Đô Thị Huyền Môn Y Vương

Sun, 22 Apr 2018 15:34:01 +0700

Đô Thị Huyền Môn Y Vương

Tác giả: Siêu Sảng Hắc Ti

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 17982

Đô Thị Huyền Môn Y Vương Review Rating: 6.10 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đại học y khoa sinh viên năm thứ ba đại học Đường Hán, từ tổ truyền hắc giới ở trong thu được Thượng Cổ Huyền Môn Dược Vương cửa truyền thừa, từ đây hắn y thuật độ nhân, huyền thuật độ quỷ, võ đạo trừ ma, đưa tới vô số mỹ nữ ưu ái, thành tựu Đô Thị Huyền Môn Y Vương.

5 Chương mới cập nhật truyện Đô Thị Huyền Môn Y Vương

Danh sách chương Đô Thị Huyền Môn Y Vương

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Kẻ cặn bã quản lý22/04/2018
2Chương 2Dược Vương truyền thừa22/04/2018
3Chương 3Đào Nguyên cư số 822/04/2018
4Chương 4Lấy khí vận châm22/04/2018
5Chương 5Ông nuôi22/04/2018
6Chương 6Mặt sẹo ca22/04/2018
7Chương 7Chính mình té22/04/2018
8Chương 8Hoa Phỉ Phỉ22/04/2018
9Chương 9Ngươi có bệnh22/04/2018
10Chương 10Phệ Linh22/04/2018
11Chương 11Không kìm lòng được22/04/2018
12Chương 12Hương diễm xoa bóp22/04/2018
13Chương 13Ta làm lão bản nương22/04/2018
14Chương 14Đòi nợ22/04/2018
15Chương 15Trộm gà không được còn mất nắm ...22/04/2018
16Chương 16Nụ hôn đầu làm mất đi22/04/2018
17Chương 17Dùng võ nuôi đức22/04/2018
18Chương 18Bát cực quyền22/04/2018
19Chương 19Tiểu sư thúc22/04/2018
20Chương 20Đại sư22/04/2018
21Chương 21Làm tiếp giao dịch22/04/2018
22Chương 22Ra giá 1 vạn mua xử nam ...22/04/2018
23Chương 23Đến cùng ai trần truồng mà chạy ...22/04/2018
24Chương 24Truyền gia bảo22/04/2018
25Chương 25Điếm là nhà ngươi?22/04/2018
26Chương 26Có tiền khó mua ta thích22/04/2018
27Chương 27Có khác càn khôn22/04/2018
28Chương 28Tiêu hồn thực cốt châm22/04/2018
29Chương 29Đem ngươi đá bể22/04/2018
30Chương 30Cấp A đào phạm22/04/2018
31Chương 31Chó cắn chó22/04/2018
32Chương 32Phòng dưới đất22/04/2018
33Chương 33Thần bí vết thương22/04/2018
34Chương 34Ngươi cầu ta22/04/2018
35Chương 35Nội y đạo tặc22/04/2018
36Chương 36Tới cửa chẩn bệnh22/04/2018
37Chương 37Thanh tân thoát tục ra vẻ22/04/2018
38Chương 38Tiểu thần y22/04/2018
39Chương 39Bồ Đề tay22/04/2018
40Chương 40Bugatti Veyron22/04/2018
41Chương 41Rủi ro hình ảnh22/04/2018
42Chương 42Trên trời mất nàng dâu22/04/2018
43Chương 43Yêu thích ra vẻ Kim Đại thiếu ...22/04/2018
44Chương 44Đinh cửu nương22/04/2018
45Chương 45Thiên sát cô tinh22/04/2018
46Chương 46Mỹ nữ tới cửa22/04/2018
47Chương 479 Âm chi thể22/04/2018
48Chương 48Chúng ta 1 khởi ngủ đi22/04/2018
49Chương 49Đổ thạch22/04/2018
50Chương 50Trấn điếm chi bảo22/04/2018

Truyện Đô Thị Đề Cử