Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Wed, 16 Aug 2017 00:24:57 +0700

Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6273

Hỗn Nguyên Kiếm Đế Review Rating: 6.88 out of 10 based on 4 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Địa cầu Hoa quốc, một mình ta một kiếm, bại quốc nội mười vị võ đạo đại sư, nhân xưng Kiếm thánh Thanh Khư!"

"Thần Hoang Đại Địa, ta chủ quản tam xích thanh phong, tung kiếm thiên hạ, mũi kiếm hướng, có ta vô địch, được gọi là Thanh Khư Kiếm Tôn."

"Hỗn Độn Thần vực, ta kiếm đạo đại thành, kiếm khí mười vạn dặm, vạn kiếm triều tông, đăng phong
hỗn nguyên kiếm đế..."

...

Đại đạo tranh đấu, hữu tử vô sinh!

Trở về không đường, Thanh Khư chỉ có mở một đường máu!

5 Chương mới cập nhật truyện Hỗn Nguyên Kiếm Đế

Danh sách chương Hỗn Nguyên Kiếm Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Chương 51: Tải đạo đồ vật16/08/2017
52Chương 52Chương 52: Tăm tích16/08/2017
53Chương 53Chương 53: Gia nhập16/08/2017
54Chương 54Chương 54: Người hợp tác16/08/2017
55Chương 55Chương 55: Vạn Kiếm Sơn16/08/2017
56Chương 56Chương 56: Diệt môn16/08/2017
57Chương 57Chương 57: Tổ địa 16/08/2017
58Chương 58Chương 58: Kỳ ngộ16/08/2017
59Chương 59Chương 5916/08/2017
60Chương 60Chương 60: Trường sinh nhất cảnh16/08/2017
61Chương 61Chương 61: Đắc thủ16/08/2017
62Chương 62Chương 62: Đi tới16/08/2017
63Chương 63Chương 63: Phần Thiên Thập Tam Kiếm ...16/08/2017
64Chương 64Chương 64: Bối cảnh16/08/2017
65Chương 65Chương 65: Long Tuyền16/08/2017
66Chương 66Chương 66: Hảo hảo thương lượng16/08/2017
67Chương 67Chương 67: Chém giết16/08/2017
68Chương 68Chương 68: Tặng cho16/08/2017
69Chương 69Chương 69: Giao dịch16/08/2017
70Chương 70Chương 70: Chúc Long16/08/2017
71Chương 71Chương 71: Truyền tống thuật16/08/2017
72Chương 72Chương 72: Viêm Hoàng16/08/2017
73Chương 73Chương 73: Tử chiến16/08/2017
74Chương 74Chương 74: Xích Dương chân khí16/08/2017
75Chương 75Chương 75: Tìm hiểu16/08/2017
76Chương 76Chương 76: Mục tiêu16/08/2017
77Chương 77Chương 77: Đến nơi16/08/2017
78Chương 78Chương 78: Chuyển biến16/08/2017
79Chương 79Chương 79: Việc nhà16/08/2017
80Chương 80Chương 80: Thông gia16/08/2017
81Chương 81Chương 81: Bất đồng16/08/2017
82Chương 82Chương 82: Tự mình giải quyết16/08/2017
83Chương 83Chương 83: Thiên Khung16/08/2017
84Chương 84Chương 84: Lôi đình vạn quân16/08/2017
85Chương 85Chương 85: Chặn đường16/08/2017
86Chương 86Chương 86: Tiêu diệt16/08/2017
87Chương 87Chương 87: Tăm tích16/08/2017
88Chương 88Chương 88: Hải ngoại16/08/2017
89Chương 89Chương 89: Đúc kiếm16/08/2017
90Chương 90Chương 90: Xích Long16/08/2017
91Chương 91Chương 91: Nghe tin lập tức hành ...16/08/2017
92Chương 92Chương 92: Chim sẻ16/08/2017
93Chương 93Chương 93: Cướp giết16/08/2017
94Chương 94Chương 94: Pháp quyết16/08/2017
95Chương 95Chương 95: Nghịch chuyển16/08/2017
96Chương 96Chương 96: Thức tỉnh16/08/2017
97Chương 97Chương 97: Bộc lộ16/08/2017
98Chương 98Chương 98: Bắc Hải Thành16/08/2017
99Chương 99Chương 99: Tiếp viện16/08/2017
100Chương 100Chương 100: Tán thành16/08/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng