Du Hí Tứ Vạn Niên

Wed, 17 Jan 2018 14:19:12 +0700

Du Hí Tứ Vạn Niên

Tác giả: Vũ Dân

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 3801

Du Hí Tứ Vạn Niên Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Bốn vạn năm trước, trò chơi trở thành nghề chính của cái thế giới này. Bốn vạn năm sau, trò chơi lại sẽ phát triển thành như thế nào. Thời gian bốn vạn năm, một thế giới với cây khoa học cộng điểm chệch hướng, mọi người cùng nhau tới trò chơi đi. Đàn: Vũ Dân mặt trăng mặt ngoài 551751609 ########## Hệ thống phân cấp sẽ hiểu dần qua mạch truyện.

5 Chương mới cập nhật truyện Du Hí Tứ Vạn Niên

Danh sách chương Du Hí Tứ Vạn Niên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Đây không phải là trò chơi17/01/2018
2Chương 2Thế giới trò chơi17/01/2018
3Chương 3Đại Địa Đồ17/01/2018
4Chương 4Tìm kiếm Ngân Anh Quái17/01/2018
5Chương 5Đoàn đội 20 người vào chỗ17/01/2018
6Chương 6Nhiệm vụ hẳn phải chết17/01/2018
7Chương 7Sống lại cùng khen thưởng17/01/2018
8Chương 8Về thăm nhà một chút17/01/2018
9Chương 9Giao dịch (sách mới cầu cất dấu) ...17/01/2018
10Chương 10Phó bản! Phó bản17/01/2018
11Chương 11Thê lương hải ngạn17/01/2018
12Chương 12Hai tay ôm đầu nằm xuống17/01/2018
13Chương 13Thu thập chỉnh lý17/01/2018
14Chương 14Ngư nhân thôn xóm17/01/2018
15Chương 15Ngư nhân BOSS17/01/2018
16Chương 16Chiến đấu suy xét cùng kiểm kê ...17/01/2018
17Chương 17Đi dưới nước17/01/2018
18Chương 18Bách Mục Cự Nhân Trân Châu vương ...17/01/2018
19Chương 19Sau cùng một đoạn đường17/01/2018
20Chương 20Một cái ý niệm trong đầu17/01/2018
21Chương 21Điều Chế Đại Chủ Giáo17/01/2018
22Chương 22Đại bạo17/01/2018
23Chương 23Tam đầu xà Bikedlak17/01/2018
24Chương 24Ẩn dấu BOSS cùng nhiệm vụ xử ...17/01/2018
25Chương 25Sắp đặt trang bị17/01/2018
26Chương 26Tới từ Lv4 mời 17/01/2018
27Chương 27Việc công và việc tư17/01/2018
28Chương 28Cho thuê không gian nỗ lực17/01/2018
29Chương 29Ba tháng nỗ lực thành quả17/01/2018
30Chương 30Lưu Thuần mời17/01/2018
31Chương 31Tiến nhập già đi bản đồ mới ...17/01/2018
32Chương 32Một đường phi hành17/01/2018
33Chương 33Nhiệm vụ hàng ngày17/01/2018
34Chương 34Đối thoại trước nhiệm vụ17/01/2018
35Chương 35Bí mật trong màn gió cát17/01/2018
36Chương 36Luyện tập cùng đối thoại17/01/2018
37Chương 37Bảy Kỵ Sĩ cố sự17/01/2018
38Chương 38Phát hiện ngoài ý muốn17/01/2018
39Chương 39Nhiệm vụ Tinh Anh17/01/2018
40Chương 40Tinh anh Dung Nham Trùng17/01/2018
41Chương 41Người tốt thì gặp chuyện tốt17/01/2018
42Chương 41.5Chức nghiệp đẳng cấp phân chia 1. ...17/01/2018
43Chương 42Hai nhiệm vụ17/01/2018
44Chương 43Kỹ năng cùng nhiệm vụ17/01/2018
45Chương 44Vong linh hóa17/01/2018
46Chương 45Bảy Kỵ Sĩ đời IV 17/01/2018
47Chương 46Trên đường17/01/2018
48Chương 47Công bằng17/01/2018
49Chương 48Đi qua biển cát17/01/2018
50Chương 49Đến phòng thí nghiệm17/01/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng