Dữ Đạo Hữu Duyên

Mon, 11 Jun 2018 14:42:12 +0700

Dữ Đạo Hữu Duyên

Tác giả: Thiển Tiếu Lưu Quang

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1551

Dữ Đạo Hữu Duyên Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bần đạo Trương Nhược Trần, cùng tiên hữu duyên, cùng trời hữu duyên, cùng đạo cũng hữu duyên.

5 Chương mới cập nhật truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

Danh sách chương Dữ Đạo Hữu Duyên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thế gian nhưng có trường sinh pháp ...11/06/2018
2Chương 2Cô phần thanh lãnh nhân kiểu tình ...11/06/2018
3Chương 3Phá miếu lôi minh oán quỷ khởi ...11/06/2018
4Chương 4Thế hữu quỷ sát nhân trì sinh ...11/06/2018
5Chương 5Hà sự thu phong bắc họa sơn ...11/06/2018
6Chương 6Nhân sinh nhược chích như sơ kiến ...11/06/2018
7Chương 7Niệm thành trì tiêu vãng sinh khứ ...11/06/2018
8Chương 8Thùy gia đạo sĩ tái hạ sơn ...11/06/2018
9Chương 9Hoài Dương tà lâm thiên địa biến ...11/06/2018
10Chương 10Thị phi thiện ác yêu tà hồ ...11/06/2018
11Chương 11Nhất nhân nhất sơn vị tiên11/06/2018
12Chương 12Tam khuyết ngũ tệ lão Hạt Tử ...11/06/2018
13Chương 13Thiên đạo như võng nhân duyên kiếp ...11/06/2018
14Chương 14Thiếu niên thiếu nữ trừ yêu lai ...11/06/2018
15Chương 15Vạn niệm câu hôi thanh y lai ...11/06/2018
16Chương 16Hi khả kiến na niên tuyết11/06/2018
17Chương 17Khinh khinh kiếm ngâm định phong vũ ...11/06/2018
18Chương 18Phi hắc tức bạch tức thiên chân ...11/06/2018
19Chương 19Cái áp thiên địa Nho Thánh ảnh ...11/06/2018
20Chương 20Tống tài ý khởi khả đổng11/06/2018
21Chương 21Thị phi thiện ác do tâm luận ...11/06/2018
22Chương 22Giản dịch chu thiên tuần hoàn thành ...11/06/2018
23Chương 23Đại sơn thâm xử kiến cẩm lý ...11/06/2018
24Chương 24Cẩm lý lạc lệ tri ân báo ...11/06/2018
25Chương 25Thùy gia thiểu nữ giang hùng lai ...11/06/2018
26Chương 26Đạo trường nhĩ tựu tử tâm ba ...11/06/2018
27Chương 27Nghiễm Hàn kiếm vũ Quản Huyền minh ...13/06/2018
28Chương 28Nhân bất chiêu sự họa tự lai ...13/06/2018
29Chương 29Bệnh ưởng đạo sĩ kiếm tuyệt trần ...14/06/2018
30Chương 30Hàm điềm đậu hủ thùy canh hảo ...14/06/2018
31Chương 31Thâm nhai lý hạng hữu quái y ...14/06/2018
32Chương 32Khảm ly tử ngọ tiểu chu thiên ...14/06/2018
33Chương 33Tài tử giai nhân bất hội khốc ...16/06/2018
34Chương 34Điêu Lan họa phảng Sở thiên kiêu ...16/06/2018
35Chương 35Chân tình lưu lộ giao vô lệ ...17/06/2018
36Chương 36Nhất địa khí ky nhân ý cải ...17/06/2018
37Chương 37Không cho phép khi dễ sư huynh ...18/06/2018
38Chương 38Tây Hồ ca múa khi nào dừng ...18/06/2018
39Chương 39Nhĩ gia tiên sinh khả mỹ phủ ...18/06/2018
40Chương 40Luật pháp vô tình tất nghiêm tra ...18/06/2018
41Chương 41Thiên hạ sư huynh không phải tốt ...19/06/2018
42Chương 42Giai nhân tuyệt đại từ trời đến ...19/06/2018
43Chương 43Lan Đình tiểu hội khai mạc22/06/2018
44Chương 44Nho môn lục nghệ xạ ngự sát ...22/06/2018
45Chương 45Không như ý nguyện Cẩm Lý thương ...22/06/2018
46Chương 46Nhân duyên giao thoa kết thông kiếp ...22/06/2018
47Chương 47Nhân quả trách nhiệm đều do tâm ...23/06/2018
48Chương 48Sao có thể phân biệt ta là ...23/06/2018
49Chương 49Đao kiếm loạn vũ phục trường khiếu ...24/06/2018
50Chương 50Thế nhân tu hành cuối cùng vì ...24/06/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử