Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Sun, 23 Jul 2017 00:29:33 +0700

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 15303

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng
vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng ngưu B nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái ngưu X lòe lòe đích nhân sinh...

Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

5 Chương mới cập nhật truyện Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Danh sách chương Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Ngươi không thể uống23/07/2017
152Chương 152Coi ta thật không biết?23/07/2017
153Chương 153Tôn Tĩnh Di23/07/2017
154Chương 154Tấm chắn hộ chuyên nghiệp23/07/2017
155Chương 155Thực âm hiểm23/07/2017
156Chương 156Rốt cuộc là loại người nào?23/07/2017
157Chương 157Giang dương đại đạo23/07/2017
158Chương 158Dựa vào cái gì chúng ta không ...23/07/2017
159Chương 159Mê mang đại tiểu thư23/07/2017
160Chương 160Chờ đợi nhân23/07/2017
161Chương 161Thực lực phân chia23/07/2017
162Chương 162Thực xin lỗi23/07/2017
163Chương 163Lâm Dật bàn tay vàng23/07/2017
164Chương 164Ai ngốc ai thiên chân?23/07/2017
165Chương 165Uy hiếp cùng phản uy hiếp23/07/2017
166Chương 166Đưa cái đại lễ23/07/2017
167Chương 167Không hay ho hai đại cao thủ ...23/07/2017
168Chương 168Khí phách lộ ra ngoài23/07/2017
169Chương 169Thẹn thùng Trần Vũ Thư23/07/2017
170Chương 170Cao hứng Đường Vận một nhà23/07/2017
171Chương 171Uy hiếp23/07/2017
172Chương 172Tọa thật lời đồn23/07/2017
173Chương 173Như giả bao hoán23/07/2017
174Chương 174Tẩu tử cùng đệ muội23/07/2017
175Chương 175Lâm Dật sưu tầm phương thức23/07/2017
176Chương 176Cái này bắt đến23/07/2017
177Chương 177Công lao là ngươi23/07/2017
178Chương 178Oan uổng đã chết23/07/2017
179Chương 179Binh thiếu23/07/2017
180Chương 180Lo được lo mất tiểu hộ sĩ ...23/07/2017
181Chương 181Trong máy tính bí mật23/07/2017
182Chương 182Cảnh tỉnh23/07/2017
183Chương 183Chung Phẩm Lượng quỷ kế23/07/2017
184Chương 184Trương Nãi Pháo xin giúp đỡ23/07/2017
185Chương 185Thu mua lòng người23/07/2017
186Chương 186Bán xong rồi thu quán23/07/2017
187Chương 187Đường Vận bạn bè23/07/2017
188Chương 188Khi dễ người23/07/2017
189Chương 189Trực tiếp tạp điệu23/07/2017
190Chương 190Yếu ớt tâm linh23/07/2017
191Chương 191Càng thêm tích cực23/07/2017
192Chương 192Rách nát bằng hộ khu23/07/2017
193Chương 193Hé ra ảnh chụp23/07/2017
194Chương 194Nhảy lầu cô gái23/07/2017
195Chương 195Kinh người tương tự23/07/2017
196Chương 196Kích động Khang Hiểu Ba23/07/2017
197Chương 197Bi thương chuyện cũ23/07/2017
198Chương 198Đường Vận tâm sự23/07/2017
199Chương 199Nhặt được tiền bao23/07/2017
200Chương 200Tiểu Phân bệnh23/07/2017
xsmn

Truyện Đô Thị Đề Cử