Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tue, 25 Jul 2017 01:28:02 +0700

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Tác giả: Thiên Đố Di Kế

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: Tiếu Thương Thiên

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6978

Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới Review Rating: 8.25 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lâm Xuyên xuyên qua đến Tu Chân giới, cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới đấy, là một viên đến từ Naruto bên trong thần thụ chi quả! Ăn viên này trái cây, Lâm Xuyên tựu là Tu Chân giới Ōtsutsuki Kaguya! Tam đại đồng thuật, thậm chí cao cấp hơn Rinne Sharingan, Tenseigan!

Byakugan đánh không lại ngươi, ta còn có Sharingan, Sharingan không được còn có Rinnegan, thật sự
không có biện pháp còn có Tenseigan cùng Rinne Sharingan! Đúng, luôn có một cái thích hợp ngươi con mắt!

5 Chương mới cập nhật truyện Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

Danh sách chương Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Thần thụ chi quả25/07/2017
2Chương 2Chương 2: Tenseigan25/07/2017
3Chương 3Chương 3: Rinne Sharingan25/07/2017
4Chương 4Chương 4: Hyuga Nhu quyền25/07/2017
5Chương 5Chương 5: Trạng thái Tiên nhân25/07/2017
6Chương 6Chương 6: Mềm nhũn quyền pháp?25/07/2017
7Chương 7Chương 7: Huyết kế chiêu nạp25/07/2017
8Chương 8Chương 8: Nếm thử trạng thái Tiên ...25/07/2017
9Chương 9Chương 9: Mới khảo hạch tiêu chuẩn ...25/07/2017
10Chương 10Chương 10: Hèn hạ Lâm gia25/07/2017
11Chương 11Chương 11: Số bốn mươi bốn tràng ...25/07/2017
12Chương 12Chương 12: Bộ Luyện Sư năng lực ...25/07/2017
13Chương 13Chương 13: Thi thể đưa tới khủng ...25/07/2017
14Chương 14Chương 14: Huyết kế giới hạn25/07/2017
15Chương 15Chương 15: Tổ chức Akatsuki sáng lập ...25/07/2017
16Chương 16Chương 16: Thi Cốt Mạch25/07/2017
17Chương 17Chương 17: Tràng săn bắn tu luyện ...25/07/2017
18Chương 18Chương 18: Tiên Nhân thể25/07/2017
19Chương 19Chương 19: Tiểu tổ đối kháng25/07/2017
20Chương 20Chương 20: Bài danh trước năm25/07/2017
21Chương 21Chương 21: Dị tộc nhân25/07/2017
22Chương 22Chương 22: Nhu quyền nội thương25/07/2017
23Chương 23Chương 23: Con mắt màu đỏ ngòm ...25/07/2017
24Chương 24Chương 24: Sharingan thôi miên25/07/2017
25Chương 25Chương 25: Thực lực tăng lên cùng ...25/07/2017
26Chương 26Chương 26: Lòng đất huyệt động25/07/2017
27Chương 27Chương 27: Thôn phệ —— lực lượng ...25/07/2017
28Chương 28Chương 28: Uy không no thần thụ ...25/07/2017
29Chương 29Chương 29: Sớm tiến vào25/07/2017
30Chương 30Chương 30: Giờ phút này, chỉ có ...25/07/2017
31Chương 31Chương 31: Chủ động xuất kích25/07/2017
32Chương 32Chương 32: Magen: Kasegui no Jutsu - ...25/07/2017
33Chương 33Chương 33: Thi Cốt Mạch cùng Hào ...25/07/2017
34Chương 34Chương 34: Tiên thuật Hào Hỏa Cầu ...25/07/2017
35Chương 35Chương 35: Tiên pháp · Trì Dũ ...25/07/2017
36Chương 36Chương 36: Nghiên cứu huyết kế giới ...25/07/2017
37Chương 37Chương 37: Linh căn thuộc tính25/07/2017
38Chương 38Chương 38: Thập Chỉ Xuyên Đạn25/07/2017
39Chương 39Chương 39: Sâu trong lòng đất25/07/2017
40Chương 40Chương 40: Tenseigan chứng kiến khủng bố ...25/07/2017
41Chương 41Chương 41: Tổ kiến25/07/2017
42Chương 42Chương 42: Thoát y?25/07/2017
43Chương 43Chương 43: Byakugan cùng Thi Cốt Mạch ...25/07/2017
44Chương 44Chương 44: Thi Cốt Mạch · Liễu ...25/07/2017
45Chương 45Chương 45: Điên cuồng huyết kế giới ...25/07/2017
46Chương 46Chương 46: Ba loại huyết kế giới ...25/07/2017
47Chương 47Chương 47: Đậu bỉ tổ ba người ...25/07/2017
48Chương 48Chương 48: Bảo vệ đồ đạc25/07/2017
49Chương 49Chương 49: Màu vàng óng hoa sen ...25/07/2017
50Chương 50Chương 50: Nhân cấp dược thảo cùng ...25/07/2017
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng