Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Tue, 12 Dec 2017 10:47:30 +0700

Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Tác giả: Không Điệu Gian Lý Tây Qua

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2073

Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tích địa khai thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp Bích Du kinh. Bát quái tiên y phi tử khí, ba thước bảo kiếm số Thanh Bình. Đồ chúng 3000 phân tả hữu, sau theo vạn họ tận tinh anh. Thông Thiên giáo chủ cách kim khuyết, đến tụ quần tiên trăm vạn tên.

5 Chương mới cập nhật truyện Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

Danh sách chương Hồng Hoang Chi Thông Thiên Đạo Nhân

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa, Thông ...12/12/2017
2Chương 2Hồng Hoang thế giới sơ du, Hoàng ...12/12/2017
3Chương 3Mộc Nguyên vượt qua nhân kiếp, hai ...12/12/2017
4Chương 4Thông Thiên đến Đông Hải, quyết định ...12/12/2017
5Chương 5Thông Thiên công thành xuất quan, Tam ...12/12/2017
6Chương 6Luận đạo vạn năm lặng lẽ qua, ...12/12/2017
7Chương 7Tam Thanh đồng du Hồng Hoang, xảo ...12/12/2017
8Chương 8Mới quen ngộ đạo nước trà, Bất ...12/12/2017
9Chương 9Thanh Liên phân Tam Thanh cười, Hồng ...12/12/2017
10Chương 10Tiến về Thiên Ngoại Hỗn Độn, Tử ...12/12/2017
11Chương 11Cung trong chúng sinh muôn màu, Hồng ...12/12/2017
12Chương 12Tử Tiêu một giảng chấm dứt, Thông ...12/12/2017
13Chương 13Kết thành Đại La Đạo Quả, truyền ...12/12/2017
14Chương 14Chúng thần ùn ùn kéo đến, bắt ...12/12/2017
15Chương 15Du lịch thu đồ đệ Đa Bảo, ...12/12/2017
16Chương 16Tử Tiêu Cung nói đại kiếp, chúng ...12/12/2017
17Chương 17Thanh Khâu Sơn thu mưu sĩ, Đế ...12/12/2017
18Chương 18Chiếm Thiên đình Đế Tuấn hỉ, mời ...12/12/2017
19Chương 19Tiên Thiên Linh Bảo xuất thế, Thái ...12/12/2017
20Chương 20Tam Thanh lui bại sáu người, Nguyên ...12/12/2017
21Chương 21Thông Thiên trảm lại hai thi, Tử ...12/12/2017
22Chương 22Đạo Tổ thu đồ đệ định thánh, ...12/12/2017
23Chương 23Hồng Quân thân hợp Thiên Đạo, Tam ...12/12/2017
24Chương 24Côn Bằng sáng chế yêu văn, Thái ...12/12/2017
25Chương 25Côn Bằng thần phục Thiên đình, Nữ ...12/12/2017
26Chương 26Vu Yêu hai tộc trận đầu, yêu ...12/12/2017
27Chương 27Phục Hy tìm hiểu Hà Lạc, diễn ...12/12/2017
28Chương 28Giai nhân ái mộ Đế Tuấn, Nữ ...12/12/2017
29Chương 29Vu Yêu nhị chiến kinh thế, Đạo ...12/12/2017
30Chương 30Thông Thiên xuất quan du lịch, Nữ ...12/12/2017
31Chương 31Thông Thiên lại trảm chấp niệm, thu ...12/12/2017
32Chương 32Lấy lực làm đạo Hỗn Nguyên, Tam ...12/12/2017
33Chương 33Thượng Thanh đạp vào Kim Ngao, lập ...12/12/2017
34Chương 34Chấp thi dung hợp tử khí, Thái ...12/12/2017
35Chương 35Đông Hải chém giết Nghiệt Long, Thượng ...12/12/2017
36Chương 36Tam Tiên Đảo bên trên diễn giải, ...12/12/2017
37Chương 37Đạo Quân động thủ luyện bảo, Thiên ...12/12/2017
38Chương 38Thái Thượng Chứng Đạo Hỗn Nguyên, Thánh ...12/12/2017
39Chương 39Tất cả Khai Sơn Môn thu đồ ...12/12/2017
40Chương 40Lục Thánh luận đạo Côn Luân, môn ...12/12/2017
41Chương 41Bí Cảnh đệ tử tranh phong, Tam ...12/12/2017
42Chương 42Thiên Cương Địa Sát thần thông, Hồng ...12/12/2017
43Chương 43Côn Bằng tập Hồng Vân chết, tử ...12/12/2017
44Chương 44Côn Luân Tam Thanh ở riêng, Hồng ...12/12/2017
45Chương 45Nguyên Thủy thôi động tính toán, Nhân ...12/12/2017
46Chương 46Nhân tộc phá rồi lại lập, Yêu ...12/12/2017
47Chương 47Nhân yêu thế bất lưỡng lập, Hậu ...12/12/2017
48Chương 48Luân Hồi sự tình hoàn tất, Tổ ...12/12/2017
49Chương 49Thông Thiên suy diễn thần thông, Vu ...12/12/2017
50Chương 50Cộng Công nộ sờ Bất Chu, Nữ ...12/12/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử