Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Thu, 30 Nov 2017 22:26:57 +0700

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Tác giả: Vô Lượng Tiểu Quang

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 5241

Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo Review Rating: 9.83 out of 10 based on 7 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

"Ta chính là Hồng Vân, tựu muốn hỏi một câu, người hiền lành nên bị khi phụ sỉ nhục, nên vẫn lạc sao?"

Một cái người hiền lành chuyển biến bụng hắc nam thôn phệ Hồng Hoang con đường trải qua... ... .

5 Chương mới cập nhật truyện Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Hồng Vân Đại Đạo

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Hồng Hoang mới bắt đầu, chuyển sinh ...30/11/2017
2Chương 2Ngũ Hành bổn nguyên, tu hành chi ...30/11/2017
3Chương 3Ma Thần phân thân, tam tộc lập ...30/11/2017
4Chương 4Hồng Vân hóa hình, làm phép đồng ...30/11/2017
5Chương 5Đến Bất Chu sơn, Bàn Cổ uy ...30/11/2017
6Chương 6Đến Đại La, Tiên Thiên trận pháp ...30/11/2017
7Chương 7Cửu Cửu Tạo Hóa Tiên Trúc30/11/2017
8Chương 8Thiên Chi Cực, Khí Vận Chi Long, ...30/11/2017
9Chương 9Luyện hóa Khí Vận Kim Long, thu ...30/11/2017
10Chương 10Ngũ Hành nhập kiếp, Hồng Vân gặp ...30/11/2017
11Chương 11Mười đại Tiên Thiên Linh Căn, Nhân ...30/11/2017
12Chương 12Ngũ Trang Quan luận đạo, thần thông ...30/11/2017
13Chương 13Long tộc Thiên Long30/11/2017
14Chương 14Ngũ Hành Chiến Thể VS Long tộc ...30/11/2017
15Chương 15Bí pháp lui địch, rút đi hỏa ...30/11/2017
16Chương 16Có đồ Lương Thần30/11/2017
17Chương 17Đông Hải có Bồng Lai, đạo trường ...30/11/2017
18Chương 18Kinh hiện Hoàng Trung Lý30/11/2017
19Chương 19Hồng Vân diễn giải, vạn tiên triều ...30/11/2017
20Chương 20Đại kiếp tiến đến trước giờ30/11/2017
21Chương 21Ma tộc hiện, tam tộc mầm tai ...30/11/2017
22Chương 22Chiến! Chiến! Chiến!30/11/2017
23Chương 23Tam tộc bại vong, rời khỏi Hồng ...30/11/2017
24Chương 24Tiên Thiên Chí Bảo Thí Thần Thương ...30/11/2017
25Chương 25Bốn thánh phạt La Hầu30/11/2017
26Chương 26Bốn thánh nhập Tru Tiên Kiếm Trận ...30/11/2017
27Chương 27Âm Dương tổn hại, Ngũ Hành ra ...30/11/2017
28Chương 28Tru Tiên Kiếm Trận phá, La Hầu ...30/11/2017
29Chương 29Lượng kiếp chấm dứt, Vô Lượng công ...30/11/2017
30Chương 30Lượng kiếp về sau, Lương Thần đột ...30/11/2017
31Chương 31Hồng Hoang một Nguyên hội, Tiên Thiên ...30/11/2017
32Chương 32Hồng Quân thành thánh30/11/2017
33Chương 33Tề tụ Tử Tiêu Cung30/11/2017
34Chương 34Cửa cung bên ngoài, 3000 trong Tử ...30/11/2017
35Chương 35Mười hai Tổ Vu, Bàn Cổ Tam ...30/11/2017
36Chương 36Tây Phương tổ hai người, Tử Tiêu ...30/11/2017
37Chương 37Chuẩn Đề lại mưu vị trí, Côn ...30/11/2017
38Chương 38Hồng Vân bất khuất, Hồng Quân diễn ...30/11/2017
39Chương 39Một giảng ngàn năm, Hồng Vân hồi ...30/11/2017
40Chương 40Hồng Vân vi huynh, Trấn Nguyên vi ...30/11/2017
41Chương 41Đế Tuấn Thái Nhất chi mưu30/11/2017
42Chương 42Yêu tộc lập, Hồng Vân ra Bồng ...30/11/2017
43Chương 43Đốn ngộ, Hồng Vân nộ, thần quyền ...30/11/2017
44Chương 44Bảo vật xuất thế, đại năng tề ...30/11/2017
45Chương 45Sinh Tử Bộ, Phán Quan Bút30/11/2017
46Chương 46Thu lưỡng bảo, Nguyên Thủy ác Hồng ...30/11/2017
47Chương 47Hậu Thổ chiến Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn ...30/11/2017
48Chương 48Hậu Thổ bị nguy, mười hai Tổ ...30/11/2017
49Chương 49Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bại lui, mười ...30/11/2017
50Chương 50Hồng Mông Lượng Thiên Thước30/11/2017