Du Hí Tù Đồ

Sun, 13 May 2018 14:42:03 +0700

Du Hí Tù Đồ

Tác giả: Chấp Hồ Độc Ẩm

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1479

Du Hí Tù Đồ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một toà khó mà tin nổi cự thành, nương theo sấm vang chớp giật, từ trong hư vô tuôn ra, treo cao với liên bang giữa không trung.
Đến đây.
Kéo dài thời đại mới mở màn.
Liên bang đại lục trên quái vật tung hoành, Nhân loại trở thành player.
Có người nói, player có thể vĩnh sinh.
Cũng có người nói, player có thể thu được đến sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Lại có
người nói, player là game Chủ thần kẻ tù tội.
Mọi thuyết phân vân.
Giết chóc tùy theo mở ra.

5 Chương mới cập nhật truyện Du Hí Tù Đồ

Danh sách chương Du Hí Tù Đồ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Giằng co không xong14/05/2018
102Chương 102Có khả năng chuyển biến tốt14/05/2018
103Chương 103Đại thúc, ngươi có phải là ngốc? ...14/05/2018
104Chương 104Lần này phiền phức14/05/2018
105Chương 105Làm người thất vọng Thành Thế Ninh ...14/05/2018
106Chương 106Chọn hồng mềm mà bóp14/05/2018
107Chương 107Tên ngược lại niệm14/05/2018
108Chương 108Có cốt khí14/05/2018
109Chương 109Tuyệt cảnh14/05/2018
110Chương 110Tuyệt vọng không?14/05/2018
111Chương 111Không cần thoát14/05/2018
112Chương 112Huynh đệ, ngươi tự cầu phúc a ...14/05/2018
113Chương 113Sự ra khác thường, tất có yêu ...14/05/2018
114Chương 114Có thể thay cái điều kiện à? ...14/05/2018
115Chương 115Huynh đệ, có cơ hội lại hợp ...14/05/2018
116Chương 116Nhân loại cũng bạo EXP?14/05/2018
117Chương 117Này thật có thể rèn luyện can ...14/05/2018
118Chương 118Huyết sắc quái vật xuất hiện14/05/2018
119Chương 119Đại trí giả ngu Mạc Tiểu Tiểu ...14/05/2018
120Chương 120Ngươi tại sao có thể có vật ...14/05/2018
121Chương 121Huyết sắc pho tượng lai lịch14/05/2018
122Chương 122Không phải vì huyết sắc quái vật? ...14/05/2018
123Chương 123Báo ứng đến rồi a14/05/2018
124Chương 124Giúp ta 1 khó khăn15/05/2018
125Chương 125Bố trí thỏa đáng15/05/2018
126Chương 126Khẩu khí rất lớn15/05/2018
127Chương 127Thật mạnh 3 đại gia tộc15/05/2018
128Chương 128Nguyên lai trốn ở chỗ này15/05/2018
129Chương 129Vận khí không tệ15/05/2018
130Chương 130Đại bạo đại bạo15/05/2018
131Chương 1311 chồng thứ tốt15/05/2018
132Chương 132Đây mới thực sự là thứ tốt ...15/05/2018
133Chương 133Ngươi đang uy hiếp ta15/05/2018
134Chương 134Ngươi 100 vạn chớ làm loạn15/05/2018
135Chương 1351 bút lớn thu hoạch15/05/2018
136Chương 136Tán nhân player dị động15/05/2018
137Chương 137Vẫn là quá yếu15/05/2018
138Chương 138Không phải thằn lằn15/05/2018
139Chương 139Tán nhân player bạo động15/05/2018
140Chương 140Nước đục mới tốt mò cá15/05/2018
141Chương 141Xong chuyện phủi áo đi15/05/2018
142Chương 142Hoàng kim cấp trang bị đặc tính ...15/05/2018
143Chương 143Hải ngoại di tích15/05/2018
144Chương 144Đại thúc, tiểu thúc15/05/2018
145Chương 145Tên béo kỳ quái phản ứng15/05/2018
146Chương 146Tất yếu đến xem 1 xem15/05/2018
147Chương 147Bớt đi 10 vạn điểm15/05/2018
148Chương 148Bớt đi 10 vạn điểm tích phân ...15/05/2018
149Chương 149Âu Dương gia thì lại làm sao ...15/05/2018
150Chương 150Xảy ra vấn đề rồi15/05/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử