Kiếm Nghịch Thiên Khung

Tác giả: EK Chocolate

Chương 19: Đột phá lục trọng

Chương 19: Đột phá lục trọng

Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương đổ ước, dùng tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ ngoại môn mười phong.

Một cái, là Kiếm đạo viên mãn thiên phú, Cổ Kiếm Tông trăm năm qua, Kiếm đạo thiên phú cao nhất chi nhân, nếu không có nhập tông ba năm tu vi đình trệ tại Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng, hiện tại sớm nên đột phá Hóa Huyết cảnh, tấn thăng làm nội môn đệ tử tồn tại.

Ngày nay, Dương Tú ẩn núp ba năm, hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, trong thời gian ngắn tu vi liên tục đột phá đến Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng, tại sinh tử quyết chiến trong liên tiếp đánh bại ba vị Ngưng Nguyên cảnh thất trọng đệ tử!

Một cái, được xưng Cổ Kiếm Tông ngoại môn đệ nhất thiên tài, lập tức ngoại môn đệ nhất đệ tử, nhập tông gần kề một năm, liền tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh thất trọng, tại cuối năm trong khảo hạch bại Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng đệ tử, nhảy vào ngoại môn thứ mười.

Ngày nay, Quý Thiếu Dương đã là Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng tu vi, luận thực lực sớm đã là ngoại môn đệ nhất đệ tử, có vượt cấp bại Hóa Huyết cảnh nghịch thiên chiến tích.

Dương Tú cùng Quý Thiếu Dương, đương thuộc Cổ Kiếm Tông ngoại môn đệ tử ở bên trong, nhất nổi danh hai vị.

Hai người bọn họ đổ ước, tự nhiên là hấp dẫn sở hữu ngoại môn đệ tử chú ý, đồng thời cũng làm cho ngoại môn tất cả phong trưởng bối trưởng lão, chịu ghé mắt.

Quý Thiếu Dương ưu tú, không thể nghi ngờ, hắn sớm đã chứng minh qua chính mình.

Dương Tú thiên phú, cũng là độc nhất vô nhị, nếu không ba năm tu vi đình trệ, hiện tại ổn có thể ngăn chận Quý Thiếu Dương một đầu!

Có thể Dương Tú tu vi tại Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng đình trệ ba năm là sự thật, Dương Tú cho giải thích là cố ý chịu, dùng trúc Kiếm đạo căn cơ, sau đó hậu tích bạc phát, hai tháng sau cuối năm khảo hạch bên trên siêu việt Quý Thiếu Dương!

Đối với Dương Tú giải thích, tin người có, không tin người cũng có!

Nhưng vô luận tin hay không, đối với Dương Tú có thể ở cuối năm khảo hạch bên trên siêu việt Quý Thiếu Dương, cơ hồ không có mấy người tin tưởng.

Hiện tại, Dương Tú tu vi là Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng, Quý Thiếu Dương thế nhưng mà Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng, tầm đó có bốn trọng cảnh giới chênh lệch!

Quý Thiếu Dương không phải bình thường đệ tử, cũng có được vượt cấp năng lực chiến đấu, tại Ngưng Nguyên cảnh thất trọng lúc, tựu từng vượt cấp đã đánh bại nhiều vị Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng, tại Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng lúc, càng là vượt cấp đã đánh bại Hóa Huyết cảnh võ giả.

Dương Tú có thể càng lưỡng trọng cảnh giới đánh bại đệ tử khác, nhưng ở Quý Thiếu Dương trước mặt, muốn vượt cấp khiêu chiến? Ít khả năng!

Cái này ý nghĩa, Dương Tú nếu muốn ở trên thực lực siêu việt Quý Thiếu Dương, ít nhất. . . Tu vi cũng phải đuổi bình Quý Thiếu Dương, mới có hi vọng.

Hai tháng theo Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng tu luyện đến cửu trọng? Đây quả thực giống như là đầm rồng hang hổ!

Ngoại môn mười phong, không có một cái nào đệ tử tin tưởng!

Không hề nghi ngờ, đối với Dương Tú chủ động khơi mào cái này đổ ước, tất cả Phong đệ tử nhất trí cho rằng, Dương Tú tại chơi với lửa có ngày chết cháy!

Tại Sinh Tử Đài đệ tử, đều có thể cảm thụ ra Quý Thiếu Dương lửa giận trong lòng, hai tháng sau, Dương Tú nếu là thua ở Quý Thiếu Dương trong tay, kết cục khẳng định thê thảm.

Thứ bảy phong.

Tạ Tư Tề phủ viện.

Tạ Tư Tề chính vẻ mặt kích động răn dạy Dương Tú: “Lỗ mãng! Ngươi quá lỗ mãng rồi! Ngươi có thể nào cùng Quý Thiếu Dương định ra như thế đổ ước?”

Dương Tú thần sắc bình tĩnh, nói: “Đạo sư, ta có nắm chắc!”

“Ngươi có nắm chắc?” Tạ Tư Tề nhìn xem Dương Tú, tựa hồ rất là sinh khí: “Nếu như Quý Thiếu Dương chỉ là bình thường Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng đệ tử, ta tin tưởng ngươi hai tháng sau có khả năng đánh bại hắn!

Nhưng. . . Quý Thiếu Dương cùng ngươi đồng dạng, cũng là thiên tài, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy thiên tài! Hắn tại Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng lúc, đồng dạng có thể đánh bại Ngưng Nguyên cảnh thất trọng đệ tử, vượt cấp khiêu chiến thực lực, cũng không thể so với ngươi Dương Tú chênh lệch!

Ngươi muốn muốn đánh bại Quý Thiếu Dương, tu vi ít nhất cũng phải đuổi theo Quý Thiếu Dương mới được, ngắn ngủn gần hai tháng, ngươi còn có thể tu luyện tới Ngưng Nguyên cảnh cửu trọng hay sao?”

Ngưng Nguyên cảnh chín trọng cảnh giới, nhất trọng so nhất trọng khó tu luyện, đột phá thời gian, nhất trọng so nhất trọng càng lâu.

Dương Tú có thể ở ngắn ngủn mười ngày không đến theo Ngưng Nguyên cảnh nhất trọng tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng, liền phá bốn trọng cảnh giới, nhưng Tạ Tư Tề cũng không tin, Ngưng Nguyên cảnh sau bốn trọng cảnh giới, hắn còn có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh.

Dương Tú đánh bại Mã Nguyên Thái, Quý Vô Lương, Đặng Hưng Ngôn ba người, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực.

Hắn chỉ là thi triển Tật Phong kiếm pháp, Ngưng Sơn kiếm pháp, cùng với hai chủng kiếm pháp chân ý, liền nhẹ nhõm đánh bại ba người, trên thực tế, hai chủng kiếm pháp chân ý phối hợp, Dương Tú thực lực xa so với hắn người trong tưởng tượng càng cường đại hơn.

Trừ lần đó ra, Dương Tú còn có Vô Cấu Kiếm Thể cái này át chủ bài không có sử dụng, Vô Cấu Kiếm Thể, vẻn vẹn là thân thể lực lượng tựu cực kỳ khủng bố, hơn nữa, tại Vô Cấu Kiếm Thể xuống, Dương Tú Kiếm Nguyên Khí cường độ hội sâu sắc tăng lên, chỉnh thể thực lực muốn sâu sắc tăng lên một cái cấp bậc.

Cho dù là Ngưng Nguyên cảnh bát trọng đối thủ, Dương Tú hiện tại cũng có lòng tin một trận chiến giết chi!

Theo quẳng xuống Trụy Kiếm Nhai, trong cơ thể tiểu kiếm thức tỉnh, đến nay vẻn vẹn đã qua tám ngày, Dương Tú tu vi cũng đã đột nhiên tăng mạnh đến Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng.

Tốc độ tu luyện của hắn thật là nhanh, Dương Tú chính mình rõ ràng nhất, gần hai tháng nội. . . Hắn có lòng tin tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh bát trọng.

Ngưng Nguyên cảnh bát trọng cảnh giới, Dương Tú thì có đầy đủ tin tưởng, đánh bại Quý Thiếu Dương!

Cho nên, Dương Tú không có chút nào thụ Tạ Tư Tề lời nói đả kích, thần sắc bình tĩnh như trước, thanh âm kiên định: “Đạo sư, ta rất rõ ràng Quý Thiếu Dương thiên phú, cũng tinh tường Quý Thiếu Dương thực lực, nhưng. . . Ta vẫn có nắm chắc hai tháng sau đánh bại hắn!”

Tạ Tư Tề đã trầm mặc, nhìn xem Dương Tú, thần sắc có chút kinh ngạc, không biết Dương Tú tin tưởng, từ đâu mà đến.

Nhớ tới Dương Tú gần kề ba ngày, liền đem một môn kiếm pháp tu luyện đến lĩnh ngộ Kiếm đạo chân ý, Tạ Tư Tề trong nội tâm hơi động một chút, toát ra một cái điên cuồng nghĩ cách: Chẳng lẽ, cái này thực có khả năng?

Gặp Tạ Tư Tề tựa hồ đối với hắn cũng có một chút lòng tin, Dương Tú nói ra: “Đạo sư, ta đem một môn kiếm thuật tu luyện tới lĩnh ngộ Kiếm đạo chân ý tình trạng, đối với Kiếm Ý lĩnh ngộ hội sâu sắc tăng cường, trong cơ thể Kiếm Nguyên Khí cường độ cũng sẽ gia tăng thật lớn, tu vi nước lên thì thuyền lên, cho nên. . . Còn muốn thỉnh Đạo sư nhiều hơn dạy ta kiếm thuật mới được.”

Tạ Tư Tề vuốt cái trán, tựa hồ có chút đau đầu, nàng trở lại đi vài bước, đứng ở Dương Tú trước mặt, nói: “Dạy ngươi kiếm thuật không có vấn đề, thậm chí, Đạo sư tin tưởng ngươi, hai tháng sau ngươi thật có thể đánh bại Quý Thiếu Dương.

Nhưng. . . Đạo sư được nói cho ngươi biết, trận này đổ ước mặc dù ngươi thắng, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì! Quý Thiếu Dương trong gia tộc, có một vị trưởng bối, là bổn tông nội môn trưởng lão.

Nếu là Quý Thiếu Dương thắng, hắn có thể tùy ý xử trí ngươi, mà ngươi thắng, nhưng không cách nào tùy ý xử trí hắn, đây là một cái không công bình đổ ước.”

Dương Tú nhíu mày, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới, Quý Thiếu Dương lại vẫn có như vậy quan hệ!

Hai ba cái thời gian hô hấp, Dương Tú lông mày liền giãn ra, nói: “Không phường! Ta định ra cái này đổ ước, cũng không phải muốn muốn xử trí như thế nào Quý Thiếu Dương, mà là muốn cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người.

Ta có thể tại hai tháng sau đánh bại hắn, đối với hắn mà nói cũng đã là có tính chất huỷ diệt đả kích, hơn nữa, có cái này đổ ước tại, cũng có thể để cho ta càng khích lệ chính mình, không cho mình điểm áp lực, làm sao có thể rất nhanh phát triển!”

Những ngày tiếp theo, Tạ Tư Tề tiếp tục giáo Dương Tú kiếm thuật, có đổ ước tại, Dương Tú tu luyện kiếm thuật, càng thêm dụng tâm, tiến triển càng là thần tốc.

Gần kề hai ngày, Dương Tú liền có thể đem một môn kiếm thuật tu luyện thấu triệt, lĩnh ngộ Kiếm đạo chân ý.

Mỗi đem một môn kiếm thuật tu luyện thấu triệt, Dương Tú Kiếm Nguyên Khí sẽ gặp cường hóa một mảng lớn.

Mười ngày sau, đương Dương Tú liên tục đem năm môn kiếm thuật tu luyện thấu triệt, Dương Tú tu vi rốt cục lại nghênh đón chất tiến triển, đột phá — đến Ngưng Nguyên cảnh lục trọng.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =