Hàn Môn Quý Tử

Fri, 21 Jul 2017 00:32:16 +0700

Hàn Môn Quý Tử

Tác giả: Địa Hoàng Hoàn

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4749

Hàn Môn Quý Tử Review Rating: 7.13 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Từ Hữu từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn đến ngực bụng chảy ra một tia vết máu, mờ mịt chung quanh, đã thấy một thời đại vĩnh viễn đang đổ máu !

—— xem kiếp trước tung hoành tài chính giới hồ soái như vậy làm sao này loạn thế lập Giang Tả, đạp thanh vân, tính triều đình, định Càn Khôn, bình nam bắc, khai thịnh thế, đây là
một quyển sách về nhật nguyệt, âm dương, quân thần, nam bắc, phật đạo, quý tiện, trong bình tĩnh xem kỹ lịch sử, trong sợ hãi bình điểm nhân vật, thực nhẹ nhàng, cũng rất thú vị!

5 Chương mới cập nhật truyện Hàn Môn Quý Tử

Danh sách chương Hàn Môn Quý Tử

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Tuyệt nhai ngẫu ngộ21/07/2017
102Chương 102Khó bề phân biệt trong núi kì ...21/07/2017
103Chương 103Mua bán không thành nhân nghĩa ở ...21/07/2017
104Chương 104Tuyền tỉnh21/07/2017
105Chương 105Danh giáo tương lai21/07/2017
106Chương 106Huých tường21/07/2017
107Chương 107Núi hoang chó ghẻ21/07/2017
108Chương 108Hái quả đào21/07/2017
109Chương 109Kia đụng vào dịu dàng21/07/2017
110Chương 110Sơn gian đêm nói động tâm huyền ...21/07/2017
111Chương 111Lấy lực phục người giả21/07/2017
112Chương 112Người bất đắc dĩ làm việc vô ...21/07/2017
113Chương 113Dưới cửu tuyền21/07/2017
114Chương 114Đêm không thể ngủ21/07/2017
115Chương 115Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang ...21/07/2017
116Chương 116Không thể du củ21/07/2017
117Chương 117Đều vì lợi đến21/07/2017
118Chương 118Dẫn quân nhập úng21/07/2017
119Chương 119Tử vong chi môn21/07/2017
120Chương 120Tin dữ21/07/2017
121Chương 121Đột biến21/07/2017
122Chương 122Thấu cốt bạch21/07/2017
123Chương 123Biết người chưa dễ, hiểu nhau thật ...21/07/2017
124Chương 124Ánh trăng mê người mắt21/07/2017
125Chương 125Rút củi dưới đáy nồi21/07/2017
126Chương 126Đã gặp quân tử, vân hồ không ...21/07/2017
127Chương 127Vì vĩnh thế chi định pháp21/07/2017
128Chương 128Thánh nhân chi đạo, vì nhi bất ...21/07/2017
129Chương 129Mở màn21/07/2017
130Chương 130Đãi này vị chi21/07/2017
131Chương 131Thất ngôn đến tận đây, ngô đạo ...21/07/2017
132Chương 132Ý loạn21/07/2017
133Chương 133Phủng sát21/07/2017
134Chương 134Thấy máu không thấy đao21/07/2017
135Chương 135Thuyền các21/07/2017
136Chương 136Đổ dầu vào lửa21/07/2017
137Chương 137Tùng bài sơn diện, nguyệt điểm ba ...21/07/2017
138Chương 138Đáng kinh đáng sợ21/07/2017
139Chương 139Bạch xà hiện thế21/07/2017
140Chương 140Tận xương sát khí21/07/2017
141Chương 141Đều không lùi21/07/2017
142Chương 142Mượn ngươi đầu dùng một chút21/07/2017
143Chương 143Lão đam sấu kim thư21/07/2017
144Chương 144Ngũ thạch tán21/07/2017
145Chương 145Gần chết giãy dụa21/07/2017
146Chương 146Các an tâm tư21/07/2017
147Chương 147Phòng tối21/07/2017
148Chương 148Quân tử không khi21/07/2017
149Chương 149Tư đãi phủ21/07/2017
150Chương 150Định kim đan21/07/2017

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng