Hồng Hoang Chi Lục Nhĩ Nghịch Thiên

Thu, 20 Jul 2017 22:41:44 +0700

Hồng Hoang Chi Lục Nhĩ Nghịch Thiên

Tác giả: Chức Nghiệp Thâu Lại

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2382

Hồng Hoang Chi Lục Nhĩ Nghịch Thiên Review Rating: 10.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Lục Nhĩ Mi Hầu cả đời nhấp nhô, một câu 'Pháp bất truyền Lục Nhĩ " để hắn cả đời không cách nào vấn đỉnh tiên đạo, cuối cùng chỉ có thể dùng giả làm thật tham gia Tây Du, cuối cùng rơi xuống một cái thân tử đạo tiêu.

Nhưng mà thế sự vô thường, một cái đời sau linh hồn xuất hiện ở Hỗn Độn bên trong, từ nay về
sau hết thảy đều đã bất đồng...

5 Chương mới cập nhật truyện Hồng Hoang Chi Lục Nhĩ Nghịch Thiên

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Lục Nhĩ Nghịch Thiên

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 01Chương 01: Hỗn Độn cuộc chiến20/07/2017
2Chương 02Chương 02: Chiến, chiến, chiến20/07/2017
3Chương 03Chương 03: Biến hóa vô kiếp ta ...20/07/2017
4Chương 04Chương 04: Thiên Đạo hiện pháp tắc ...20/07/2017
5Chương 05Chương 05: Thiên Địa đệ nhất kiếp ...20/07/2017
6Chương 06Chương 06: Hung thú như biển chiến ...20/07/2017
7Chương 07Chương 07: Ma Viên chân thân đại ...20/07/2017
8Chương 08Chương 08: Công đức có độc tầm ...20/07/2017
9Chương 09Chương 09: Bất Chu luyện thể ăn ...20/07/2017
10Chương 10Chương 10: Đánh cắp pháp thuật ngao ...20/07/2017
11Chương 11Chương 11: Chiến Long tộc hội Tổ ...20/07/2017
12Chương 12Chương 12: Ba đảo tầm bảo cơ ...20/07/2017
13Chương 13Chương 13: Đại La Kim Tiên cái ...20/07/2017
14Chương 14Chương 14: Lắng nghe thiên hạ Ma ...20/07/2017
15Chương 15Chương 15: Đại thần thông, tiểu thần ...20/07/2017
16Chương 16Chương 16: Đại kiếp nạn hàng lâm ...20/07/2017
17Chương 17Chương 17: Hội chiến quần ma Tru ...20/07/2017
18Chương 18Chương 18: La Hầu ngoan lệ Nguyên ...20/07/2017
19Chương 19Chương 19: Tam tộc hỗn chiến Long ...20/07/2017
20Chương 20Chương 20: Tìm đạo tràng trước bố ...20/07/2017
21Chương 21Chương 21: Trận pháp chi đạo cửu ...20/07/2017
22Chương 22Chương 22: Nghe thiên hạ thu hoạch ...20/07/2017
23Chương 23Chương 23: Tử Tiêu Cung bên ngoài ...20/07/2017
24Chương 24Chương 24: Lời nói Bàn Cổ chiến ...20/07/2017
25Chương 25Chương 25: Vè kết nhân quả20/07/2017
26Chương 26Chương 26: Hồng Quân một giảng cướp ...20/07/2017
27Chương 27Chương 27: Trọng chỉnh công pháp truyền ...20/07/2017
28Chương 28Chương 28: Tử Tiêu mở ra ta ...20/07/2017
29Chương 29Chương 29: Bố trí đạo tràng to ...20/07/2017
30Chương 30Chương 30: Luyện khí tinh tiến Tử ...20/07/2017
31Chương 31Chương 31: Hồng Quân lập giáo Hồng ...20/07/2017
32Chương 32Chương 32: Hồng Quân lời nói Lục ...20/07/2017
33Chương 33Chương 33: Bốn hầu không gặp gỡ ...20/07/2017
34Chương 34Chương 34: Ban thưởng Linh Bảo lại ...20/07/2017
35Chương 35Chương 35: Hồng Vân kiếp nạn Tôn ...20/07/2017
36Chương 36Chương 36: Hồng Vân tự bạo Tôn ...20/07/2017
37Chương 37Chương 37: Hồng Mông nơi tay độc ...20/07/2017
38Chương 38Chương 38: Công thủ đổi chỗ trận ...20/07/2017
39Chương 39Chương 39: Tôn Minh bày trận trận ...20/07/2017
40Chương 40Chương 40: Liên hoàn đại trận20/07/2017
41Chương 41Chương 41: Trận giết nguy cơ20/07/2017
42Chương 42Chương 42: Cắn xé nhau trọng thương ...20/07/2017
43Chương 43Chương 43: Hộ đảo đại trận Tôn ...20/07/2017
44Chương 44Chương 44: Hồng Hoang loạn Tôn Minh ...20/07/2017
45Chương 45Chương 45: Đệ tử ra đảo Công ...20/07/2017
46Chương 46Chương 46: Công Minh tấn cấp trêu ...20/07/2017
47Chương 47Chương 47: Không Động Ấn ra trận ...20/07/2017
48Chương 01Chương 01: Tam Thập Tam Thiên Thiên ...20/07/2017
49Chương 02Chương 02: Thiên đình chi nghị Vu ...20/07/2017
50Chương 03Chương 03: Nữ Oa xuất quan Thiên ...20/07/2017
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng