Hồng Mông Đao Tôn

Fri, 21 Jul 2017 11:08:09 +0700

Hồng Mông Đao Tôn

Tác giả: Đao Bất Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 14046

Hồng Mông Đao Tôn Review Rating: 6.69 out of 10 based on 8 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Hồng Mông, hỗn độn tổ khí tạo hóa vô cùng.

Bộ đội đặc chủng Dịch Phàm, ngẫu nhiên đạt được Hồng Mông đao, xuyên qua dị giới, nhưng lượm cái tiện nghi sư phụ, sư phụ trước khi chết nói: "Đánh giết Dược Vương Lăng Tiêu, sư nương chính là ngươi!"

Từ đây, hắn bằng tạo hóa lực lượng, ở cường giả như mây, tông môn lớp lớp, vạn tộc cùng nổi lên
lớn thời đại, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đi ngược lên trời, từng bước đỉnh cao!

"Trời xanh đã chết, Thần Ma bất công, liền để ta chân đạp Chư Thiên, đao chém vạn giới, giết ra một cái sáng sủa Càn Khôn!" —— Dịch Phàm

5 Chương mới cập nhật truyện Hồng Mông Đao Tôn

Danh sách chương Hồng Mông Đao Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Vực sâu lão quái21/07/2017
2Chương 2Chương 2: Hắc Đao không gian21/07/2017
3Chương 3Chương 3: Phế bỏ hai người21/07/2017
4Chương 4Chương 4: Mộ Dung Uyển21/07/2017
5Chương 5Chương 5: Tàng Thư Các21/07/2017
6Chương 6Chương 6: Rút đao thuật!21/07/2017
7Chương 7Chương 7: Thanh Phong ngũ kiệt21/07/2017
8Chương 8Chương 8: Từ hôn cùng giấy ly ...21/07/2017
9Chương 9Chương 9: So đao (trên)21/07/2017
10Chương 10Chương 10: So đao (dưới)21/07/2017
11Chương 11Chương 11: Màu đỏ tạp đan?21/07/2017
12Chương 12Chương 12: Thượng phẩm luyện khí đan ...21/07/2017
13Chương 13Chương 13: Bán ra giá trên trời! ...21/07/2017
14Chương 14Chương 14: Dì trở mình!21/07/2017
15Chương 15Chương 15: Núi Tích Lôi21/07/2017
16Chương 16Chương 16: Lang Nha binh đoàn21/07/2017
17Chương 17Chương 17: Bạch Mao vương gấu21/07/2017
18Chương 18Chương 18: Một đao chém gấu!21/07/2017
19Chương 19Chương 19: Săn giết Kim Hổ (trên) ...21/07/2017
20Chương 20Chương 20: Săn giết Kim Hổ (dưới) ...21/07/2017
21Chương 21Chương 21: Hành Vân thức!21/07/2017
22Chương 22Chương 22: Chém chân khí trung kỳ! ...21/07/2017
23Chương 23Chương 23: Truy đuổi21/07/2017
24Chương 24Chương 24: Tuyệt địa phản sát!21/07/2017
25Chương 25Chương 25: Kết nghĩa kim lan21/07/2017
26Chương 26Chương 26: Mua huyền binh (trên)21/07/2017
27Chương 27Chương 27: Mua huyền binh (dưới)21/07/2017
28Chương 28Chương 28: Ngươi chờ!21/07/2017
29Chương 29Chương 29: Hấp máu đao21/07/2017
30Chương 30Chương 30: Sát hạch khen thưởng21/07/2017
31Chương 31Chương 31: Mỗi người có đột phá ...21/07/2017
32Chương 32Chương 32: Ngoại môn sát hạch21/07/2017
33Chương 33Chương 33: Vương Bá hộc máu mồm ...21/07/2017
34Chương 34Chương 34: Số 1 võ đài!21/07/2017
35Chương 35Chương 35: Nghiền ép tiềm lực rác ...21/07/2017
36Chương 36Chương 36: Cơ sở võ kỹ đánh ...21/07/2017
37Chương 37Chương 37: Khó mà tin nổi (trên) ...21/07/2017
38Chương 38Chương 38: Khó mà tin nổi (dưới) ...21/07/2017
39Chương 39Chương 39: Xếp hạng khiêu chiến21/07/2017
40Chương 40Chương 40: Không công bằng!21/07/2017
41Chương 41Chương 41: Kim cương khoe oai21/07/2017
42Chương 42Chương 42: Lợi hại nhất chính là ...21/07/2017
43Chương 43Chương 43: Vương Bá VS Lý Quỷ ...21/07/2017
44Chương 44Chương 44: Khiêu chiến Vương Bá21/07/2017
45Chương 45Chương 45: Nhường ngươi 10 chiêu21/07/2017
46Chương 46Chương 46: Đánh thành đầu heo21/07/2017
47Chương 47Chương 47: Đốt máu quyết!21/07/2017
48Chương 48Chương 48: Vặn gãy cái cổ!21/07/2017
49Chương 49Chương 49: Muốn thêm một tội nữa ...21/07/2017
50Chương 50Chương 50: Rác rưởi? Thiên tài!21/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử