Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Sun, 23 Jul 2017 00:29:33 +0700

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 23268

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng
vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng ngưu B nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái ngưu X lòe lòe đích nhân sinh...

Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

5 Chương mới cập nhật truyện Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Danh sách chương Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Thần kỳ nhiệm vụ - Chương 1: ...23/07/2017
2Chương 2Âm mưu23/07/2017
3Chương 3Ngươi rất tiền?23/07/2017
4Chương 4Ngươi tìm ai?23/07/2017
5Chương 5Như thế nào giống tìm đối tượng?[ ...23/07/2017
6Chương 6Tấm chắn23/07/2017
7Chương 7Lâm Dật xử lý phương thức23/07/2017
8Chương 8Ngươi như thế nào hồ lộng cha ...23/07/2017
9Chương 9Uy vũ tướng quân23/07/2017
10Chương 10Sưu chủ ý23/07/2017
11Chương 11Gián tiếp hôn môi23/07/2017
12Chương 12Sơn động kỳ ngộ [ thượng ] ...23/07/2017
13Chương 13Sơn động kỳ ngộ [ hạ ] ...23/07/2017
14Chương 14Hiên Viên ngự long quyết23/07/2017
15Chương 15Vệ tinh kênh23/07/2017
16Chương 16Bị bắt hiện hành23/07/2017
17Chương 17Oan uổng a oan uổng23/07/2017
18Chương 18Ăn nha ăn thành thói quen23/07/2017
19Chương 19Chờ một chút23/07/2017
20Chương 20Chủ nhiệm bím tóc23/07/2017
21Chương 21Ra oai phủ đầu23/07/2017
22Chương 22Có giỏi theo chúng ta đi một ...23/07/2017
23Chương 23WC trời mưa23/07/2017
24Chương 24Không thuần khiết23/07/2017
25Chương 25Tốt nhất tổn hữu23/07/2017
26Chương 26Bình dân giáo hoa23/07/2017
27Chương 27Cao tam sau giờ ngọ23/07/2017
28Chương 28Trần Vũ Thư ca ca23/07/2017
29Chương 29Nên đến, đến đây23/07/2017
30Chương 30Lấy bạo chế bạo23/07/2017
31Chương 31Khắc sâu giáo huấn23/07/2017
32Chương 32Chính mình đánh23/07/2017
33Chương 33Thần bí ngọc bội23/07/2017
34Chương 34Ngân hàng cướp bóc án23/07/2017
35Chương 35Ta làm của ngươi con tin23/07/2017
36Chương 36Tức chết người biển số xe23/07/2017
37Chương 37Ai giết chết ai?23/07/2017
38Chương 38Dùng không dùng?23/07/2017
39Chương 39Ngươi là đi cửa sau đi?23/07/2017
40Chương 40Kế để bụng đầu23/07/2017
41Chương 41Trong truyền thuyết...23/07/2017
42Chương 42Cường nga!23/07/2017
43Chương 43Không thích hắn23/07/2017
44Chương 44Nói cho ngươi cái bí mật23/07/2017
45Chương 45Thử Hoa ca23/07/2017
46Chương 46Cùng giáo vụ chủ nhiệm rất quen ...23/07/2017
47Chương 47Tiểu hộ sĩ Quan Hinh23/07/2017
48Chương 48Ái muội một khắc23/07/2017
49Chương 49Ngày mai lại đến tìm ta23/07/2017
50Chương 50Một quả bóng rổ dẫn phát huyết ...23/07/2017

Truyện Đô Thị Đề Cử