Chương 49Âm thanh28/05/2017
50Chương 50Trở về thôn làng28/05/2017
xsmn

Truyện Đô Thị Đề Cử