Hàn Môn Quật Khởi

Wed, 09 Dec 2015 12:48:07 +0700

Hàn Môn Quật Khởi

Tác giả: Chu Lang Tài Tẫn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 13693

Hàn Môn Quật Khởi Review Rating: 6.59 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đặt ở hiện đại, Hàn Môn Quật Khởi nơi này tuyệt đối có thể có thể xưng tụng là đẹp nhất thôn trang, thế nhưng ở cổ đại liền không giống nhau, chỉ có bần cùng lạc hậu không có mỹ.


Non xanh nước biếc phong cảnh thật có thể như thế nào, giao thông bất tiện, dựa vào ngày ăn cơm, chịu đủ thiên tai tàn phá. Ở ấm no tuyến
giãy dụa người, trừ ăn ra, còn thưởng thức cái gì! Để hắn xem tự quần sơn bên trong từ từ bay lên mặt trời mới mọc, không bằng cho hắn một cái hoa màu bánh màn thầu làm đến thực sự.


Non xanh nước biếc phong cảnh thật có thể như thế nào, giao thông bất tiện, dựa vào ngày ăn cơm, chịu đủ thiên tai tàn phá. Ở ấm no tuyến giãy dụa người, trừ ăn ra, còn thưởng thức cái gì! Để hắn xem tự quần sơn bên trong từ từ bay lên mặt trời mới mọc, không bằng cho hắn một cái hoa màu bánh màn thầu làm đến thực sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Hàn Môn Quật Khởi

Danh sách chương Hàn Môn Quật Khởi

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hàn môn chi11/12/2015
2Chương 2Số mệnh cùng trúng tà11/12/2015
3Chương 3Nông gia tiểu viện thị phi nhiều ...11/12/2015
4Chương 4Bình an để trứng11/12/2015
5Chương 5Phù dung trướng ấm11/12/2015
6Chương 6Thông minh nghiền ép11/12/2015
7Chương 7Vào núi11/12/2015
8Chương 8Cho heo ăn đều không ăn11/12/2015
9Chương 9Rơi vào tiền mắt tiểu tử ngốc ...11/12/2015
10Chương 10Tế tổ số mệnh tái hiện11/12/2015
11Chương 11Là ai đùa ai11/12/2015
12Chương 12Lừa gạt tiền mừng tuổi11/12/2015
13Chương 13Nhân tài cùng thiên tài khác nhau ...11/12/2015
14Chương 14Tùy hứng xấu bụng Tiểu la lỵ ...11/12/2015
15Chương 15Có chút đau "bi"11/12/2015
16Chương 16Biến đổi bất ngờ11/12/2015
17Chương 17Mua đi11/12/2015
18Chương 18Tài sản riêng11/12/2015
19Chương 19Quy gia11/12/2015
20Chương 20Ta ở Đại Minh thả trâu11/12/2015
21Chương 21Đất nước sắp diệt vong, tất có ...11/12/2015
22Chương 22Mạo như ấu tiên, phúc có rắn ...11/12/2015
23Chương 23Sượt khóa11/12/2015
24Chương 24Đấu trí so dũng khí11/12/2015
25Chương 25Đấu võ mồm11/12/2015
26Chương 26Lại đi sượt khóa11/12/2015
27Chương 27Hôm qua ngoan đồng hiện tại phục ...11/12/2015
28Chương 28Thôn bên cạnh có một lộn bắt ...11/12/2015
29Chương 29Đánh Lão Tử Làm Đệ Cái Gì ...11/12/2015
30Chương 30Ta Loli làm sao sẽ khả ái ...11/12/2015
31Chương 31Nông gia luận ngư11/12/2015
32Chương 32Nhìn lén quả phụ11/12/2015
33Chương 33Sự việc đã bại lộ11/12/2015
34Chương 34Ăn đồ ăn muốn nhai nát11/12/2015
35Chương 35Ta cho Loli giảng xạ điêu11/12/2015
36Chương 36Náo loạn chuyện nhà11/12/2015
37Chương 37Thôn bên cạnh tranh thuỷ chiến11/12/2015
38Chương 38Phu tử hiếu kỳ11/12/2015
39Chương 39Có thể nguyện theo ta học vỡ ...11/12/2015
40Chương 40Lại cho Loli giảng xạ điêu11/12/2015
41Chương 41Giật mình người nhà họ Chu11/12/2015
42Chương 42Bái sư chuẩn bị11/12/2015
43Chương 43Duệ duệ nam hài11/12/2015
44Chương 44Nha hoàn tranh11/12/2015
45Chương 45Cửa ải của ta coi như ngươi ...11/12/2015
46Chương 46Tử khí trùng thiên11/12/2015
47Chương 47Hưu mộc11/12/2015
48Chương 48Đại bá du học mang nữu về ...11/12/2015
49Chương 49Thông minh là ngạnh thương11/12/2015
50Chương 50Tu hú chiếm tổ chim khách11/12/2015
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử