Hi Tịch Chi Tử Vi Đại Đế

Sat, 23 Sep 2017 15:07:23 +0700

Hi Tịch Chi Tử Vi Đại Đế

Tác giả: Hội Thuyết Vong Ngôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2799

Hi Tịch Chi Tử Vi Đại Đế Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hy Lạp chi Tử Vi đại đế giới thiệu tóm tắt: Làm như Thái Dương Thần Apollo cùng Nguyệt Thần Artemis đồng bào đệ đệ, làm sao có khả năng cam tâm làm một cái nho nhỏ Tinh Thần. Ta gọi Adros, ngươi có thể gọi ta sao Bắc Cực thần, thế nhưng ta càng yêu thích một cái khác danh hiệu, Tử Vi đại đế.

Không muốn đem ta cùng kia
trên danh nghĩa chủng thần phụ thân Zeus đánh đồng với nhau, ta là một cái chịu trách nhiệm thần linh, phàm là cùng ta có qua cát nữ thần, ta đều hội phụ trách tới cùng.

5 Chương mới cập nhật truyện Hi Tịch Chi Tử Vi Đại Đế

Danh sách chương Hi Tịch Chi Tử Vi Đại Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 4Chương 4: Hecate thu hoạch23/09/2017
52Chương 5Chương 5: Chiến kỹ không đủ23/09/2017
53Chương 6Chương 6: Hôn lễ, lại thấy hôn ...23/09/2017
54Chương 7Chương 7: Vu lực? Ma lực!23/09/2017
55Chương 8Chương 8: Tạo Nhân23/09/2017
56Chương 9Chương 9: Hera ý đồ đến23/09/2017
57Chương 10Chương 10: Bắt đầu bố chủng thiên ...23/09/2017
58Chương 11Chương 11: Hades tình huống23/09/2017
59Chương 12Chương 12: Bất hòa nữ thần vừa ...23/09/2017
60Chương 13Chương 13: Thần khí "Sấm sét"23/09/2017
61Chương 14Chương 14: Asopus nguyền rủa23/09/2017
62Chương 15Chương 15: Lôi pháp23/09/2017
63Chương 16Chương 16: Hermes xuất sinh phong ba ...23/09/2017
64Chương 17Chương 17: Hera địa vị23/09/2017
65Chương 18Chương 18: Tạm biệt, Olympus23/09/2017
66Chương 19Chương 19: Minh phủ biến hóa23/09/2017
67Chương 20Chương 20: Persephone cửa ải khó23/09/2017
68Chương 21Chương 21: Đại Địa Chi Tâm thần ...23/09/2017
69Chương 22Chương 22: Chúa tể, chúa tể23/09/2017
70Chương 23Chương 23: Những kia siêu thoát Chủ ...23/09/2017
71Chương 24Chương 24: Trọng thao cựu nghiệp Thần ...23/09/2017
72Chương 25Chương 25: Adros 3 vị học sinh ...23/09/2017
73Chương 26Chương 26: Venus cùng Dianna23/09/2017
74Chương 27Chương 27: Thất bại thần nhân thí ...23/09/2017
75Chương 28Chương 28: Tự hủy hai mắt Tiresias ...23/09/2017
76Chương 29Chương 29: Trộm hỏa (thượng)23/09/2017
77Chương 30Chương 30: Trộm hỏa (trung)23/09/2017
78Chương 31Chương 31: Trộm hỏa (hạ)23/09/2017
79Chương 32Chương 32: Cách cục cùng bị trói ...23/09/2017
80Chương 33Chương 33: Chiếc hộp Pandora23/09/2017
81Chương 34Chương 34: Bán Nhân Mã Chiron23/09/2017
82Chương 35Chương 35: Chiron độc chiến chúng anh ...23/09/2017
83Chương 36Chương 36: Châm đốt thần hỏa23/09/2017
84Chương 37Chương 37: Heracles được xuất bản23/09/2017
85Chương 38Chương 38: Mỗi người bố trí23/09/2017
86Chương 39Chương 39: Tinh không chi môn23/09/2017
87Chương 40Chương 40: Bắc cực23/09/2017
88Chương 41Chương 41: Tinh không có biến23/09/2017
89Chương 42Chương 42: Ta chưởng chúng tinh23/09/2017
90Chương 43Chương 43: 2 khó khăn Aphrodite23/09/2017
91Chương 44Chương 44: Rời đi người, biến mất ...23/09/2017
92Chương 45Chương 45: Tìm kiếm23/09/2017
93Chương 46Chương 46: Tửu thần tâm tư23/09/2017
94Chương 47Chương 47: Đúng là âm hồn bất ...23/09/2017
95Chương 48Chương 48: Giao chiến vực sâu thần ...23/09/2017
96Chương 49Chương 49: Demeter đồ chơi liêm đao ...23/09/2017
97Chương 50Chương 50: Adros thần sứ23/09/2017
98Chương 51Chương 51: Hestia quyết định23/09/2017
99Chương 52Chương 52: Thần dụ cùng truyền pháp ...23/09/2017
100Chương 53Chương 53: Đệ nhất Vị Cung chủ ...23/09/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử