Hollywood Chi Lộ

Mon, 09 Apr 2018 11:30:12 +0700

Hollywood Chi Lộ

Tác giả: Bạch Sắc Thập Tam Hào

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 837

Hollywood Chi Lộ Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đây là một cái cực kỳ chói mắt vòng tròn, ở nơi này mỗi leo lên trên một bước, đều phải bỏ ra to lớn nỗ lực, đều phải đạp xuống vô số người cạnh tranh đầu. Đếm không hết thiên tài ôm trong lòng giấc mơ đi tới Hollywood, tuyệt đại đa số đều ngã xuống con đường đi tới thượng, cuối cùng biến thành người bình thường. Leo lên trên trong quá trình, thiên phú tác dụng thường thường sẽ vượt qua nỗ lực, nhưng cơ hội so với thiên phú và nỗ lực quan trọng hơn! Đây là một tiểu nhân vật, nắm lấy tất cả cơ hội, đi tới Hollywood thành danh con đường cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Hollywood Chi Lộ

Danh sách chương Hollywood Chi Lộ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
501Chương 501Bồi dưỡng đen phấn12/04/2018
502Chương 502Nhuyễn đản12/04/2018
503Chương 503Hiện thực bản The Wolf of Wall ...12/04/2018
504Chương 5042 đại tội trạng16/04/2018
505Chương 505Vô sỉ lừa đảo16/04/2018
506Chương 506Tư thái vấn đề16/04/2018
507Chương 507Phong cách đa dạng hóa16/04/2018
508Chương 508Xuất sắc nữ đạo diễn16/04/2018
509Chương 509Mệnh trung chú định16/04/2018
510Chương 510Thẩm mỹ khẩu vị16/04/2018
511Chương 511Tỉ suất chi phí - hiệu quả ...16/04/2018
512Chương 512Bất lợi lựa chọn16/04/2018
513Chương 5131 không có thu hoạch16/04/2018
514Chương 514Đặc biệt cầu hôn phương thức16/04/2018
515Chương 515Nuốt xuống16/04/2018
516Chương 516Động cơ cùng đại giới16/04/2018
517Chương 517Hoàng kim định luật19/04/2018
518Chương 518Cười màn19/04/2018
519Chương 519Danh tiếng mục nát19/04/2018
520Chương 520Mời Murphy trở về19/04/2018
521Chương 521Mới điều kiện19/04/2018
522Chương 522Lòng tham không đáy19/04/2018
523Chương 523Muốn giết mục tiêu19/04/2018
524Chương 524Mỹ thứ 1 đại án19/04/2018
525Chương 525Hướng trên mặt thiếp vàng19/04/2018
526Chương 5261 cắt tới không dễ23/04/2018
527Chương 527Rửa tiền nghe đồn24/04/2018
528Chương 528Phương đông Hollywood24/04/2018
529Chương 529Dối trá diện mục24/04/2018
530Chương 530Cự tuyệt 3D24/04/2018
531Chương 531Chuyện này trách ta24/04/2018
532Chương 532Kinh nghiệm giáo huấn24/04/2018
533Chương 533Thù đại khổ sâu24/04/2018
534Chương 534Bạo tạc lực lượng24/04/2018
535Chương 535Cải biến kế hoạch24/04/2018
536Chương 536Có lửa không phát ra được24/04/2018
537Chương 537Lấy màn ảnh tạo nên tính cách ...24/04/2018
538Chương 538Anh hùng vô danh24/04/2018
539Chương 539New York 3 lần phương24/04/2018
540Chương 540Hảo hảo nói chuyện24/04/2018
541Chương 541Sợ hãi kích phát lực lượng24/04/2018
542Chương 542Makino mời24/04/2018
543Chương 543Bên gối gió24/04/2018
544Chương 544Lấy hiện thực thân phận biểu diễn ...24/04/2018
545Chương 545This Is the End24/04/2018
546Chương 546Khẩu vị thật nặng24/04/2018
547Chương 547Ranh giới cuối cùng24/04/2018
548Chương 548Mở ra thức phần cuối24/04/2018
549Chương 549Triệt để hắc hóa24/04/2018
550Chương 550Không có mạo hiểm quyết tâm24/04/2018