Hàn Môn Quý Tử

Fri, 21 Jul 2017 00:32:16 +0700

Hàn Môn Quý Tử

Tác giả: Địa Hoàng Hoàn

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 4185

Hàn Môn Quý Tử Review Rating: 7.00 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Từ Hữu từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn đến ngực bụng chảy ra một tia vết máu, mờ mịt chung quanh, đã thấy một thời đại vĩnh viễn đang đổ máu !

—— xem kiếp trước tung hoành tài chính giới hồ soái như vậy làm sao này loạn thế lập Giang Tả, đạp thanh vân, tính triều đình, định Càn Khôn, bình nam bắc, khai thịnh thế, đây là
một quyển sách về nhật nguyệt, âm dương, quân thần, nam bắc, phật đạo, quý tiện, trong bình tĩnh xem kỹ lịch sử, trong sợ hãi bình điểm nhân vật, thực nhẹ nhàng, cũng rất thú vị!

5 Chương mới cập nhật truyện Hàn Môn Quý Tử

Danh sách chương Hàn Môn Quý Tử

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 151Quý cùng tiện21/07/2017
152Chương 152Thạc nhân kì kì, y cẩm y ...21/07/2017
153Chương 153Thệ đem hầu thu thủy, tức cảnh ...21/07/2017
154Chương 154Nhân gian chuyện vui chỉ có này ...21/07/2017
155Chương 155Túy bất thành hoan thảm đem biệt ...21/07/2017
156Chương 156Hồi tưởng quân hề không thể quên ...21/07/2017
157Chương 157Xe thuyền điếm chân nha, vô tội ...21/07/2017
158Chương 158Tĩnh uyển21/07/2017
159Chương 159Trò bịp21/07/2017
160Chương 160Chân tướng21/07/2017
161Chương 161Ô bạch mã giác sinh21/07/2017
162Chương 162Phủ kiếm giương lên mi21/07/2017
163Chương 163Ngô cung nữ nhi eo như thúc ...21/07/2017
164Chương 164Quân tử cửu tư21/07/2017
165Chương 165Đầu tường biến ảo đại vương kỳ ...21/07/2017
166Chương 166Lấy hạt dẻ trong lò lửa21/07/2017
167Chương 167Đón ý nói hùa thượng ý21/07/2017
168Chương 168Vương đạo bá đạo21/07/2017
169Chương 169Nhật nguyệt thệ hĩ, tuổi không ta ...21/07/2017
170Chương 170Quy án21/07/2017
171Chương 171Phong môn21/07/2017
172Chương 172Phật môn bắc tông21/07/2017
173Chương 173Nhà không dư tài21/07/2017
174Chương 174Đại đức tự21/07/2017
175Chương 175Tóc trắng chu đề21/07/2017
176Chương 176Chư ác đừng làm, chúng thiện thừa ...21/07/2017
177Chương 177Trong núi danh giấy21/07/2017
178Chương 178Ban thưởng ngươi tên họ21/07/2017
179Chương 179Tìm cố nhân21/07/2017
180Chương 180Theo địa ngục đến nhân gian21/07/2017
181Chương 181Phinh nạp lấy đức, phòng nhàn lấy ...21/07/2017
182Chương 182Âm dương ngư mặt21/07/2017
183Chương 183Tiền không phải vạn năng21/07/2017
184Chương 184Viện thủ21/07/2017
185Chương 185Quỷ ảnh21/07/2017
186Chương 186Không mời mà đến21/07/2017
187Chương 187Cố nhân gặp lại21/07/2017
188Chương 188Cùng đường21/07/2017
189Chương 189Mất hết tính người21/07/2017
190Chương 190Dùng cái gì để báo21/07/2017
191Chương 191Lấy ngụy đánh tráo21/07/2017
192Chương 192Niết bàn trùng sinh21/07/2017
193Chương 193Thiếu quân một mạng21/07/2017
194Chương 194Người chết mở miệng21/07/2017
195Chương 195Giác sinh trên mũi trung làm cung ...21/07/2017
196Chương 196Tiên thủ21/07/2017
197Chương 197Diên rơi chuột chết, Ngu thị tức ...21/07/2017
198Chương 198Bách chu trinh, Nam Sơn loạn21/07/2017
199Chương 199Thẩm vấn21/07/2017
200Chương 200Rút dây động rừng21/07/2017
xsmn

Truyện Kiếm Hiệp Đề Cử

Truyện Kiếm Hiệp mới đăng