Hàn Môn Quý Tử

Fri, 21 Jul 2017 00:32:16 +0700

Hàn Môn Quý Tử

Tác giả: Địa Hoàng Hoàn

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4968

Hàn Môn Quý Tử Review Rating: 7.13 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Từ Hữu từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn đến ngực bụng chảy ra một tia vết máu, mờ mịt chung quanh, đã thấy một thời đại vĩnh viễn đang đổ máu !

—— xem kiếp trước tung hoành tài chính giới hồ soái như vậy làm sao này loạn thế lập Giang Tả, đạp thanh vân, tính triều đình, định Càn Khôn, bình nam bắc, khai thịnh thế, đây là
một quyển sách về nhật nguyệt, âm dương, quân thần, nam bắc, phật đạo, quý tiện, trong bình tĩnh xem kỹ lịch sử, trong sợ hãi bình điểm nhân vật, thực nhẹ nhàng, cũng rất thú vị!

5 Chương mới cập nhật truyện Hàn Môn Quý Tử

Danh sách chương Hàn Môn Quý Tử

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Tuyết nê kinh hồng21/07/2017
52Chương 52Sao tặc21/07/2017
53Chương 53Mượn mặt phúng điếu, giam trù yến ...21/07/2017
54Chương 54Thiên hạ chí phách21/07/2017
55Chương 55Dương Châu chi trọng21/07/2017
56Chương 56Mật tín21/07/2017
57Chương 57Phất tay nói lời từ biệt21/07/2017
58Chương 58So le mười vạn nhà21/07/2017
59Chương 59Lộc bô mất trộm chi mê21/07/2017
60Chương 60Phá y nan để vạn kim bô ...21/07/2017
61Chương 61Táng gia bại sản chỉ vì tín ...21/07/2017
62Chương 62Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng ...21/07/2017
63Chương 63Âm phù tứ tướng21/07/2017
64Chương 64Ngươi có chuyện xưa ta có rượu ...21/07/2017
65Chương 65Liền thắng lại nhân gian vô số ...21/07/2017
66Chương 66Xảo lưỡi như hoàng21/07/2017
67Chương 67Quang cùng ám khoảng cách21/07/2017
68Chương 68Tân quả văn quân21/07/2017
69Chương 69Nợ ân tình21/07/2017
70Chương 70Khiên nhất phát động toàn thân21/07/2017
71Chương 71Tống Thần Phi21/07/2017
72Chương 72Đầu ngón tay khởi kinh lôi21/07/2017
73Chương 73Không cần này cánh21/07/2017
74Chương 74Tuần trăng chi ước21/07/2017
75Chương 75Gặp nhau tranh như không thấy21/07/2017
76Chương 76Tất cả đều là lộ số21/07/2017
77Chương 77Phi khanh21/07/2017
78Chương 78Đại ngôn viêm viêm21/07/2017
79Chương 79Cố gia kiều mộc21/07/2017
80Chương 80Hồng sa bộ liễn đạp nguyệt đến ...21/07/2017
81Chương 81Trước cửa sổ chải tóc mây, đối ...21/07/2017
82Chương 82Quân đao rất lợi21/07/2017
83Chương 83Các an tâm tư21/07/2017
84Chương 84Ba xà đồ bạch21/07/2017
85Chương 85Tư hội21/07/2017
86Chương 86Chữa thương21/07/2017
87Chương 87Tô mễ tiền thuế21/07/2017
88Chương 88Thập bách thiên vạn, cầm kỳ thư ...21/07/2017
89Chương 89Thiên hạ, phật đạo cùng ngươi ta ...21/07/2017
90Chương 90Có kế tài21/07/2017
91Chương 91Xa biết đông cung kinh biến khởi ...21/07/2017
92Chương 92Trong cung trong phủ21/07/2017
93Chương 93Mạn đem thanh nê hãn tuyết hào ...21/07/2017
94Chương 94Xe xa xa hề ngựa dào dạt ...21/07/2017
95Chương 95Minh ngọc trong núi trộm dư nhàn ...21/07/2017
96Chương 96Truy canh21/07/2017
97Chương 97Ai khả giết người tâm21/07/2017
98Chương 98Dưới núi nữ nhân là lão hổ ...21/07/2017
99Chương 99Bụng dạ khó lường21/07/2017
100Chương 100Dục đổi thanh đồng cô tuyết rượu ...21/07/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng