Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Sun, 23 Jul 2017 00:29:33 +0700

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 15300

Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ Review Rating: 6.00 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng
vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng ngưu B nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư, bắt đầu hắn phụng chỉ tán gái ngưu X lòe lòe đích nhân sinh...

Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội...

5 Chương mới cập nhật truyện Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Danh sách chương Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201Gián đoạn bệnh tâm thần23/07/2017
202Chương 202Quan Học Dân đệ tử23/07/2017
203Chương 203Ai thua phải đi thổ lộ23/07/2017
204Chương 204Thực âm hiểm23/07/2017
205Chương 205Bi kịch tiểu Thư23/07/2017
206Chương 206Ngươi không nói sớm23/07/2017
207Chương 207Hắc Báo đào tẩu23/07/2017
208Chương 208Đại tiểu thư mang nam nhân về ...23/07/2017
209Chương 209Giảo hoạt tiểu Thư23/07/2017
210Chương 210Đạt thành hiệp nghị23/07/2017
211Chương 211Tiểu Thư thổ lộ23/07/2017
212Chương 212Nửa đêm quỷ xao cửa sổ23/07/2017
213Chương 213Hắc Báo trả thù23/07/2017
214Chương 214Đêm khuya mưu đồ bí mật23/07/2017
215Chương 215Bệnh viện xảo ngộ23/07/2017
216Chương 216Lý giải một chút23/07/2017
217Chương 217Phòng bệnh phong ba23/07/2017
218Chương 218Có điểm trợn tròn mắt23/07/2017
219Chương 219Như thế nào tiến vào như thế ...23/07/2017
220Chương 220Đưa ngươi trương vé máy bay23/07/2017
221Chương 221Tay tiện kết cục23/07/2017
222Chương 222Thật sự sợ23/07/2017
223Chương 223Trâu gia phụ tử23/07/2017
224Chương 224Kỳ quái hành động23/07/2017
225Chương 225Ngoạn cái gì đa dạng23/07/2017
226Chương 226Lâm Dật lão đại23/07/2017
227Chương 227Chờ đợi tin tức23/07/2017
228Chương 228Ngươi dám đánh ta23/07/2017
229Chương 229Trực tiếp đánh vựng23/07/2017
230Chương 230Ngươi sử trá23/07/2017
231Chương 231Như thế nào giải quyết23/07/2017
232Chương 232Lần đầu tiên làm nũng23/07/2017
233Chương 233Tâm trở nên gần23/07/2017
234Chương 234Đường mẫu hiểu lầm23/07/2017
235Chương 235Đường Vận trò đùa dai23/07/2017
236Chương 236Ta tìm Lâm đại đạo23/07/2017
237Chương 237Đối phương điều kiện một nửa23/07/2017
238Chương 238Đường Vận có ước23/07/2017
239Chương 239Thụ ấm hạ cô gái23/07/2017
240Chương 240Giáp mặt đánh mặt23/07/2017
241Chương 241Ngươi xác định muốn thu một nửa? ...23/07/2017
242Chương 242Xem nhẹ điểm cái gì23/07/2017
243Chương 243Quỷ dị điều kiện23/07/2017
244Chương 244Chạy đến làm gì?23/07/2017
245Chương 245Ngươi phiền toái nhiều lắm23/07/2017
246Chương 246Tuyệt hảo chọn người23/07/2017
247Chương 247Lên núi học nghệ23/07/2017
248Chương 248Khấu ngươi tiền lương23/07/2017
249Chương 249Ngươi đầu óc có bệnh?23/07/2017
250Chương 250Mưu đồ23/07/2017
xsmn

Truyện Đô Thị Đề Cử