Hắc Khách Pháp Sư

Fri, 08 Dec 2017 16:36:22 +0700

Hắc Khách Pháp Sư

Tác giả: Thâm Hồng Thiết Kỵ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1353

Hắc Khách Pháp Sư Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hacker Tề Uyên nguyên tưởng rằng thế giới phép thuật là che kín kỵ sĩ, tinh linh cùng thời Trung cổ lãnh chúa trang viên. Mãi đến tận xuyên qua sau mới phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau.

"Tập trung hỏa nguyên tố

→ tuần hoàn

→ ổn định

→ phóng ra!"

Tề Uyên nhìn Hỏa Cầu thuật phép thuật số hiệu cơ cấu, trong lòng đăm chiêu: Cái
gọi là phép thuật, dĩ nhiên cùng máy vi tính trình tự như vậy tương tự.

"Hỏa cầu này phép tính cũng quá đơn sơ! Ta muốn để nhóm này newbie biết cái gì gọi là biên trình nghệ thuật!"

5 Chương mới cập nhật truyện Hắc Khách Pháp Sư

Danh sách chương Hắc Khách Pháp Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 20Biến mất thần linh08/12/2017
52Chương 21( huyết nguyên đúc thân )08/12/2017
53Chương 22( Tourse lục )08/12/2017
54Chương 23Xong rồi!08/12/2017
55Chương 24Giả lập thể 1 0 phiên bản ...08/12/2017
56Chương 250 lần hiệu suất08/12/2017
57Chương 26Kathu tộc08/12/2017
58Chương 27Tề Uyên kỳ quái biểu hiện08/12/2017
59Chương 28Bọn họ giết trở về!08/12/2017
60Chương 29Thô lỗ tân giáo đồ môn08/12/2017
61Chương 30Phá giải chủ tớ khế ước!08/12/2017
62Chương 31( đình chấn thiên tâm ) đệ ...08/12/2017
63Chương 32Báo thù08/12/2017
64Chương 33Chiến kỵ sĩ!08/12/2017
65Chương 34Máy giả lập đến tiếp sau phiên ...08/12/2017
66Chương 35Sinh non kế hoạch08/12/2017
67Chương 36Trở về08/12/2017
68Chương 37Luận làm sao đối phó Tà Thần ...08/12/2017
69Chương 38Thực chiến kiểm tra08/12/2017
70Chương 39Không có ai có thể tùy tùy ...08/12/2017
71Chương 40Tìm đến cửa đối thủ08/12/2017
72Chương 41Tân phiên bản công năng mới08/12/2017
73Chương 42Ngô Đinh08/12/2017
74Chương 43Nhược điểm08/12/2017
75Chương 44Huyễn kỹ08/12/2017
76Chương 45Quan chủ khảo Tề Uyên08/12/2017
77Chương 46Kiếm lời quân công kế hoạch08/12/2017
78Chương 47Phù văn sư08/12/2017
79Chương 48Xin08/12/2017
80Chương 49Đều vì lợi hướng về08/12/2017
81Chương 50Diễn luyện phép thuật08/12/2017
82Chương 51Lợi ích chi tranh08/12/2017
83Chương 52Tiểu giáo huấn08/12/2017
84Chương 53Vào khố08/12/2017
85Chương 54Danh tiếng đại chấn08/12/2017
86Chương 551 triệu quân công!08/12/2017
87Chương 56Bị thời đại đào thải người08/12/2017
88Chương 57Tề Uyên trả thù08/12/2017
89Chương 58Phong giết?08/12/2017
90Chương 59Pháo bông xán lạn08/12/2017
91Chương 60Đến chỗ đông người08/12/2017
92Chương 61Thật nhiều phiên bản08/12/2017
93Chương 62Chẳng lẽ không là người?08/12/2017
94Chương 63Ẩn ngữ08/12/2017
95Chương 64Luận văn08/12/2017
96Chương 65Bù đắp căn cơ08/12/2017
97Chương 66Mây gió biến ảo08/12/2017
98Chương 67Đến rồi!08/12/2017
99Chương 1Ám lưu08/12/2017
100Chương 2Cưỡng chế nhiệm vụ08/12/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử