Hiến Tế Chi Quang

Wed, 28 Feb 2018 13:56:56 +0700

Hiến Tế Chi Quang

Tác giả: Tâm Trì Thần Vãng Chi

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2052

Hiến Tế Chi Quang Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

'Muốn có được chắc chắn cần trả giá, triệu hoán cũng là như vậy.'

'Có thể nhìn thấy tương lai thần bí nước suối, xuyên toa ở các loại thế giới thần bí thời gian hành lang, mang đến vô cùng vận rủi vận rủi bảo thạch. . . Đều là dùng để hiến tế vật phẩm.'

Khi một tên đến từ trái đất linh hồn mang theo triệu hoán thuộc tính xuyên
qua đến cái này nguy cơ tứ phía thế giới thì như vậy hắn có thể làm được gì đây?

5 Chương mới cập nhật truyện Hiến Tế Chi Quang

Danh sách chương Hiến Tế Chi Quang

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Mới Bắt Đầu.28/02/2018
2Chương 2Ngân Sắc Phúc Xà28/02/2018
3Chương 3Hiến Tế Vật Phẩm28/02/2018
4Chương 4Triệu Hoán Cùng Uy Hiếp (Một)28/02/2018
5Chương 5Triệu Hoán Cùng Uy Hiếp (Hai)28/02/2018
6Chương 6Quái Dị Triệu Hoán (Một)28/02/2018
7Chương 7Rasega Đoàn Xe (Một)28/02/2018
8Chương 8Rasega Đoàn Xe (Hai)28/02/2018
9Chương 9Tao Ngộ (Một)28/02/2018
10Chương 10Tao Ngộ (Hai)28/02/2018
11Chương 11Thành Rasega Cùng Tử Vong (Một)28/02/2018
12Chương 12Thành Rasega Cùng Tử Vong (Hai)28/02/2018
13Chương 13Thành Rasega Cùng Tử Vong (Ba)28/02/2018
14Chương 14Thành Rasega Cùng Tử Vong (Ba)28/02/2018
15Chương 15Thành Rasega Cùng Tử Vong (Năm)28/02/2018
16Chương 16Thành Rasega Cùng Tử Vong (Sáu)28/02/2018
17Chương 17Phản Bội28/02/2018
18Chương 18Hải Dương Cùng Quý Tộc (Một)28/02/2018
19Chương 19Hải Dương Cùng Quý Tộc (Hai)28/02/2018
20Chương 20Thần Bí Người Cùng Sinh Vật Biển ...28/02/2018
21Chương 21Thần Bí Người Cùng Sinh Vật Biển ...28/02/2018
22Chương 22Thần Bí Người Cùng Sinh Vật Biển ...28/02/2018
23Chương 23Thành Soros Cùng Lần Thứ Hai Triệu ...28/02/2018
24Chương 24Thành Soros Cùng Lần Thứ Hai Triệu ...28/02/2018
25Chương 25Thành Soros Cùng Lần Thứ Hai Triệu ...28/02/2018
26Chương 26Thành Soros Cùng Lần Thứ Hai Triệu ...28/02/2018
27Chương 27Thành Soros Cùng Lần Thứ Hai Triệu ...28/02/2018
28Chương 28Mới Sinh Vật Triệu Hồi (Một)28/02/2018
29Chương 29Mới Sinh Vật Triệu Hồi (Hai)28/02/2018
30Chương 30Mới Chiến Đấu Phương Thức28/02/2018
31Chương 31Tụ Hội (Một)28/02/2018
32Chương 32Tụ Hội (Hai)28/02/2018
33Chương 33Quỷ Bí (Một)28/02/2018
34Chương 34Quỷ Bí (Hai)28/02/2018
35Chương 35Sát Ý (Một)28/02/2018
36Chương 36Sát Ý (Hai)28/02/2018
37Chương 37Chiến Đấu (Một)28/02/2018
38Chương 38Chiến Đấu (Hai)28/02/2018
39Chương 39Chọn Quyết (Một)28/02/2018
40Chương 40Chọn Quyết (Hai)28/02/2018
41Chương 41Sách Đen (Một)28/02/2018
42Chương 42Sách Đen (Hai)28/02/2018
43Chương 43Thư Đề Cử Cùng Rời Đi (Một) ...28/02/2018
44Chương 44Thư Đề Cử Cùng Rời Đi (Hai) ...28/02/2018
45Chương 45Trên Đường Đi Gặp (Một)28/02/2018
46Chương 46Trên Đường Đi Gặp (Hai)28/02/2018
47Chương 47Người Lữ Hành Cùng Trùng Hợp (Một) ...28/02/2018
48Chương 48Người Lữ Hành Cùng Trùng Hợp (Hai) ...28/02/2018
49Chương 49Đi Tới (Một)28/02/2018
50Chương 50Đi Tới (Hai)28/02/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng