Hồng Hoang Chi Bác Thiên Mệnh

Tác giả: Dịch Thanh Phong

Chương 1: Phần đệm

Hỗn độn chưa hóa, Bàn Cổ khai thiên, lấy thân hóa Hồng Hoang, thiên địa sơ khai, vạn linh tranh hùng, sau bị Vô Lượng kiếp. . . Hồng Hoang vỡ vụn, hóa ba ngàn mảnh vỡ, đều thành một giới, giới trong, vạn linh đều có thể thành đạo, nhưng tiếc thiên mệnh khó trái. . .

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =